SFS 2003:737 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2003:737 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
030737.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 12 kap. 10 § socialtjänstlagen

(2001:453) ordet ⬝skattemyndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Skatteverket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en skattemyndighet enligt

äldre föreskrifter i 12 kap. 10 § andra stycket har begärt uppgifter från so-
cialtjänsten, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatte-
verket.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

SFS 2003:737

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.