SFS 2003:159 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2003:159 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
030159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DKBHOD+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DKBHPI+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DKBHPI+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DKBHOD+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DKBHPI+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DKBHOD+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DKBHOD+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:DKBHPI+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DKBHPI+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DKBHOD+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DKBHOD+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DKBHOD+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i <br/>anstalt;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 april 2003.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 31 och 58 a �� lagen (1974:203)</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">om kriminalv�rd i anstalt skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Regeringen f�r betr�ffande en viss intagen besluta om avvikelse fr�n</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">best�mmelserna i 2530 ��, om det �r p�kallat med h�nsyn till rikets s�ker-<br/>het eller till risken f�r att den intagne under verkst�lligheten i anstalt med-<br/>verkar till terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terrorist-<br/>brott.</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>58 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>Regeringen f�r betr�ffande en viss intagen besluta att ett �rende om</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">vistelse eller verkst�llighet utanf�r anstalt skall �verl�mnas till regeringens<br/>pr�vning, om det �r p�kallat med h�nsyn till rikets s�kerhet eller till risken<br/>f�r att den intagne under verkst�lligheten i anstalt medverkar till terrorist-<br/>brott enligt 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2003.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Anne Holm Gulati<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1990:417.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2001:510.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2003:159</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 maj 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i
anstalt;

utf�rdad den 24 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 31 och 58 a �� lagen (1974:203)

om kriminalv�rd i anstalt skall ha f�ljande lydelse.

31 �

2 Regeringen f�r betr�ffande en viss intagen besluta om avvikelse fr�n

best�mmelserna i 2530 ��, om det �r p�kallat med h�nsyn till rikets s�ker-
het eller till risken f�r att den intagne under verkst�lligheten i anstalt med-
verkar till terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terrorist-
brott.

58 a �

3 Regeringen f�r betr�ffande en viss intagen besluta att ett �rende om

vistelse eller verkst�llighet utanf�r anstalt skall �verl�mnas till regeringens
pr�vning, om det �r p�kallat med h�nsyn till rikets s�kerhet eller till risken
f�r att den intagne under verkst�lligheten i anstalt medverkar till terrorist-
brott enligt 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2003.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Anne Holm Gulati
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148.

2 Senaste lydelse 1990:417.

3 Senaste lydelse 2001:510.

SFS 2003:159

Utkom fr�n trycket
den 7 maj 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.