SFS 2002:1007 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) / SFS 2002:1007 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980)
021007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:CBKLCF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:CBKLCF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:CBKLDK+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:CBKLDK+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:CBKLCF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:CBKLCF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:CBKLDK+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:CBKLDK+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:CBKLCF+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:CBKLCF+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:CBKLCF+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:CBKLDK+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CBKLDK+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBKLCF+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CBKLCF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:CBKLCF+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:CBKLCF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2001:1170) om utvidgning av <br/>de s�rskilda avdragen enligt socialavgiftslagen <br/>(2000:980);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 december 2002.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 4 � lagen (2001:1170) om utvidg-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">ning av de s�rskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980) skall ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i 2 � skall inte till�mpas p� verksamhet som avser</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. fiskeriverksamhet, vattenbruksverksamhet eller s�dan jordbruksverk-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">samhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till F�rdraget om uppr�t-<br/>tandet av Europeiska gemenskapen, eller</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. transportverksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2003. Best�mmelserna till�mpas i</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">fr�ga om arbetsgivaravgifter p� ers�ttningar som betalas ut efter utg�ngen av<br/>�r 2002 och i fr�ga om egenavgifter f�rsta g�ngen vid 2004 �rs taxering.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Ulf Rehnberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2002/03:5, bet. 2002/03:SkU2, rskr. 2002/03:41.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2002:1007</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 december 2002</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2002</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2001:1170) om utvidgning av
de s�rskilda avdragen enligt socialavgiftslagen
(2000:980);

utf�rdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 4 � lagen (2001:1170) om utvidg-

ning av de s�rskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980) skall ha
f�ljande lydelse.

4 �

Best�mmelserna i 2 � skall inte till�mpas p� verksamhet som avser

1. fiskeriverksamhet, vattenbruksverksamhet eller s�dan jordbruksverk-

samhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till F�rdraget om uppr�t-
tandet av Europeiska gemenskapen, eller

2. transportverksamhet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2003. Best�mmelserna till�mpas i

fr�ga om arbetsgivaravgifter p� ers�ttningar som betalas ut efter utg�ngen av
�r 2002 och i fr�ga om egenavgifter f�rsta g�ngen vid 2004 �rs taxering.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:5, bet. 2002/03:SkU2, rskr. 2002/03:41.

SFS 2002:1007

Utkom fr�n trycket
den 13 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.