SFS 1993:1692 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1993:1692 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
SFS 1993_1692 Lag om ändring i lagen (1974_203) om kriminalvård i anstalt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:644px;height:903px;"> <img width="644" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:220px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1993:1692 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i <br/>anstalt; </b></p> <p style="position:absolute;top:241px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket <br/>den 18 januari 1994 </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 22 december 1993. </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 25 � lagen (1974:203)2 om krimi-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">nalv�rd i anstalt skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>25 �</b>3 Brev mellan intagen och svensk myndighet, internationellt organ <br/>som har av Sverige erk�nd beh�righet att ta emot klagom�l fr�n enskilda <br/>eller advokat skall vidarebefordras utan granskning. Anges brev vara av-<br/>s�nt fr�n svensk myndighet, s�dant internationellt organ eller advokat och <br/>kan sk�ligen misst�nkas att uppgiften �r oriktig, f�r dock brevet granskas, <br/>om f�rh�llandet icke kan klarl�ggas p� annat s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 1994. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">GUN HELLSVIK </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft18">Fredrik Wers�ll <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU11, rskr. 1993/94:119. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft11"> Lagen omtryckt 1990:1011. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1991:1133. �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">4332 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:1692 Lag

om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i
anstalt;

Utkom fr�n trycket
den 18 januari 1994

utf�rdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 25 � lagen (1974:203)2 om krimi-

nalv�rd i anstalt skall ha f�ljande lydelse.

25 �3 Brev mellan intagen och svensk myndighet, internationellt organ
som har av Sverige erk�nd beh�righet att ta emot klagom�l fr�n enskilda
eller advokat skall vidarebefordras utan granskning. Anges brev vara av-
s�nt fr�n svensk myndighet, s�dant internationellt organ eller advokat och
kan sk�ligen misst�nkas att uppgiften �r oriktig, f�r dock brevet granskas,
om f�rh�llandet icke kan klarl�ggas p� annat s�tt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 1994.

P� regeringens v�gnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wers�ll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU11, rskr. 1993/94:119.

2

Lagen omtryckt 1990:1011.

3

Senaste lydelse 1991:1133. �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.

4332

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.