SFS 2008:206 Lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen / SFS 2008:206 Lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
080206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om underr�ttelseskyldighet vid felaktiga <br/>utbetalningar fr�n v�lf�rdssystemen;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 24 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag g�ller s�dana bidrag, ers�ttningar och l�n f�r personligt �n-</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">dam�l (ekonomiska f�rm�ner) som enligt lag eller f�rordning beslutas av<br/>Migrationsverket, F�rs�kringskassan, Centrala studiest�dsn�mnden, Arbets-<br/>f�rmedlingen, kommunerna eller arbetsl�shetskassorna.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Underr�ttelseskyldighet enligt lagen g�ller f�r Migrationsverket, F�r-</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">s�kringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala studie-<br/>st�dsn�mnden, Arbetsf�rmedlingen och arbetsl�shetskassorna. Skyldighe-<br/>ten g�ller dock inte i Skatteverkets brottsbek�mpande verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det finns anledning att anta att en ekonomisk f�rm�n har beslutats</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">eller betalats ut felaktigt eller med ett f�r h�gt belopp, ska underr�ttelse om<br/>detta l�mnas till den myndighet eller organisation som har fattat beslutet.<br/>Har f�rm�n beslutats efter �verklagande ska underr�ttelse i st�llet l�mnas till<br/>den myndighet eller organisation som f�ljer av 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Underr�ttelseskyldigheten g�ller inte om det finns s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Av underr�ttelsen ska det framg� vilka omst�ndigheter som ligger till</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">grund f�r antagandet att en ekonomisk f�rm�n har beslutats eller betalats ut<br/>felaktigt eller med ett f�r h�gt belopp. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft115">MATS ODELL<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:48, bet. 2007/08:SfU7, rskr. 2007/08:166.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:206</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 maj 2008</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">3 </p> <p style="position:absolute;top:13px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft113"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>SFS 2008:193230</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om underr�ttelseskyldighet vid felaktiga
utbetalningar fr�n v�lf�rdssystemen;

utf�rdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 �

Denna lag g�ller s�dana bidrag, ers�ttningar och l�n f�r personligt �n-

dam�l (ekonomiska f�rm�ner) som enligt lag eller f�rordning beslutas av
Migrationsverket, F�rs�kringskassan, Centrala studiest�dsn�mnden, Arbets-
f�rmedlingen, kommunerna eller arbetsl�shetskassorna.

2 �

Underr�ttelseskyldighet enligt lagen g�ller f�r Migrationsverket, F�r-

s�kringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala studie-
st�dsn�mnden, Arbetsf�rmedlingen och arbetsl�shetskassorna. Skyldighe-
ten g�ller dock inte i Skatteverkets brottsbek�mpande verksamhet.

3 �

Om det finns anledning att anta att en ekonomisk f�rm�n har beslutats

eller betalats ut felaktigt eller med ett f�r h�gt belopp, ska underr�ttelse om
detta l�mnas till den myndighet eller organisation som har fattat beslutet.
Har f�rm�n beslutats efter �verklagande ska underr�ttelse i st�llet l�mnas till
den myndighet eller organisation som f�ljer av 1 �.

Underr�ttelseskyldigheten g�ller inte om det finns s�rskilda sk�l.

4 �

Av underr�ttelsen ska det framg� vilka omst�ndigheter som ligger till

grund f�r antagandet att en ekonomisk f�rm�n har beslutats eller betalats ut
felaktigt eller med ett f�r h�gt belopp.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2008.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:48, bet. 2007/08:SfU7, rskr. 2007/08:166.

SFS 2008:206

Utkom fr�n trycket
den 7 maj 2008

3

SFS 2008:193230

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.