SFS 1991:526

910526.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:526 Lag

Utkom från trycket

om ändring I sodaltjänstlagen (1980:620);

den 11 j uni 199 1

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 66 § socialtjänstlagen

(1980:620)^ ordet "fo lkbokforingsmyndighet" skall bytas ut mot "skatte­
myndighet".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

BENGT LINDQVIST

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

�~ ^

' Prop. 1990/91:153, SkU28, rskr. 320.

822

^ Lagen omtryckt 1988:871.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.