SFS 1981:330

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1981:330
810330.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:KHXJYP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:KHXJYP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KHXJYP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:441px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1981:330 </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i S�gen (1974:203) om kriminaiv�rd i anstalt; </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:717px;white-space:nowrap" class="ft10">trycket </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 30 april 1981. </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 49 � lagen (1974: 2 03) om krimi�</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">nalv�rd i anstalt skall ha neda n angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft13">49 �== F�religger flera f�rseelser skall disciplin�r bestraffning best�mmas <br/>gemensamt f�r samtliga f�rseelser. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">Genom upprepade f�rordnanden enligt 47 � andra stycket 2 f�r den tid </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">som inte skall inr� knas i verkst�llighetstiden ej �verstiga, </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">1. betr�ffande den som underg�r f�ngelse i h�gst en m�nad sammanlagt </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">tio dagar, </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">2. betr�ffande den som underg�r f�ngelse i mer �n en men h�gst fyra </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">m�nader sammanlagt femton dagar samt </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">3. betr�ffande den som underg�r f�ngelse p� l�ngre tid �n fyra m�nader </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">sammanlagt fyrtiofem dagar. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:636px;white-space:nowrap" class="ft11">den 19 maj 1981 </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1981. </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">H�KAN WINBERG </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft11">Johan Munck </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1980/81:44, JuU 32. rskr252. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senastelydelse 1979:693 . </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:740px;white-space:nowrap" class="ft11">551 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1981:330

om �ndring i S�gen (1974:203) om kriminaiv�rd i anstalt;

trycket

utf�rdad den 30 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 49 � lagen (1974: 2 03) om krimi�

nalv�rd i anstalt skall ha neda n angivna lydelse.

49 �== F�religger flera f�rseelser skall disciplin�r bestraffning best�mmas
gemensamt f�r samtliga f�rseelser.

Genom upprepade f�rordnanden enligt 47 � andra stycket 2 f�r den tid

som inte skall inr� knas i verkst�llighetstiden ej �verstiga,

1. betr�ffande den som underg�r f�ngelse i h�gst en m�nad sammanlagt

tio dagar,

2. betr�ffande den som underg�r f�ngelse i mer �n en men h�gst fyra

m�nader sammanlagt femton dagar samt

3. betr�ffande den som underg�r f�ngelse p� l�ngre tid �n fyra m�nader

sammanlagt fyrtiofem dagar.

den 19 maj 1981

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1981.

P� regeringens v�gnar

H�KAN WINBERG

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81:44, JuU 32. rskr252.

^ Senastelydelse 1979:693 .

551

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.