SFS 1993:210 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1993:210 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
SFS 1993_210 Lag om ändring i lagen (1974_203) om kriminalvård i anstalt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:361px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1993:210 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 27 april 1993 </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i <br/>anstalt; </b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 15 april 1993. </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 34 och 52 d �� lagen (1974:203) </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">om kriminalv�rd i anstalt2 skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>34 �</b> Kan en intagen genom vistelse utanf�r anstalt bli f�rem�l f�r s�r-<br/>skilda �tg�rder som kan antas underl�tta hans anpassning i samh�llet, kan </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft19">han f� medgivande att f�r s�dant �ndam�l vistas utanf�r anstalten under <br/>l�mplig tid, om s�rskilda sk�l f�religger. D�rvid skall s�rskilt beaktas om <br/>den intagne beh�ver v�rd eller annan behandling mot missbruk av beroen-<br/>deframkallande medel. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">F�r vistelsen skall de villkor st�llas som kan anses erforderliga. I sam-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">band med v�rd eller annan behandling f�r det f�reskrivas att den intagne <br/>skall vara skyldig att l�mna blod-, urin- eller utandningsprov f�r kontroll <br/>av att han inte �r p�verkad av beroendeframkallande medel. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">Vistelse utom anstalt f�r v�rd eller behandling b�r inte p�b�rjas s� tidigt </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">att den planerade v�rd- eller behandlingstiden blir kortare �n den ber�kna-<br/>de �terst�ende verkst�llighetstiden. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">F�rsta stycket g�ller ej en intagen som avses i 7 � tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>52 d �</b> En intagen �r, om inte annat f�ranleds av medicinska eller liknan-<br/>de sk�l. skyldig att p� anmaning l�mna blod-, urin- eller utandningsprov <br/>f�r kontroll av att han inte �r p�verkad av beroendeframkallande medel. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1992/93: 142. bet. 1992/93: JuU 17. rskr. 1992/93:221. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft11"> Lagen omtryckt 1990: 1011. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">678 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993. </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">GUN HELLSVIK </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft22">Fredrik Wers�ll <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:515px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1993:210 </b></p> <p style="position:absolute;top:846px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft20">679 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:210
Utkom fr�n trycket
den 27 april 1993

Lag

om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i
anstalt;

utf�rdad den 15 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 34 och 52 d �� lagen (1974:203)

om kriminalv�rd i anstalt2 skall ha f�ljande lydelse.

34 � Kan en intagen genom vistelse utanf�r anstalt bli f�rem�l f�r s�r-
skilda �tg�rder som kan antas underl�tta hans anpassning i samh�llet, kan

han f� medgivande att f�r s�dant �ndam�l vistas utanf�r anstalten under
l�mplig tid, om s�rskilda sk�l f�religger. D�rvid skall s�rskilt beaktas om
den intagne beh�ver v�rd eller annan behandling mot missbruk av beroen-
deframkallande medel.

F�r vistelsen skall de villkor st�llas som kan anses erforderliga. I sam-

band med v�rd eller annan behandling f�r det f�reskrivas att den intagne
skall vara skyldig att l�mna blod-, urin- eller utandningsprov f�r kontroll
av att han inte �r p�verkad av beroendeframkallande medel.

Vistelse utom anstalt f�r v�rd eller behandling b�r inte p�b�rjas s� tidigt

att den planerade v�rd- eller behandlingstiden blir kortare �n den ber�kna-
de �terst�ende verkst�llighetstiden.

F�rsta stycket g�ller ej en intagen som avses i 7 � tredje stycket.

52 d � En intagen �r, om inte annat f�ranleds av medicinska eller liknan-
de sk�l. skyldig att p� anmaning l�mna blod-, urin- eller utandningsprov
f�r kontroll av att han inte �r p�verkad av beroendeframkallande medel.

1

Prop. 1992/93: 142. bet. 1992/93: JuU 17. rskr. 1992/93:221.

2

Lagen omtryckt 1990: 1011.

678

background image

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993.

P� regeringens v�gnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wers�ll
(Justitiedepartementet)

SFS 1993:210

679

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.