SFS 2018:744 Lag om försäkringsmedicinska utredningar

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar / SFS 2018:744 Lag om försäkringsmedicinska utredningar
SFS2018-744.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:KFQYVY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:GUSARG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:GUSARG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:KFQYVY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:GUSARG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:GUSARG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:KFQYVY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:KFQYVY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:GUSARG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:KSSVLT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:KFQYVY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:VTFJJX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:GUSARG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:GUSARG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KFQYVY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:KFQYVY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:GUSARG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:GUSARG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:GUSARG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;line-height:29px;font-family:GUSARG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:KFQYVY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:KFQYVY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:GUSARG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:GUSARG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>om f�rs�kringsmedicinska utredningar <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Till�mpningsomr�de <br/>1 � </b>Denna lag reglerar ansvar, befogenheter och krav vid unders�kningar </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som F�rs�kringskassan f�r beg�ra att den f�rs�krade ska genomg� n�r det </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beh�vs f�r bed�mningen av fr�gan om ers�ttning eller andra f�rm�ner enligt </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">socialf�rs�kringsbalken (f�rs�kringsmedicinska utredningar). </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med f�rs�krad avses detsamma som i 4 kap. 3 � socialf�rs�kringsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I en f�rs�kringsmedicinsk utredning ska den f�rs�krades funktions- och </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">aktivitetsf�rm�ga bed�mas. En s�dan utredning utg�r inte h�lso- och sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rd i den mening som avses i h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30). </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Landstingets ansvar och befogenhet <br/>2 �</b> Landstingen ansvarar f�r att f�rs�kringsmedicinska utredningar kan </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tillhandah�llas p� beg�ran av F�rs�kringskassan. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som s�gs om landsting g�ller �ven en kommun som inte ing�r i ett </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">landsting. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b> Ett landstings ansvar enligt 2 � avser f�rs�krade som �r bosatta inom </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">landstinget. Detsamma g�ller i fr�ga om f�rs�krade som har skyddad folk-</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bokf�ring enligt 16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och som stadigvar-</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ande vistas inom landstinget. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstingets ansvar omfattar �ven den som, utan att vara bosatt inom </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">landstinget, �r f�rs�krad i Sverige enligt vad som f�ljer av Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">samordning av de sociala trygghetssystemen och �r f�rv�rvsverksam eller </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">registrerad som arbetss�kande inom landstingets omr�de. </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 � </b>Ett landsting f�r sluta avtal med ett annat landsting eller n�gon annan </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om att i egenskap av v�rdgivare utf�ra de uppgifter som landstinget ansvarar </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r enligt denna lag. Ett s�dant avtal ska ange de villkor som g�ller f�r �ver-</p> <p style="position:absolute;top:992px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mnandet och utf�randet av uppgifterna. </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b> Landstinget ska informera F�rs�kringskassan om vilken eller vilka </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdgivare som ska utf�ra de f�rs�kringsmedicinska utredningar som lands-</p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tinget ansvarar f�r. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:744 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 13 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>F�rs�kringskassans ansvar <br/>6 � </b> F�rs�kringskassan ska inf�r en f�rs�kringsmedicinsk utredning in-</p> <p style="position:absolute;top:99px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">formera den f�rs�krade om utredningens syfte och f�ruts�ttningarna f�r den </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">samt om vad utredningen n�rmare inneb�r f�r den f�rs�krade. </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rs�kringskassan ska vidare informera den f�rs�krade om vilka upp-</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">gifter som kommer att �verl�mnas till den v�rdgivare som ska utf�ra utred-</p> <p style="position:absolute;top:180px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ningen. </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Den f�rs�krade ska ges m�jlighet att l�mna kompletterande uppgifter som </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">kan vara av betydelse f�r utredningen. </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b> F�rs�kringskassan ska l�mna ett underlag till den v�rdgivare som ska </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">utf�ra den f�rs�kringsmedicinska utredningen. Underlaget ska inneh�lla de </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">uppgifter om den f�rs�krade som v�rdgivaren beh�ver f�r att utf�ra utred-</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ningen. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rs�kringskassan ska �ven informera v�rdgivaren om den f�rs�krade har </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">s�rskilda behov som m�ste beaktas i samband med utredningen. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Krav p� v�rdgivare och h�lso- och sjukv�rdspersonal <br/>8 �</b> En f�rs�kringsmedicinsk utredning ska utf�ras av legitimerad l�kare </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">och annan h�lso- och sjukv�rdspersonal hos v�rdgivaren. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">V�rdgivaren ska utse en legitimerad l�kare som ansvarig f�r utredningen. </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 � </b>Den h�lso- och sjukv�rdspersonal som utf�r f�rs�kringsmedicinska </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">utredningar ska ha den kompetens som kr�vs f�r att bed�ma den f�rs�krades </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">funktions- och aktivitetsf�rm�ga. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�reskrifter om kompetenskrav f�r den personal som ska utf�ra f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">medicinska utredningar.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:657px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 � </b>Iakttagelser och bed�mningar av den f�rs�krades funktions- och akti-</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">vitetsf�rm�ga ska sammanst�llas i ett skriftligt utl�tande. </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�reskrifter om de krav som ska g�lla f�r utl�tandet, dess inneh�ll och ut-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">formning.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:759px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>11 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">dela f�reskrifter om olika slag av f�rs�kringsmedicinska utredningar. </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>12 �</b> N�r f�rs�kringsmedicinska utredningar utf�rs inom en enskild verk-</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">samhet ska den v�rdgivare som bedriver verksamheten, ut�ver vad som i </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">�vrigt f�reskrivs, til �mpa f�ljande best�mmelser i f�rvaltningslagen (2017:900): </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25"></p> <p style="position:absolute;top:902px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft21"> legalitet, objektivitet och proportionalitet 5 �, </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25"></p> <p style="position:absolute;top:923px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft21"> tolkning och �vers�ttning 13 �, och </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25"></p> <p style="position:absolute;top:943px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft21"> j�v 1618 ��. </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>�vriga best�mmelser <br/>13 �</b> Av patientdatalagen (2008:355) framg�r at den lagen g�l er vid til �mp-</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ningen av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Beh�righeten enligt 4 kap. 2 � patientdatalagen ska alltid begr�nsas s� att </p> <p style="position:absolute;top:1073px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">personuppgifter som behandlas hos en annan v�rdenhet eller inom en annan </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">v�rdprocess hos v�rdgivaren inte f�r g�ras tillg�ngliga genom elektronisk </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">�tkomst vid en f�rs�kringsmedicinsk utredning. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2018:744</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">En v�rdgivare f�r vid en f�rs�kringsmedicinsk utredning inte ha direkt�t-</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">komst enligt 6 kap. 1 � patientdatalagen till personuppgifter om den f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">rade som behandlas av andra v�rdgivare. </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>14 �</b> Av patientskadelagen (1996:799) och patients�kerhetslagen (2010:659) </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">framg�r att dessa lagar g�ller vid till�mpningen av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>15 �</b> Ett landsting har r�tt till ers�ttning fr�n staten f�r kostnader f�r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">s�kringsmedicinska utredningar. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela ytterligare f�reskrifter om ers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r kostnader som ett landsting har med anledning av skyldigheter enligt </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. Lagen ska till�mpas p� f�rs�kringsmedicinska utredningar som F�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ringskassan beg�r fr�n och med ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">STEFAN L�FVEN </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft31">ANNIKA STRANDH�LL </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft31">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2018:744</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om f�rs�kringsmedicinska utredningar
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

Till�mpningsomr�de
1 �
Denna lag reglerar ansvar, befogenheter och krav vid unders�kningar

som F�rs�kringskassan f�r beg�ra att den f�rs�krade ska genomg� n�r det

beh�vs f�r bed�mningen av fr�gan om ers�ttning eller andra f�rm�ner enligt

socialf�rs�kringsbalken (f�rs�kringsmedicinska utredningar).

Med f�rs�krad avses detsamma som i 4 kap. 3 � socialf�rs�kringsbalken.

I en f�rs�kringsmedicinsk utredning ska den f�rs�krades funktions- och

aktivitetsf�rm�ga bed�mas. En s�dan utredning utg�r inte h�lso- och sjuk-

v�rd i den mening som avses i h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30).

Landstingets ansvar och befogenhet
2 �
Landstingen ansvarar f�r att f�rs�kringsmedicinska utredningar kan

tillhandah�llas p� beg�ran av F�rs�kringskassan.

Det som s�gs om landsting g�ller �ven en kommun som inte ing�r i ett

landsting.

3 � Ett landstings ansvar enligt 2 � avser f�rs�krade som �r bosatta inom

landstinget. Detsamma g�ller i fr�ga om f�rs�krade som har skyddad folk-

bokf�ring enligt 16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och som stadigvar-

ande vistas inom landstinget.

Landstingets ansvar omfattar �ven den som, utan att vara bosatt inom

landstinget, �r f�rs�krad i Sverige enligt vad som f�ljer av Europaparla-

mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om

samordning av de sociala trygghetssystemen och �r f�rv�rvsverksam eller

registrerad som arbetss�kande inom landstingets omr�de.

4 � Ett landsting f�r sluta avtal med ett annat landsting eller n�gon annan

om att i egenskap av v�rdgivare utf�ra de uppgifter som landstinget ansvarar

f�r enligt denna lag. Ett s�dant avtal ska ange de villkor som g�ller f�r �ver-

l�mnandet och utf�randet av uppgifterna.

5 � Landstinget ska informera F�rs�kringskassan om vilken eller vilka

v�rdgivare som ska utf�ra de f�rs�kringsmedicinska utredningar som lands-

tinget ansvarar f�r.

1

Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350.

SFS 2018:744

Publicerad

den 13 juni 2018

background image

2

SFS

F�rs�kringskassans ansvar
6 �
F�rs�kringskassan ska inf�r en f�rs�kringsmedicinsk utredning in-

formera den f�rs�krade om utredningens syfte och f�ruts�ttningarna f�r den

samt om vad utredningen n�rmare inneb�r f�r den f�rs�krade.

F�rs�kringskassan ska vidare informera den f�rs�krade om vilka upp-

gifter som kommer att �verl�mnas till den v�rdgivare som ska utf�ra utred-

ningen.

Den f�rs�krade ska ges m�jlighet att l�mna kompletterande uppgifter som

kan vara av betydelse f�r utredningen.

7 � F�rs�kringskassan ska l�mna ett underlag till den v�rdgivare som ska

utf�ra den f�rs�kringsmedicinska utredningen. Underlaget ska inneh�lla de

uppgifter om den f�rs�krade som v�rdgivaren beh�ver f�r att utf�ra utred-

ningen.

F�rs�kringskassan ska �ven informera v�rdgivaren om den f�rs�krade har

s�rskilda behov som m�ste beaktas i samband med utredningen.

Krav p� v�rdgivare och h�lso- och sjukv�rdspersonal
8 �
En f�rs�kringsmedicinsk utredning ska utf�ras av legitimerad l�kare

och annan h�lso- och sjukv�rdspersonal hos v�rdgivaren.

V�rdgivaren ska utse en legitimerad l�kare som ansvarig f�r utredningen.

9 � Den h�lso- och sjukv�rdspersonal som utf�r f�rs�kringsmedicinska

utredningar ska ha den kompetens som kr�vs f�r att bed�ma den f�rs�krades

funktions- och aktivitetsf�rm�ga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om kompetenskrav f�r den personal som ska utf�ra f�rs�krings-

medicinska utredningar.

10 � Iakttagelser och bed�mningar av den f�rs�krades funktions- och akti-

vitetsf�rm�ga ska sammanst�llas i ett skriftligt utl�tande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om de krav som ska g�lla f�r utl�tandet, dess inneh�ll och ut-

formning.

11 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om olika slag av f�rs�kringsmedicinska utredningar.

12 � N�r f�rs�kringsmedicinska utredningar utf�rs inom en enskild verk-

samhet ska den v�rdgivare som bedriver verksamheten, ut�ver vad som i

�vrigt f�reskrivs, til �mpa f�ljande best�mmelser i f�rvaltningslagen (2017:900):legalitet, objektivitet och proportionalitet 5 �,tolkning och �vers�ttning 13 �, ochj�v 1618 ��.

�vriga best�mmelser
13 �
Av patientdatalagen (2008:355) framg�r at den lagen g�l er vid til �mp-

ningen av denna lag.

Beh�righeten enligt 4 kap. 2 � patientdatalagen ska alltid begr�nsas s� att

personuppgifter som behandlas hos en annan v�rdenhet eller inom en annan

v�rdprocess hos v�rdgivaren inte f�r g�ras tillg�ngliga genom elektronisk

�tkomst vid en f�rs�kringsmedicinsk utredning.

2018:744

background image

3

SFS

En v�rdgivare f�r vid en f�rs�kringsmedicinsk utredning inte ha direkt�t-

komst enligt 6 kap. 1 � patientdatalagen till personuppgifter om den f�rs�k-

rade som behandlas av andra v�rdgivare.

14 � Av patientskadelagen (1996:799) och patients�kerhetslagen (2010:659)

framg�r att dessa lagar g�ller vid till�mpningen av denna lag.

15 � Ett landsting har r�tt till ers�ttning fr�n staten f�r kostnader f�r f�r-

s�kringsmedicinska utredningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela ytterligare f�reskrifter om ers�ttning

f�r kostnader som ett landsting har med anledning av skyldigheter enligt

denna lag.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

2. Lagen ska till�mpas p� f�rs�kringsmedicinska utredningar som F�rs�k-

ringskassan beg�r fr�n och med ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

ANNIKA STRANDH�LL

(Socialdepartementet)

2018:744

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.