SFS 1991:1134

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1991:1134
911134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:NIXQMW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:25px;font-family:HUZNFJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HUZNFJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:22px;font-family:HUZNFJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:22px;font-family:HUZNFJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:21px;font-family:HUZNFJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:HUZNFJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:788px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:788px;left:617px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1134 </b></p> <p style="position:absolute;top:811px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:618px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft13">anstalt; </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:617px;white-space:nowrap" class="ft13">den9julil991 </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 20 juni 1991. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 58 a � lagen (1974:203) om </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">kriminalv�rd i anstalt^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">58 a � Regeringen f�r betr�ffand e en viss intag en besluta att ett �rende </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft15">om vistelse utom anstalt skall �verl�mnas till regeringens pr�vning, om det <br/>�r p�kallat med h�nsyn till rikets s�kerhet eller till risken f�r att den </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16">intagne under verkst�lligheten i anstalt medverkar till brott som innefattar <br/>anv�ndande av v�ld, ho t eller tv�ng f�r politiska syften. </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">' 1990/9 l:SoU 13, rskr. 329. </p> <p style="position:absolute;top:1148px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Lagen omtryckt 1990; 1011. </p> <p style="position:absolute;top:1148px;left:740px;white-space:nowrap" class="ft12">2037 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:66px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:1134 </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992-</p> <p style="position:absolute;top:108px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">MONA SAHLIN </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:518px;white-space:nowrap" class="ft20">Dag Victor </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:518px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:1134

om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i

Utkom fr�n trycket

anstalt;

den9julil991

utf�rdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 58 a � lagen (1974:203) om

kriminalv�rd i anstalt^ skall ha f�ljande lydelse.

58 a � Regeringen f�r betr�ffand e en viss intag en besluta att ett �rende

om vistelse utom anstalt skall �verl�mnas till regeringens pr�vning, om det
�r p�kallat med h�nsyn till rikets s�kerhet eller till risken f�r att den

intagne under verkst�lligheten i anstalt medverkar till brott som innefattar
anv�ndande av v�ld, ho t eller tv�ng f�r politiska syften.

' 1990/9 l:SoU 13, rskr. 329.

^ Lagen omtryckt 1990; 1011.

2037

background image

SFS 1991:1134

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992-

P� regeringens v�gnar

MONA SAHLIN

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.