SFS 2008:35 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2008:35 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
080035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i <br/>anstalt;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 31 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:203) om kri-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">minalv�rd i anstalt</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 17, 2428, 52 d och 59 �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 16 �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>16 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">En intagen ska vara skyldig att l�ta sig fotograferas f�r att identifie-</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ringen av honom eller henne ska underl�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>17 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">En intagen ska under den tid d� han eller hon �r skyldig att ha syssel-</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">s�ttning vistas tillsammans med andra intagna, om inte annat f�ljer av be-<br/>st�mmelserna i denna lag eller av syssels�ttningens s�rskilda beskaffenhet.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">P� fritiden f�r den intagne i den utstr�ckning som han eller hon �nskar</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">vistas tillsammans med andra intagna, om inte annat f�ljer av best�mmel-<br/>serna i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft117">I anslutning till dygnsvilan f�r de intagna h�llas avskilda fr�n varandra.<br/>Om det �r n�dv�ndigt f�r att uppr�tth�lla ordningen eller s�kerheten i en</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">anstalt f�r intagna h�llas tillf�lligt avskilda fr�n varandra.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>24 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">En intagen f�r ta emot och inneha b�cker, tidskrifter och tidningar,</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">dock inte s�dana som kan</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft117">1. �ventyra ordningen eller s�kerheten, eller<br/>2. antas motverka den behandling som den intagne genomg�r.<br/>I �vrigt f�r en intagen ta emot och inneha den personliga egendom som �r</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">motiverad med h�nsyn till att verkst�lligheten ska kunna genomf�ras p� ett<br/>�ndam�lsenligt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">En intagen f�r inte utan s�rskilt medgivande disponera pass som f�rvaras</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">av anstalten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>25 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Brev mellan en intagen och en advokat, en svensk myndighet eller ett</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">internationellt organ som har av Sverige erk�nd beh�righet att ta emot kla-<br/>gom�l fr�n enskilda ska vidarebefordras utan granskning. Om det finns an-<br/>ledning att anta att uppgiften om avs�ndare i ett s�dant brev till en intagen �r<br/>oriktig, f�r brevet granskas i syfte att utreda vem avs�ndaren �r.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6, rskr. 2007/08:129.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Lagen omtryckt 2007:109.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:35</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 februari 2008</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft114"> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">2* </p> <p style="position:absolute;top:13px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft115"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft115"><i>SFS 2008:3440</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:35</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>26 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett brev till eller fr�n en intagen i anstalt f�r granskas, om det �r n�d-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">v�ndigt med h�nsyn till ordningen eller s�kerheten. Granskningen ska syfta<br/>till att unders�ka om brevet </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft25">1. inneh�ller n�got otill�tet f�rem�l, <br/>2. �r ett led i en p�g�ende eller planerad brottslig verksamhet, eller <br/>3. �r ett led i ett planerat avvikande eller n�got liknande f�rfarande.<br/>Om en intagen under utredningen av ett disciplin�rende h�lls avskild fr�n</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">andra intagna, f�r den intagne ocks� hindras fr�n kontakter med andra perso-<br/>ner genom brev i den utstr�ckning det �r oundg�ngligen n�dv�ndigt f�r att<br/>syftet med utredningen inte skall �ventyras.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>27 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">Granskning av brev f�r inte vara mer ing�ende �n som �r n�dv�ndigt</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">med h�nsyn till granskningens syfte. </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid �ppning av brev ska den intagne vara n�rvarande, om det l�mpligen</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">kan ske. </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Brev som granskats f�r h�llas kvar, om det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">ordningen eller s�kerheten. Den intagne ska underr�ttas om kvarh�llandet s�<br/>snart det kan ske, om det inte finns synnerliga sk�l mot det. G�ller det ett an-<br/>kommande brev ska den intagne i den utstr�ckning det �r l�mpligt f� infor-<br/>mation om inneh�llet i det. Ett kvarh�llet brev ska l�mnas ut till den intagne<br/>s� snart det kan ske och senast n�r den intagne friges, om det inte finns s�r-<br/>skilda sk�l mot det.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>28 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">Det som i 2527 �� �r f�reskrivet om brev g�ller �ven annan f�rs�n-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">delse och annat skriftligt meddelande �n brev. Best�mmelserna i dessa para-<br/>grafer som r�r en intagen g�ller �ven en sammanslutning av intagna.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>52 d � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft21">En intagen �r, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">sk�l, skyldig att p� beg�ran l�mna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- el-<br/>ler h�rprov f�r kontroll av att han eller hon inte �r p�verkad av alkohol eller<br/>n�got annat beroendeframkallande medel, n�got s�dant medel som avses i<br/>1 � lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dopningsmedel eller n�gon s�-<br/>dan vara som omfattas av lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga<br/>varor.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:689px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>59 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som �r beviljad en utslussnings�tg�rd �r skyldig att </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft25">1. vara sk�tsam, <br/>2. avh�lla sig fr�n alkohol och andra berusningsmedel,<br/>3. l�mna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller h�rprov f�r kontroll</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">av att han eller hon inte �r p�verkad av alkohol eller andra otill�tna medel,</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">4. h�lla Kriminalv�rden underr�ttad om f�rh�llanden som �r av betydelse</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r vistelsen utanf�r anstalt, </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft25">5. h�lla kontakt med Kriminalv�rden enligt dess anvisningar, och <br/>6. r�tta sig efter de f�reskrifter och villkor som g�ller f�r utslussnings�t-</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">g�rden.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2008.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:35</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft33">Annika Low�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i
anstalt;

utf�rdad den 31 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:203) om kri-

minalv�rd i anstalt

2

dels

att 17, 2428, 52 d och 59 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 16 �, av f�ljande lydelse.

16 �

En intagen ska vara skyldig att l�ta sig fotograferas f�r att identifie-

ringen av honom eller henne ska underl�ttas.

17 �

En intagen ska under den tid d� han eller hon �r skyldig att ha syssel-

s�ttning vistas tillsammans med andra intagna, om inte annat f�ljer av be-
st�mmelserna i denna lag eller av syssels�ttningens s�rskilda beskaffenhet.

P� fritiden f�r den intagne i den utstr�ckning som han eller hon �nskar

vistas tillsammans med andra intagna, om inte annat f�ljer av best�mmel-
serna i denna lag.

I anslutning till dygnsvilan f�r de intagna h�llas avskilda fr�n varandra.
Om det �r n�dv�ndigt f�r att uppr�tth�lla ordningen eller s�kerheten i en

anstalt f�r intagna h�llas tillf�lligt avskilda fr�n varandra.

24 �

En intagen f�r ta emot och inneha b�cker, tidskrifter och tidningar,

dock inte s�dana som kan

1. �ventyra ordningen eller s�kerheten, eller
2. antas motverka den behandling som den intagne genomg�r.
I �vrigt f�r en intagen ta emot och inneha den personliga egendom som �r

motiverad med h�nsyn till att verkst�lligheten ska kunna genomf�ras p� ett
�ndam�lsenligt s�tt.

En intagen f�r inte utan s�rskilt medgivande disponera pass som f�rvaras

av anstalten.

25 �

Brev mellan en intagen och en advokat, en svensk myndighet eller ett

internationellt organ som har av Sverige erk�nd beh�righet att ta emot kla-
gom�l fr�n enskilda ska vidarebefordras utan granskning. Om det finns an-
ledning att anta att uppgiften om avs�ndare i ett s�dant brev till en intagen �r
oriktig, f�r brevet granskas i syfte att utreda vem avs�ndaren �r.

1

Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6, rskr. 2007/08:129.

2

Lagen omtryckt 2007:109.

SFS 2008:35

Utkom fr�n trycket
den 12 februari 2008

2*

SFS 2008:3440

background image

2

SFS 2008:35

26 �

Ett brev till eller fr�n en intagen i anstalt f�r granskas, om det �r n�d-

v�ndigt med h�nsyn till ordningen eller s�kerheten. Granskningen ska syfta
till att unders�ka om brevet

1. inneh�ller n�got otill�tet f�rem�l,
2. �r ett led i en p�g�ende eller planerad brottslig verksamhet, eller
3. �r ett led i ett planerat avvikande eller n�got liknande f�rfarande.
Om en intagen under utredningen av ett disciplin�rende h�lls avskild fr�n

andra intagna, f�r den intagne ocks� hindras fr�n kontakter med andra perso-
ner genom brev i den utstr�ckning det �r oundg�ngligen n�dv�ndigt f�r att
syftet med utredningen inte skall �ventyras.

27 �

Granskning av brev f�r inte vara mer ing�ende �n som �r n�dv�ndigt

med h�nsyn till granskningens syfte.

Vid �ppning av brev ska den intagne vara n�rvarande, om det l�mpligen

kan ske.

Brev som granskats f�r h�llas kvar, om det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till

ordningen eller s�kerheten. Den intagne ska underr�ttas om kvarh�llandet s�
snart det kan ske, om det inte finns synnerliga sk�l mot det. G�ller det ett an-
kommande brev ska den intagne i den utstr�ckning det �r l�mpligt f� infor-
mation om inneh�llet i det. Ett kvarh�llet brev ska l�mnas ut till den intagne
s� snart det kan ske och senast n�r den intagne friges, om det inte finns s�r-
skilda sk�l mot det.

28 �

Det som i 2527 �� �r f�reskrivet om brev g�ller �ven annan f�rs�n-

delse och annat skriftligt meddelande �n brev. Best�mmelserna i dessa para-
grafer som r�r en intagen g�ller �ven en sammanslutning av intagna.

52 d �

En intagen �r, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande

sk�l, skyldig att p� beg�ran l�mna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- el-
ler h�rprov f�r kontroll av att han eller hon inte �r p�verkad av alkohol eller
n�got annat beroendeframkallande medel, n�got s�dant medel som avses i
1 � lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dopningsmedel eller n�gon s�-
dan vara som omfattas av lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga
varor.

59 �

Den som �r beviljad en utslussnings�tg�rd �r skyldig att

1. vara sk�tsam,
2. avh�lla sig fr�n alkohol och andra berusningsmedel,
3. l�mna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller h�rprov f�r kontroll

av att han eller hon inte �r p�verkad av alkohol eller andra otill�tna medel,

4. h�lla Kriminalv�rden underr�ttad om f�rh�llanden som �r av betydelse

f�r vistelsen utanf�r anstalt,

5. h�lla kontakt med Kriminalv�rden enligt dess anvisningar, och
6. r�tta sig efter de f�reskrifter och villkor som g�ller f�r utslussnings�t-

g�rden.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2008.

background image

3

SFS 2008:35

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Annika Low�n
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.