Lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2005:466
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:55
Länk: Länk till register

SFS nr:

2005:466
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2005-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS

2017:55
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   I denna lag finns särskilda bestämmelser för beräkning av neurosedynskadades inkomstprövade socialförsäkringsförmåner, studiestöd, kommunala bidrag och avgifter i vissa fall.

2 §   För den som enligt regeringsbeslut fått ersättning för fosterskador som antas orsakade av de i Sverige sålda läkemedlen Neurosedyn eller Noxodyn ska tillgångar uppgående till ett belopp om femhundratusen (500 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpningen av
   1. 17 kap. 2 och 8 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
   2. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   3. 97 kap. 6-10 §§ socialförsäkringsbalken,
   4. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395),
   5. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), och
   6. 102 kap. 10-13 §§ socialförsäkringsbalken.
Lag (2017:55).


Övergångsbestämmelser

2009:1057

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången i fråga om återbetalningsskyldighet som ska gälla från och med den 1 februari 2010.

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.