SFS 1992:108

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1992:108
920108.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:SBEQKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:DHICST+Arial;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:TEGIOV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TEGIOV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:TEGIOV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:680px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:598px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1992; 108 </b></p> <p style="position:absolute;top:700px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>J om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i </b></p> <p style="position:absolute;top:700px;left:648px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>rr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:761px;left:2px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>"tS� </b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 5 mars 1992. </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">�nst�ltj </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:599px;white-space:nowrap" class="ft12">den 24 mars 1992 </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens be slut' f�reskrivs att 43 � lagen (1974:203) om krimi�</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft12">nalv�rd i anstalt^ sk all ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">43 � Intagen skall inst�llas vid domstol eller vid n�mnd som avses i </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft14">37 kap. brottsbalken, om domstolen eller n�mnden beg�r det. Beg�r annan <br/>myndighet att intagen skall inst�llas inf�r denna, pr�var kriminalv�rdssty�<br/>relsen om det skall ske. I an slutning till inst�llelse varom nu �r fr�ga f�r </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">intagen tillf�lligt placeras i allm�nt h �kte, om det beh�vs av s�kerhetssk�l. </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">Tiden f�r inst�llelse som avses i f�rsta stycket inr� knas i verkst�llighet s�</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft14">tiden. Detsamma g�ller tid som intagen vistas utanf�r anstalt med st�d av <br/>2 � lagen (1991:435) med vissa best�mmelser om internationellt samarbe�<br/>te p� brottm�lsomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft12">I Prop 1991/92:46, JuU6, rskr. 116. </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft12">Lagen omtryckt 1990:1011. </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:712px;white-space:nowrap" class="ft12">241 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:67px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1992:108 </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">�talas intagen, skall han p� beg�ran erh�lla den l�ttnad i verk st�llighe; </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft20">i!. </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20">ten som erfordras f�r utf�rande av hans talan i m�let. </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:759px;white-space:nowrap" class="ft20">^ </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:806px;white-space:nowrap" class="ft20">1)^ </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1992. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">GUN HELLSVIK </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft20">Dag Victor </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1992; 108

J om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i

rr�n trycket

"tS�

Utf�rdad den 5 mars 1992.

�nst�ltj

den 24 mars 1992

Enligt riksdagens be slut' f�reskrivs att 43 � lagen (1974:203) om krimi�

nalv�rd i anstalt^ sk all ha f�ljande lydelse.

43 � Intagen skall inst�llas vid domstol eller vid n�mnd som avses i

37 kap. brottsbalken, om domstolen eller n�mnden beg�r det. Beg�r annan
myndighet att intagen skall inst�llas inf�r denna, pr�var kriminalv�rdssty�
relsen om det skall ske. I an slutning till inst�llelse varom nu �r fr�ga f�r

intagen tillf�lligt placeras i allm�nt h �kte, om det beh�vs av s�kerhetssk�l.

Tiden f�r inst�llelse som avses i f�rsta stycket inr� knas i verkst�llighet s�

tiden. Detsamma g�ller tid som intagen vistas utanf�r anstalt med st�d av
2 � lagen (1991:435) med vissa best�mmelser om internationellt samarbe�
te p� brottm�lsomr�det.

I Prop 1991/92:46, JuU6, rskr. 116.

Lagen omtryckt 1990:1011.

241

background image

SFS 1992:108

�talas intagen, skall han p� beg�ran erh�lla den l�ttnad i verk st�llighe;

i!.

ten som erfordras f�r utf�rande av hans talan i m�let.

^

1)^

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1992.

P� regeringens v�gnar

GUN HELLSVIK

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.