SFS 2017:1013 Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2017:1013 Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)
171013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EKDIPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EKDIPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EKDIPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EKDIPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:EKDIPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EKDIPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:EKDIPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:EKDIPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EKDIPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EKDIPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EKDIPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EKDIPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i f�ngelselagen (2010:610);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 10 kap. 6 � f�ngelselagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2010:610) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I anslutning till en vistelse utanf�r anstalt enligt 24 �� och 9 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">denna lag, 4 kap. 29, 29 a och 31 �� lagen (2000:562) om internationell r�tts-<br/>lig hj�lp i brottm�l samt 2 kap. 12 � och 3 kap. 3 � lagen (2017:000) om en<br/>europeisk utredningsorder f�r en intagen tillf�lligt placeras i h�kte, om det �r<br/>n�dv�ndigt av s�kerhetssk�l eller med h�nsyn till transportf�rh�llandena.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2017. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Marie Sk�ninger<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1013</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 november 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�ngelselagen (2010:610);

utf�rdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 10 kap. 6 � f�ngelselagen

(2010:610) ska ha f�ljande lydelse.

10 kap.

6 �

I anslutning till en vistelse utanf�r anstalt enligt 24 �� och 9 kap. 1 �

denna lag, 4 kap. 29, 29 a och 31 �� lagen (2000:562) om internationell r�tts-
lig hj�lp i brottm�l samt 2 kap. 12 � och 3 kap. 3 � lagen (2017:000) om en
europeisk utredningsorder f�r en intagen tillf�lligt placeras i h�kte, om det �r
n�dv�ndigt av s�kerhetssk�l eller med h�nsyn till transportf�rh�llandena.

Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Sk�ninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

SFS 2017:1013

Utkom fr�n trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.