SFS 1985:11

850011.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:IEVZQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:IEVZQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:IEVZQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:FPAFDN+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:4px;font-family:IEVZQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IEVZQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:65px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1985:11 </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft11">den 22 januari 1985 </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i anstalt; </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 10 januari 1985. </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 63 � lagen (1974 :203) om krimi�</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">nalv�rd i anstalt skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft12">63 </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:322px;white-space:nowrap" class="ft12">Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel f�r omh�nder�</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">tas, </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft16">1. om de p�tr�ffas hos en intagen, <br/>2. om en intagen f�r dem sig tills�nda, <br/>3. om de medf�rs av n�gon som skall tas in i kriminalv� rdsanstalt, eller </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft12">4. om de annars p�tr�ffas inom anstalt och det inte finns n�gon k�nd </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft12">�gare till dem. </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft12">Styresmannen skall l�ta f�rst�ra eller f�rs�lja den omh�ndertagna egen�</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft16">domen enligt best�mmelserna om beslagtagen egendom i 2 � 1 f�rsta <br/>stycket lagen (1958:205) om f�rverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft12">Best�mmelserna i f�rsta och andra styckena till�mpas �ven i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft12">injektionsspruta eller kanyl som kan anv�ndas f�r insprutning i m�nnisko�</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">kroppen eller i fr�ga om andra f�rem�l som �r s�rskilt �gnade att anv�ndas </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft12">f�r missbruk av eller annan befattning med na rkotika. </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft12">Belopp, som erh�llits vid f�rs�ljning av omh�ndertagen egendom, till�</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft12">faller staten. </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft12">Pengar, som p�tr�ffas hos eller ankommer till en intagen i strid med vad </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft16">som �r s�rskilt f�reskrivet om intagnas r�tt att inneha pengar, skall omh�n�<br/>dertas, om det inte �r uppenbart osk�ligt. Omh�ndertagna pengar skall <br/>genom styresmannens f�rsorg g�ras r�nteb�rande men f�r ej disponeras av <br/>den intagne f�rr�n vid anstaltsv�rdens slut, om det inte f�religger s�rskilda <br/>sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 1985. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:549px;white-space:nowrap" class="ft16">Sten Heckscher <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft13">38 </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1984/85:46, JuU 12, rskr 103 . </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Scnastciydcisc 1982:401. </p> <p style="position:absolute;top:1242px;left:697px;white-space:nowrap" class="ft14">.'/,V </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1985:11

Utkom fr�n trycket

den 22 januari 1985

Lag

om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i anstalt;

utf�rdad den 10 januari 1985.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 63 � lagen (1974 :203) om krimi�

nalv�rd i anstalt skall ha nedan angivna lydelse.

63

Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel f�r omh�nder�

tas,

1. om de p�tr�ffas hos en intagen,
2. om en intagen f�r dem sig tills�nda,
3. om de medf�rs av n�gon som skall tas in i kriminalv� rdsanstalt, eller

4. om de annars p�tr�ffas inom anstalt och det inte finns n�gon k�nd

�gare till dem.

Styresmannen skall l�ta f�rst�ra eller f�rs�lja den omh�ndertagna egen�

domen enligt best�mmelserna om beslagtagen egendom i 2 � 1 f�rsta
stycket lagen (1958:205) om f�rverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Best�mmelserna i f�rsta och andra styckena till�mpas �ven i fr�ga om

injektionsspruta eller kanyl som kan anv�ndas f�r insprutning i m�nnisko�

kroppen eller i fr�ga om andra f�rem�l som �r s�rskilt �gnade att anv�ndas

f�r missbruk av eller annan befattning med na rkotika.

Belopp, som erh�llits vid f�rs�ljning av omh�ndertagen egendom, till�

faller staten.

Pengar, som p�tr�ffas hos eller ankommer till en intagen i strid med vad

som �r s�rskilt f�reskrivet om intagnas r�tt att inneha pengar, skall omh�n�
dertas, om det inte �r uppenbart osk�ligt. Omh�ndertagna pengar skall
genom styresmannens f�rsorg g�ras r�nteb�rande men f�r ej disponeras av
den intagne f�rr�n vid anstaltsv�rdens slut, om det inte f�religger s�rskilda
sk�l.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 1985.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

38

' Prop. 1984/85:46, JuU 12, rskr 103 .

^ Scnastciydcisc 1982:401.

.'/,V

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.