Lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2005:466
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:55
Länk: Länk till register

SFS nr:

2005:466
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2005-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS

2017:55
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   I denna lag finns särskilda bestämmelser för beräkning av neurosedynskadades inkomstprövade socialförsäkringsförmåner, studiestöd, kommunala bidrag och avgifter i vissa fall.

2 §   För den som enligt regeringsbeslut fått ersättning för fosterskador som antas orsakade av de i Sverige sålda läkemedlen Neurosedyn eller Noxodyn ska tillgångar uppgående till ett belopp om femhundratusen (500 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpningen av
   1. 17 kap. 2 och 8 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
   2. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   3. 97 kap. 6-10 §§ socialförsäkringsbalken,
   4. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395),
   5. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), och
   6. 102 kap. 10-13 §§ socialförsäkringsbalken.
Lag (2017:55).


Övergångsbestämmelser

2009:1057

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången i fråga om återbetalningsskyldighet som ska gälla från och med den 1 februari 2010.