SFS 1989:296

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1989:296
890296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:PMLJOW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:25px;font-family:PMLJOW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:25px;font-family:YAPCYD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:YAPCYD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:YAPCYD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:YAPCYD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>-tV </b></p> <p style="position:absolute;top:59px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>g </b></p> <p style="position:absolute;top:59px;left:595px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1989:296 </b></p> <p style="position:absolute;top:81px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12">;om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:596px;white-space:nowrap" class="ft13">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">dnstalt; </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:595px;white-space:nowrap" class="ft13">den 6 juni 1989 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13">Utf�rdad den 18 maj 1989. </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 37 � lagen (1974:203) om krimi�</p> <p style="position:absolute;top:220px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">nalv�rd i anstalt skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">37 </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft13">Om en intagen b eh�ver h�lso- och sjukv�rd, skall han v�rdas enligt </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">de anvisningar som ges av l�kare. Kan erforderlig unders�kning och be�<br/>handling ej l�mpligen ske inom anstalten b�r den allm�nna sjukv�rden </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">anlitas. Om det beh�vs, f�r intagen f�ras �ver till allm�nt sjukhus. F�r </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">h�lso- och sjukv�rdsp ersonal inom kriminalv�rden k�nnedom om att en </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft13">intagen lider av en s�dan smittsam sjukdom som enligt smittskyddslagen </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft13">(1988:1472) utg�r en samh�llsfarlig sjukdom, skall styresmannen under�</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft13">r�ttas om dett a, om det beh�vs med h�nsyn till fara f�r att smittan skall </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft13">spridas. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft13">F�rlossning av intagen kvinna skall s�vitt m�jligt ske p� sjukhus. Om </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft16">det beh�vs, skall kvinnan i god tid f�re f�rlossningen �verf�ras dit eller till <br/>annan institution d�r hon kan erh�lla l�mplig v�rd. </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft13">Om anledning f�religger d� rtill, skall den som enligt f�rsta eller andra </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft16">stycket vistas utom anstalt st� under bevakning eller vara underkastad <br/>s�rskilda f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">Denna lag tr�der i kraft d en 1 juli 1989. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft13">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft13">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft13">Dag Victor </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft13">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1988/89:123, SoU25, rskr. 227. </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft13">^ Senaste lydelse 1986:1408. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

-tV

g

SFS 1989:296

;om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i

Utkom fr�n trycket

dnstalt;

den 6 juni 1989

Utf�rdad den 18 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 37 � lagen (1974:203) om krimi�

nalv�rd i anstalt skall ha f�ljande lydelse.

37

Om en intagen b eh�ver h�lso- och sjukv�rd, skall han v�rdas enligt

de anvisningar som ges av l�kare. Kan erforderlig unders�kning och be�
handling ej l�mpligen ske inom anstalten b�r den allm�nna sjukv�rden

anlitas. Om det beh�vs, f�r intagen f�ras �ver till allm�nt sjukhus. F�r

h�lso- och sjukv�rdsp ersonal inom kriminalv�rden k�nnedom om att en

intagen lider av en s�dan smittsam sjukdom som enligt smittskyddslagen

(1988:1472) utg�r en samh�llsfarlig sjukdom, skall styresmannen under�

r�ttas om dett a, om det beh�vs med h�nsyn till fara f�r att smittan skall

spridas.

F�rlossning av intagen kvinna skall s�vitt m�jligt ske p� sjukhus. Om

det beh�vs, skall kvinnan i god tid f�re f�rlossningen �verf�ras dit eller till
annan institution d�r hon kan erh�lla l�mplig v�rd.

Om anledning f�religger d� rtill, skall den som enligt f�rsta eller andra

stycket vistas utom anstalt st� under bevakning eller vara underkastad
s�rskilda f�reskrifter.

Denna lag tr�der i kraft d en 1 juli 1989.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:123, SoU25, rskr. 227.

^ Senaste lydelse 1986:1408.

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.