SFS 2022:918 Lag om ändring i lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar / SFS 2022:918 Lag om ändring i lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar
SFS2022-918.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:IVFBIY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BITLOM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (2018:744) om f�rs�kringsmedicinska </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>utredningar </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 16 juni 2022 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 13 � lagen (2018:744) om f�rs�k-<br/>ringsmedicinska utredningar ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>13 �</b> Av patientdatalagen (2008:355) framg�r att den lagen g�ller vid <br/>till�mpningen av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Beh�righeten enligt 4 kap. 2 � patientdatalagen ska alltid begr�nsas s� att </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">personuppgifter som behandlas hos en annan v�rdenhet eller inom en annan <br/>v�rdprocess hos v�rdgivaren inte f�r g�ras tillg�ngliga genom elektronisk <br/>�tkomst vid en f�rs�kringsmedicinsk utredning. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En v�rdgivare f�r vid en f�rs�kringsmedicinsk utredning inte genom </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">direkt�tkomst eller annat elektroniskt utl�mnande enligt lagen (2022:913) <br/>om sammanh�llen v�rd- och omsorgsdokumentation ha tillg�ng till s�dana <br/>personuppgifter om den f�rs�krade som behandlas av andra v�rdgivare. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2023. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Cecilia Torstensson <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2022:918 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 21 juni 2022 </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2018:744) om f�rs�kringsmedicinska

utredningar

Utf�rdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 13 � lagen (2018:744) om f�rs�k-
ringsmedicinska utredningar ska ha f�ljande lydelse.

13 � Av patientdatalagen (2008:355) framg�r att den lagen g�ller vid
till�mpningen av denna lag.

Beh�righeten enligt 4 kap. 2 � patientdatalagen ska alltid begr�nsas s� att

personuppgifter som behandlas hos en annan v�rdenhet eller inom en annan
v�rdprocess hos v�rdgivaren inte f�r g�ras tillg�ngliga genom elektronisk
�tkomst vid en f�rs�kringsmedicinsk utredning.

En v�rdgivare f�r vid en f�rs�kringsmedicinsk utredning inte genom

direkt�tkomst eller annat elektroniskt utl�mnande enligt lagen (2022:913)
om sammanh�llen v�rd- och omsorgsdokumentation ha tillg�ng till s�dana
personuppgifter om den f�rs�krade som behandlas av andra v�rdgivare.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2023.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Cecilia Torstensson
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381.

SFS

2022:918

Publicerad
den

21 juni 2022

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.