SFS 2006:432 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2006:432 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
060432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:BNGJMP+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:BNGJMO+Times;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:8px;font-family:BNGJMN+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i <br/>anstalt;</b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2006.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:203) om kri-</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">minalv�rd i anstalt</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft13">2 </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 11, 33 a34, 5458, 59 och 60 �� skall upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att nuvarande 39, 58 a, 59 a59 d och 61 a64 �� skall betecknas 64,</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">73, 7578 och 8184 ��, </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1, 7, 33, 35, 49 och 51 ��, de nya 64, 73, 75, 78 och 84 �� samt</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">rubriken till 3 kap. skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras 21 nya paragrafer, 5463, 6572, 74, 79</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">och 80 ��, samt n�rmast f�re 5559, 68 och 74 �� nya rubriker av f�ljande<br/>lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det n�rmast f�re 81 � skall inf�ras en ny rubrik av lydelsen 6 kap.</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">�vriga best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:532px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>Denna lag avser kriminalv�rd i anstalt efter dom p� f�ngelse. Lagen</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">g�ller �ven vid vistelser utanf�r anstalt enligt 14, 32, 37, 38, 43 och 54 ��.<br/>Best�mmelserna i 12, 17, 18, 2032, 36, 38, 40 och 5252 d �� g�ller inte<br/>den som genomg�r en s�dan utslussnings�tg�rd som avses i 54 � f�rsta<br/>stycket 24.</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som f�reskrivs i lagen om den som d�mts till f�ngelse g�ller �ven</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">den som �lagts f�ngelse som f�rvandlingsstraff f�r b�ter.</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om verkst�llighet av f�ngelsestraff i vissa fall finns i lagen</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:451) om intensiv�vervakning med elektronisk kontroll.</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2005/06:123, bet. 2005/06:JuU33, rskr. 2005/06:292.</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Lagen omtryckt 1990:1011.<br/>Senaste lydelse av <br/>11 � 1999:46<br/>33 a � 2005:43<br/>33 b � 2001:510<br/>34 � 1999:46<br/>54 � 1998:610<br/>55 � 1998:610<br/>56 � 1998:610<br/>56 a � 2005:971<br/>59 � 2005:971<br/>60 � 2005:971.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 1998:610.</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2006:432</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2006:432</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft23">4<b> </b>Vid f�rdelning av de intagna mellan �ppna och slutna anstalter skall</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ljande iakttas.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">En intagen b�r placeras i en �ppen anstalt, om inte placering i en sluten</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">anstalt �r n�dv�ndig av s�kerhetssk�l eller f�r att den intagne skall f� m�jlig-<br/>het till s�dant arbete eller s�dan undervisning, utbildning eller s�rskild be-<br/>handling som inte l�mpligen kan ordnas i en �ppen anstalt. Vid bed�m-<br/>ningen av om det av s�kerhetssk�l �r n�dv�ndigt med placering i en sluten<br/>anstalt skall bland andra omst�ndigheter beaktas om det finns risk f�r att den<br/>intagne skall avvika eller forts�tta med brottslig verksamhet. Vidare skall<br/>den som kan befaras missbruka eller p� annat s�tt ta befattning med narko-<br/>tika under verkst�lligheten f�retr�desvis placeras i en sluten anstalt.</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r den som avtj�nar f�ngelse i l�gst fyra �r skall det s�rskilt beslutas om</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">de villkor som skall g�lla f�r verkst�lligheten n�r det g�ller placering i an-<br/>stalt samt permissioner och vistelser utanf�r anstalt enligt 14, 32 och 54 ��.<br/>Om det finns s�rskilda sk�l skall s�dana villkor beslutas ocks� f�r annan in-<br/>tagen som d�mts till f�ngelse i l�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Pr�vning av vilka s�rskilda villkor som skall g�lla f�r verkst�lligheten en-</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">ligt tredje stycket skall ske s� snart verkst�lligheten p�b�rjas eller annars s�<br/>snart behov d�rav uppkommer. Villkoren skall ompr�vas n�r det finns an-<br/>ledning till det.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om anstaltsplacering, f�rflyttning till annan anstalt samt permissio-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">ner och vistelser utanf�r anstalt enligt 14, 32 och 54 �� som strider mot de<br/>s�rskilda villkoren f�r inte meddelas.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5<b> </b>Under den sista tiden i anstalt skall f�rberedelserna f�r den intagnes</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">frigivning vara s�rskilt inriktade p� konkreta �tg�rder f�r att underl�tta �ver-<br/>g�ngen till ett liv i frihet.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Den intagnes bostads- och syssels�ttningssituation samt hans eller hennes</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">behov av st�d- och behandlingsinsatser efter frigivningen skall utredas. Ut-<br/>redningen skall syfta till att den intagne vid frigivningen i m�jligaste m�n<br/>skall ha sin f�rs�rjning ordnad genom arbete eller p� annat s�tt och att han<br/>eller hon skall ha tillg�ng till bostad. Om den intagne beh�ver undervisning,<br/>utbildning eller ekonomiskt, socialt eller medicinskt st�d efter frigivningen<br/>skall �tg�rder vidtas s� att dessa behov, s� l�ngt som m�jligt, kan tillgodo-<br/>ses.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">F�ruts�ttningarna f�r att bevilja den intagne en s�dan utslussnings�tg�rd</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">som avses i 54 � skall s�rskilt �verv�gas.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rberedelserna skall ske i n�ra samverkan med den intagne och i samar-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">bete med ber�rda myndigheter, organisationer och enskilda personer som<br/>kan fr�mja den intagnes anpassning i samh�llet. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">�tg�rder och st�llningstaganden enligt denna paragraf skall dokumente-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">ras. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">6<b> </b>Om en intagen avtj�nar straff f�r ett brott som har riktat sig mot n�-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">gons liv, h�lsa, frihet eller frid, skall m�ls�ganden tillfr�gas om han eller hon<br/>vill bli underr�ttad om f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2001:510.</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2001:510.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2006:48.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2006:432</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft36"> i vilken anstalt den intagne befinner sig,<br/> om den intagne f�rflyttas till �ppen anstalt,<br/> om den intagne f�r permission enligt 32 �,<br/> om den intagne vistas utanf�r anstalt enligt 14, 37, 38, 43 eller 54 �,<br/> om den intagne, eller Kriminalv�rden, ans�ker om omvandling enligt la-</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">gen (2006:45) om omvandling av f�ngelse p� livstid,</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft36"> om den intagne friges,<br/> om den intagne rymmer, och<br/> om den intagne uteblir efter permission eller n�gon annan vistelse utan-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r anstalten.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">En beg�rd underr�ttelse beh�ver inte l�mnas ang�ende en planerad vis-</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36">telse utanf�r anstalten n�r en underr�ttelse p� grund av beslutad bevakning<br/>eller andra f�rh�llanden framst�r som uppenbart obeh�vlig. Detsamma g�l-<br/>ler n�r en underr�ttelse kan befaras medf�ra fara f�r den intagnes liv eller<br/>h�lsa. Underr�ttelse till m�ls�gande ang�ende frigivning skall l�mnas i<br/>l�mplig tid f�re frigivningen och i andra fall s� tidigt som m�jligt. Underr�t-<br/>telsen skall utformas p� ett s�tt som �r l�mpligt med h�nsyn till omst�ndig-<br/>heterna i det enskilda fallet. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>49 �</b></p> <p style="position:absolute;top:384px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft33">7<b> </b>Best�mmelser om att den villkorliga frigivningen kan skjutas upp</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">finns i 26 kap. 6 och 7 �� brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">En intagen som bryter mot de f�reskrifter och villkor som g�ller f�r verk-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">st�lligheten f�r tilldelas en varning.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>51 �</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft33">8<b> </b>Fr�gor som avses i 49 � skall avg�ras skyndsamt.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Innan beslut om varning meddelas skall f�rh�r h�llas med den intagne.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36">�ver vad som f�rekommit vid f�rh�r och annan unders�kning skall f�ras<br/>protokoll.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">I m�l och �renden om uppskjuten villkorlig frigivning enligt 26 kap. 6 och</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36">7 �� brottsbalken skall offentligt bitr�de f�rordnas f�r den intagne, om det<br/>inte m�ste antas att behov av bitr�de saknas. Innan ett beslut om uppskjuten<br/>villkorlig frigivning meddelas skall den intagne beredas tillf�lle att yttra sig.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>3 kap. Utslussning</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>54 � </b>F�r att minska risken f�r att en intagen �terfaller i brott och f�r att<br/>�ven i �vrigt underl�tta den intagnes anpassning till samh�llet, f�r han eller<br/>hon beviljas vistelse utanf�r anstalt genom f�ljande utslussnings�tg�rder:</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft36">1. frig�ng enligt 55 �, <br/>2. v�rdvistelse enligt 56 �, <br/>3. vistelse i halvv�gshus enligt 57 �, och <br/>4. ut�kad frig�ng enligt 58 �.<br/>Vistelsen utanf�r anstalt enligt f�rsta stycket 24 skall planeras s� att den</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">kan p�g� fram till dagen f�r villkorlig frigivning. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Av 7 � f�ljer att beslut om utslussnings�tg�rd enligt denna paragraf inte</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r meddelas i strid med de s�rskilda villkor som g�ller f�r verkst�lligheten.</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 1998:610.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 1998:610.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2006:432</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Frig�ng</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>55 � </b>Frig�ng inneb�r att den intagne under dagtid utanf�r anstalten utf�r<br/>arbete, deltar i undervisning eller utbildning, f�r behandling eller deltar i s�r-<br/>skilt anordnad verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Frig�ng f�r beviljas den som har behov av introduktion i arbetslivet eller i</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43">annan verksamhet som kan fr�mja en stabil tillvaro efter frigivningen, om<br/>det inte finns n�gon beaktansv�rd risk f�r att han eller hon kommer att beg�<br/>brott, undandra sig straffets fullg�rande eller p� annat s�tt allvarligt missk�ta<br/>sig.</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>V�rdvistelse</b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>56 � </b>V�rdvistelse inneb�r att den intagne �r placerad i ett s�dant hem som<br/>avses i 6 kap. 1 � socialtj�nstlagen (2001:453).</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">V�rdvistelse f�r beviljas den som har behov av v�rd eller behandling mot</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43">missbruk av beroendeframkallande medel eller mot n�got annat s�rskilt f�r-<br/>h�llande som kan antas ha samband med hans eller hennes brottslighet, om<br/>det inte finns n�gon beaktansv�rd risk f�r att den intagne kommer att beg�<br/>brott, undandra sig straffets fullg�rande eller p� annat s�tt allvarligt missk�ta<br/>sig.</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Halvv�gshus</b></p> <p style="position:absolute;top:462px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>57 � </b>Vistelse i halvv�gshus inneb�r att den intagne �r placerad i ett av Kri-<br/>minalv�rden kontrollerat hem som �r anpassat f�r att ge intagna s�rskilt st�d<br/>och tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Vistelse i halvv�gshus f�r beviljas den som har behov av s�rskilt st�d eller</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">kontroll, om</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft43">1. minst halva strafftiden, dock minst tre m�nader, har avtj�nats, <br/>2. det inte finns n�gon beaktansv�rd risk f�r att han eller hon kommer att</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43">beg� brott, undandra sig straffets fullg�rande eller p� annat s�tt allvarligt<br/>missk�ta sig, och </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">3. han eller hon utf�r arbete, deltar i undervisning eller utbildning, f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">handling eller deltar i s�rskilt anordnad verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Den intagne f�r inte vistas utanf�r halvv�gshuset annat �n p� s�rskilt be-</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">st�mda tider.</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Ut�kad frig�ng</b></p> <p style="position:absolute;top:743px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>58 � </b>Ut�kad frig�ng inneb�r att den intagne under kontrollerade former<br/>avtj�nar f�ngelsestraffet i sin bostad. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft43">Ut�kad frig�ng f�r beviljas, om<br/>1. minst halva strafftiden, dock minst tre m�nader, har avtj�nats, <br/>2. det inte finns n�gon beaktansv�rd risk f�r att den intagne kommer att</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43">beg� brott, undandra sig straffets fullg�rande eller p� annat s�tt allvarligt<br/>missk�ta sig, </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft43">3. han eller hon har tillg�ng till bostad, och<br/>4. han eller hon utf�r arbete, deltar i undervisning eller utbildning, f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">handling eller deltar i s�rskilt anordnad verksamhet.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2006:432</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>�vriga best�mmelser om utslussning</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>59 �</b> Den som �r beviljad en utslussnings�tg�rd �r skyldig att </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft56">1. vara sk�tsam, <br/>2. avh�lla sig fr�n alkohol och andra berusningsmedel, <br/>3. l�mna blod-, urin- eller utandningsprov f�r kontroll av att han eller hon</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">inte �r p�verkad av alkohol eller andra otill�tna medel, </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">4. h�lla Kriminalv�rden underr�ttad om f�rh�llanden som �r av betydelse</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r vistelsen utanf�r anstalt, </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft56">5. h�lla kontakt med Kriminalv�rden enligt dess anvisningar, och <br/>6. r�tta sig efter de f�reskrifter och villkor som g�ller f�r utslussnings�t-</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">g�rden.</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>60 �</b> En utslussnings�tg�rd skall f�renas med de villkor som beh�vs f�r att<br/>syftet med �tg�rden skall uppn�s eller f�r att g�ra det m�jligt f�r Kriminal-<br/>v�rden att ut�va n�dv�ndig kontroll. Villkoren f�r avse</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft56">1. f�rbud mot att l�mna sin bostad annat �n p� s�rskilt best�mda tider, <br/>2. skyldighet att vistas endast inom ett visst geografiskt omr�de,<br/>3. f�rbud mot att vistas inom ett visst geografiskt omr�de eller att ta kon-</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">takt med en viss person,</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">4. att elektroniska hj�lpmedel skall anv�ndas vid kontroll av villkor enligt</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">13,</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">5. att v�rden vid v�rdvistelse enligt 56 �, om det finns s�rskilda sk�l f�r</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">det, skall p�g� �ven efter den villkorliga frigivningen, eller </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">6. annan liknande �tg�rd som �r n�dv�ndig. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>61 �</b></p> <p style="position:absolute;top:498px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft53">9 Kriminalv�rden skall kontrollera att den intagne r�ttar sig efter de</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56">villkor som meddelats och i �vrigt fullg�r de skyldigheter som g�ller f�r ut-<br/>slussnings�tg�rden. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">Om det p� grund av nya omst�ndigheter finns sk�l f�r det f�r Kriminal-</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">v�rden upph�va, �ndra eller meddela nya villkor.</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>62 �</b> Ett tillst�nd till en utslussnings�tg�rd skall upph�vas om</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft56">1. det inte l�ngre finns f�ruts�ttningar f�r �tg�rden, eller<br/>2. den intagne inte r�ttar sig efter de villkor som meddelats eller fullg�r de</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">skyldigheter som g�ller f�r utslussnings�tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>63 �</b> Om ett tillst�nd till en utslussnings�tg�rd upph�vs, skall den intagne<br/>omedelbart f�ras till en anstalt f�r fortsatt verkst�llighet av straffet i anstal-<br/>ten.</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>64 �</b></p> <p style="position:absolute;top:763px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft53">10 Tid som den intagne vistats utanf�r anstalt enligt 14 � andra stycket,</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56">32, 37 eller 38 � eller genom en utslussnings�tg�rd enligt 54 � skall r�knas<br/>in i verkst�llighetstiden, om inte s�rskilda sk�l talar mot det. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>65 �</b> Kriminalv�rden f�r anlita ett bolag, en f�rening, en samf�llighet eller<br/>en stiftelse f�r verksamhet med halvv�gshus.</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54">9 Tidigare 61 � upph�vd genom 2005:971.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54">10 Senaste lydelse av tidigare 39 � 2001:510.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2006:432</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>66 �</b> Den som �r anst�lld av eller har uppdrag hos ett bolag, en f�rening,<br/>en samf�llighet eller en stiftelse som driver s�dan verksamhet som avses i 56<br/>eller 57 � f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han eller hon p� grund<br/>av sin anst�llning eller sitt uppdrag har f�tt veta om enskilds personliga f�r-<br/>h�llanden eller f�rh�llanden av betydelse f�r beivrandet av brott. </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i sekretess-</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">lagen (1980:100).</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>67 �</b> Den som driver s�dan verksamhet som avses i 56 eller 57 � skall </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">1. fortl�pande h�lla Kriminalv�rden underr�ttad om hur verksamheten</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">fortskrider, </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft66">2. samr�da med Kriminalv�rden i fr�gor av st�rre vikt, och <br/>3. omedelbart anm�la om den intagne inte r�ttar sig efter de villkor som</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">meddelats eller fullg�r de skyldigheter som g�ller f�r utslussnings�tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>4 kap. Om beslut</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>68 �</b> Beslut enligt denna lag fattas av Kriminalv�rden, om inte annat f�ljer<br/>av 70, 71 eller 73 �.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>69 �</b> Beslut enligt denna lag g�ller omedelbart, om inte n�got annat f�rord-<br/>nas.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>70 �</b> Beslut om att upph�va ett tillst�nd till v�rdvistelse, vistelse i halv-<br/>v�gshus eller ut�kad frig�ng fattas av �vervakningsn�mnden efter en anm�-<br/>lan av Kriminalv�rden. N�mnden f�r ocks� sj�lvmant ta upp fr�gan till pr�v-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>71 �</b> Har fr�gan kommit upp om att upph�va ett tillst�nd till v�rdvistelse,<br/>vistelse i halvv�gshus eller ut�kad frig�ng, f�r Kriminalv�rden omedelbart<br/>upph�va tillst�ndet i avvaktan p� �vervakningsn�mndens pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">�vervakningsn�mnden skall senast den f�rsta arbetsdagen efter den dag</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66">d� Kriminalv�rdens beslut meddelades pr�va om det beslutet skall best�, i<br/>avvaktan p� den slutliga pr�vningen. Fastst�ller inte n�mnden beslutet inom<br/>den tiden, upph�r det att g�lla. N�mnden skall d�refter skyndsamt ta upp fr�-<br/>gan till slutlig pr�vning.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>72 �</b> Fr�gor om att upph�va ett tillst�nd till en utslussnings�tg�rd enligt 70<br/>och 71 �� pr�vas av den �vervakningsn�mnd inom vars verksamhetsomr�de<br/>det friv�rdskontor d�r den intagne �r inskriven �r bel�get. Om det finns s�r-<br/>skilda sk�l, f�r en annan �vervakningsn�mnd pr�va s�dana fr�gor.</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>73 �</b></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft63">11 Regeringen f�r betr�ffande en viss intagen besluta att ett �rende om</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66">vistelse utanf�r anstalt skall �verl�mnas till regeringens pr�vning, om det<br/>beh�vs med h�nsyn till rikets s�kerhet eller till risken f�r att den intagne un-<br/>der verkst�lligheten medverkar till terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148)<br/>om straff f�r terroristbrott.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64">11 Senaste lydelse av tidigare 58 a � 2003:159.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2006:432</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>5 kap. Om �verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>74 �</b> Kriminalv�rdens beslut i s�rskilda fall enligt denna lag f�r �verklagas<br/>hos allm�n f�rvaltningsdomstol, om inte annat f�ljer av 80 �. </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft76">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. <br/>Andra beslut av Kriminalv�rden enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>75 �</b></p> <p style="position:absolute;top:163px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft73">12 Ett beslut f�r inte �verklagas enligt 74 � f�rsta stycket innan beslu-</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft76">tet har ompr�vats av Kriminalv�rden. En s�dan ompr�vning f�r beg�ras av<br/>den beslutet ang�r om det har g�tt honom eller henne emot. Ett �verklagande<br/>av ett beslut som inte har ompr�vats skall anses som en beg�ran om ompr�v-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">Vid ompr�vning enligt denna paragraf f�r beslutet inte �ndras till den en-</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">skildes nackdel.</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>78 �</b></p> <p style="position:absolute;top:304px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft73">13 Kriminalv�rdens beslut enligt 74 � f�rsta stycket �verklagas till den</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft76">l�nsr�tt inom vars domkrets den kriminalv�rdsanstalt, det h�kte eller det fri-<br/>v�rdskontor �r bel�get d�r den enskilde var inskriven n�r det f�rsta beslutet i<br/>�rendet fattades.</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>79 �</b> �vervakningsn�mndens beslut enligt 70 och 71 �� �verklagas hos<br/>Kriminalv�rdsn�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">Kriminalv�rdsn�mndens beslut f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>80 �</b> Beslut i fr�ga om vistelse utanf�r anstalt f�r en intagen f�r vilken re-<br/>geringen har meddelat ett f�rordnande enligt 31 � �verklagas hos regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>84 �</b></p> <p style="position:absolute;top:516px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft73">14 Antr�ffas i andra fall �n som avses i 83 � inom anstalten egendom</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft76">som kan antas bli tagen i beslag, f�r Kriminalv�rden omh�nderta egendomen<br/>i avvaktan p� beslut i fr�gan. Omh�ndertagandet skall s� snart som m�jligt<br/>anm�las till den som f�r besluta om beslag.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft76">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2007. <br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande dels i fr�ga om en verkst�llighet</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft76">enligt 33 a � som p�g�r vid ikrafttr�dandet, dels i fr�ga om en ans�kan om<br/>en placering enligt 34 � som har gjorts f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">3. En ans�kan om att f� avtj�na ett f�ngelsestraff enligt 33 a � som har</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft76">gjorts f�re ikrafttr�dandet skall anses som en ans�kan om ut�kad frig�ng en-<br/>ligt den nya 58 �.</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">4. En placering enligt 34 � som p�g�r vid ikrafttr�dandet skall efter ikraft-</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">tr�dandet anses som en v�rdvistelse enligt den nya 56 �.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft76">Annika Low�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74">12 Senaste lydelse av tidigare 59 a � 2005:971.</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74">13 Senaste lydelse av tidigare 59 d � 2005:971.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74">14 Senaste lydelse av tidigare 64 � 2005:971.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft80">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft80">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i
anstalt;

utf�rdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:203) om kri-

minalv�rd i anstalt

2

dels att 11, 33 a34, 5458, 59 och 60 �� skall upph�ra att g�lla,
dels att nuvarande 39, 58 a, 59 a59 d och 61 a64 �� skall betecknas 64,

73, 7578 och 8184 ��,

dels att 1, 7, 33, 35, 49 och 51 ��, de nya 64, 73, 75, 78 och 84 �� samt

rubriken till 3 kap. skall ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras 21 nya paragrafer, 5463, 6572, 74, 79

och 80 ��, samt n�rmast f�re 5559, 68 och 74 �� nya rubriker av f�ljande
lydelse,

dels att det n�rmast f�re 81 � skall inf�ras en ny rubrik av lydelsen 6 kap.

�vriga best�mmelser.

1 �

3 Denna lag avser kriminalv�rd i anstalt efter dom p� f�ngelse. Lagen

g�ller �ven vid vistelser utanf�r anstalt enligt 14, 32, 37, 38, 43 och 54 ��.
Best�mmelserna i 12, 17, 18, 2032, 36, 38, 40 och 5252 d �� g�ller inte
den som genomg�r en s�dan utslussnings�tg�rd som avses i 54 � f�rsta
stycket 24.

Vad som f�reskrivs i lagen om den som d�mts till f�ngelse g�ller �ven

den som �lagts f�ngelse som f�rvandlingsstraff f�r b�ter.

Best�mmelser om verkst�llighet av f�ngelsestraff i vissa fall finns i lagen

(1994:451) om intensiv�vervakning med elektronisk kontroll.

1 Prop. 2005/06:123, bet. 2005/06:JuU33, rskr. 2005/06:292.

2 Lagen omtryckt 1990:1011.
Senaste lydelse av
11 � 1999:46
33 a � 2005:43
33 b � 2001:510
34 � 1999:46
54 � 1998:610
55 � 1998:610
56 � 1998:610
56 a � 2005:971
59 � 2005:971
60 � 2005:971.

3 Senaste lydelse 1998:610.

SFS 2006:432

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2006

background image

2

SFS 2006:432

7 �

4 Vid f�rdelning av de intagna mellan �ppna och slutna anstalter skall

f�ljande iakttas.

En intagen b�r placeras i en �ppen anstalt, om inte placering i en sluten

anstalt �r n�dv�ndig av s�kerhetssk�l eller f�r att den intagne skall f� m�jlig-
het till s�dant arbete eller s�dan undervisning, utbildning eller s�rskild be-
handling som inte l�mpligen kan ordnas i en �ppen anstalt. Vid bed�m-
ningen av om det av s�kerhetssk�l �r n�dv�ndigt med placering i en sluten
anstalt skall bland andra omst�ndigheter beaktas om det finns risk f�r att den
intagne skall avvika eller forts�tta med brottslig verksamhet. Vidare skall
den som kan befaras missbruka eller p� annat s�tt ta befattning med narko-
tika under verkst�lligheten f�retr�desvis placeras i en sluten anstalt.

F�r den som avtj�nar f�ngelse i l�gst fyra �r skall det s�rskilt beslutas om

de villkor som skall g�lla f�r verkst�lligheten n�r det g�ller placering i an-
stalt samt permissioner och vistelser utanf�r anstalt enligt 14, 32 och 54 ��.
Om det finns s�rskilda sk�l skall s�dana villkor beslutas ocks� f�r annan in-
tagen som d�mts till f�ngelse i l�gst tv� �r.

Pr�vning av vilka s�rskilda villkor som skall g�lla f�r verkst�lligheten en-

ligt tredje stycket skall ske s� snart verkst�lligheten p�b�rjas eller annars s�
snart behov d�rav uppkommer. Villkoren skall ompr�vas n�r det finns an-
ledning till det.

Beslut om anstaltsplacering, f�rflyttning till annan anstalt samt permissio-

ner och vistelser utanf�r anstalt enligt 14, 32 och 54 �� som strider mot de
s�rskilda villkoren f�r inte meddelas.

33 �

5 Under den sista tiden i anstalt skall f�rberedelserna f�r den intagnes

frigivning vara s�rskilt inriktade p� konkreta �tg�rder f�r att underl�tta �ver-
g�ngen till ett liv i frihet.

Den intagnes bostads- och syssels�ttningssituation samt hans eller hennes

behov av st�d- och behandlingsinsatser efter frigivningen skall utredas. Ut-
redningen skall syfta till att den intagne vid frigivningen i m�jligaste m�n
skall ha sin f�rs�rjning ordnad genom arbete eller p� annat s�tt och att han
eller hon skall ha tillg�ng till bostad. Om den intagne beh�ver undervisning,
utbildning eller ekonomiskt, socialt eller medicinskt st�d efter frigivningen
skall �tg�rder vidtas s� att dessa behov, s� l�ngt som m�jligt, kan tillgodo-
ses.

F�ruts�ttningarna f�r att bevilja den intagne en s�dan utslussnings�tg�rd

som avses i 54 � skall s�rskilt �verv�gas.

F�rberedelserna skall ske i n�ra samverkan med den intagne och i samar-

bete med ber�rda myndigheter, organisationer och enskilda personer som
kan fr�mja den intagnes anpassning i samh�llet.

�tg�rder och st�llningstaganden enligt denna paragraf skall dokumente-

ras.

35 �

6 Om en intagen avtj�nar straff f�r ett brott som har riktat sig mot n�-

gons liv, h�lsa, frihet eller frid, skall m�ls�ganden tillfr�gas om han eller hon
vill bli underr�ttad om f�ljande:

4 Senaste lydelse 2001:510.

5 Senaste lydelse 2001:510.

6 Senaste lydelse 2006:48.

background image

3

SFS 2006:432

 i vilken anstalt den intagne befinner sig,
 om den intagne f�rflyttas till �ppen anstalt,
 om den intagne f�r permission enligt 32 �,
 om den intagne vistas utanf�r anstalt enligt 14, 37, 38, 43 eller 54 �,
 om den intagne, eller Kriminalv�rden, ans�ker om omvandling enligt la-

gen (2006:45) om omvandling av f�ngelse p� livstid,

 om den intagne friges,
 om den intagne rymmer, och
 om den intagne uteblir efter permission eller n�gon annan vistelse utan-

f�r anstalten.

En beg�rd underr�ttelse beh�ver inte l�mnas ang�ende en planerad vis-

telse utanf�r anstalten n�r en underr�ttelse p� grund av beslutad bevakning
eller andra f�rh�llanden framst�r som uppenbart obeh�vlig. Detsamma g�l-
ler n�r en underr�ttelse kan befaras medf�ra fara f�r den intagnes liv eller
h�lsa. Underr�ttelse till m�ls�gande ang�ende frigivning skall l�mnas i
l�mplig tid f�re frigivningen och i andra fall s� tidigt som m�jligt. Underr�t-
telsen skall utformas p� ett s�tt som �r l�mpligt med h�nsyn till omst�ndig-
heterna i det enskilda fallet.

49 �

7 Best�mmelser om att den villkorliga frigivningen kan skjutas upp

finns i 26 kap. 6 och 7 �� brottsbalken.

En intagen som bryter mot de f�reskrifter och villkor som g�ller f�r verk-

st�lligheten f�r tilldelas en varning.

51 �

8 Fr�gor som avses i 49 � skall avg�ras skyndsamt.

Innan beslut om varning meddelas skall f�rh�r h�llas med den intagne.

�ver vad som f�rekommit vid f�rh�r och annan unders�kning skall f�ras
protokoll.

I m�l och �renden om uppskjuten villkorlig frigivning enligt 26 kap. 6 och

7 �� brottsbalken skall offentligt bitr�de f�rordnas f�r den intagne, om det
inte m�ste antas att behov av bitr�de saknas. Innan ett beslut om uppskjuten
villkorlig frigivning meddelas skall den intagne beredas tillf�lle att yttra sig.

3 kap. Utslussning

54 � F�r att minska risken f�r att en intagen �terfaller i brott och f�r att
�ven i �vrigt underl�tta den intagnes anpassning till samh�llet, f�r han eller
hon beviljas vistelse utanf�r anstalt genom f�ljande utslussnings�tg�rder:

1. frig�ng enligt 55 �,
2. v�rdvistelse enligt 56 �,
3. vistelse i halvv�gshus enligt 57 �, och
4. ut�kad frig�ng enligt 58 �.
Vistelsen utanf�r anstalt enligt f�rsta stycket 24 skall planeras s� att den

kan p�g� fram till dagen f�r villkorlig frigivning.

Av 7 � f�ljer att beslut om utslussnings�tg�rd enligt denna paragraf inte

f�r meddelas i strid med de s�rskilda villkor som g�ller f�r verkst�lligheten.

7 Senaste lydelse 1998:610.

8 Senaste lydelse 1998:610.

background image

4

SFS 2006:432

Frig�ng

55 � Frig�ng inneb�r att den intagne under dagtid utanf�r anstalten utf�r
arbete, deltar i undervisning eller utbildning, f�r behandling eller deltar i s�r-
skilt anordnad verksamhet.

Frig�ng f�r beviljas den som har behov av introduktion i arbetslivet eller i

annan verksamhet som kan fr�mja en stabil tillvaro efter frigivningen, om
det inte finns n�gon beaktansv�rd risk f�r att han eller hon kommer att beg�
brott, undandra sig straffets fullg�rande eller p� annat s�tt allvarligt missk�ta
sig.

V�rdvistelse

56 � V�rdvistelse inneb�r att den intagne �r placerad i ett s�dant hem som
avses i 6 kap. 1 � socialtj�nstlagen (2001:453).

V�rdvistelse f�r beviljas den som har behov av v�rd eller behandling mot

missbruk av beroendeframkallande medel eller mot n�got annat s�rskilt f�r-
h�llande som kan antas ha samband med hans eller hennes brottslighet, om
det inte finns n�gon beaktansv�rd risk f�r att den intagne kommer att beg�
brott, undandra sig straffets fullg�rande eller p� annat s�tt allvarligt missk�ta
sig.

Halvv�gshus

57 � Vistelse i halvv�gshus inneb�r att den intagne �r placerad i ett av Kri-
minalv�rden kontrollerat hem som �r anpassat f�r att ge intagna s�rskilt st�d
och tillsyn.

Vistelse i halvv�gshus f�r beviljas den som har behov av s�rskilt st�d eller

kontroll, om

1. minst halva strafftiden, dock minst tre m�nader, har avtj�nats,
2. det inte finns n�gon beaktansv�rd risk f�r att han eller hon kommer att

beg� brott, undandra sig straffets fullg�rande eller p� annat s�tt allvarligt
missk�ta sig, och

3. han eller hon utf�r arbete, deltar i undervisning eller utbildning, f�r be-

handling eller deltar i s�rskilt anordnad verksamhet.

Den intagne f�r inte vistas utanf�r halvv�gshuset annat �n p� s�rskilt be-

st�mda tider.

Ut�kad frig�ng

58 � Ut�kad frig�ng inneb�r att den intagne under kontrollerade former
avtj�nar f�ngelsestraffet i sin bostad.

Ut�kad frig�ng f�r beviljas, om
1. minst halva strafftiden, dock minst tre m�nader, har avtj�nats,
2. det inte finns n�gon beaktansv�rd risk f�r att den intagne kommer att

beg� brott, undandra sig straffets fullg�rande eller p� annat s�tt allvarligt
missk�ta sig,

3. han eller hon har tillg�ng till bostad, och
4. han eller hon utf�r arbete, deltar i undervisning eller utbildning, f�r be-

handling eller deltar i s�rskilt anordnad verksamhet.

background image

5

SFS 2006:432

�vriga best�mmelser om utslussning

59 � Den som �r beviljad en utslussnings�tg�rd �r skyldig att

1. vara sk�tsam,
2. avh�lla sig fr�n alkohol och andra berusningsmedel,
3. l�mna blod-, urin- eller utandningsprov f�r kontroll av att han eller hon

inte �r p�verkad av alkohol eller andra otill�tna medel,

4. h�lla Kriminalv�rden underr�ttad om f�rh�llanden som �r av betydelse

f�r vistelsen utanf�r anstalt,

5. h�lla kontakt med Kriminalv�rden enligt dess anvisningar, och
6. r�tta sig efter de f�reskrifter och villkor som g�ller f�r utslussnings�t-

g�rden.

60 � En utslussnings�tg�rd skall f�renas med de villkor som beh�vs f�r att
syftet med �tg�rden skall uppn�s eller f�r att g�ra det m�jligt f�r Kriminal-
v�rden att ut�va n�dv�ndig kontroll. Villkoren f�r avse

1. f�rbud mot att l�mna sin bostad annat �n p� s�rskilt best�mda tider,
2. skyldighet att vistas endast inom ett visst geografiskt omr�de,
3. f�rbud mot att vistas inom ett visst geografiskt omr�de eller att ta kon-

takt med en viss person,

4. att elektroniska hj�lpmedel skall anv�ndas vid kontroll av villkor enligt

13,

5. att v�rden vid v�rdvistelse enligt 56 �, om det finns s�rskilda sk�l f�r

det, skall p�g� �ven efter den villkorliga frigivningen, eller

6. annan liknande �tg�rd som �r n�dv�ndig.

61 �

9 Kriminalv�rden skall kontrollera att den intagne r�ttar sig efter de

villkor som meddelats och i �vrigt fullg�r de skyldigheter som g�ller f�r ut-
slussnings�tg�rden.

Om det p� grund av nya omst�ndigheter finns sk�l f�r det f�r Kriminal-

v�rden upph�va, �ndra eller meddela nya villkor.

62 � Ett tillst�nd till en utslussnings�tg�rd skall upph�vas om

1. det inte l�ngre finns f�ruts�ttningar f�r �tg�rden, eller
2. den intagne inte r�ttar sig efter de villkor som meddelats eller fullg�r de

skyldigheter som g�ller f�r utslussnings�tg�rden.

63 � Om ett tillst�nd till en utslussnings�tg�rd upph�vs, skall den intagne
omedelbart f�ras till en anstalt f�r fortsatt verkst�llighet av straffet i anstal-
ten.

64 �

10 Tid som den intagne vistats utanf�r anstalt enligt 14 � andra stycket,

32, 37 eller 38 � eller genom en utslussnings�tg�rd enligt 54 � skall r�knas
in i verkst�llighetstiden, om inte s�rskilda sk�l talar mot det.

65 � Kriminalv�rden f�r anlita ett bolag, en f�rening, en samf�llighet eller
en stiftelse f�r verksamhet med halvv�gshus.

9 Tidigare 61 � upph�vd genom 2005:971.

10 Senaste lydelse av tidigare 39 � 2001:510.

background image

6

SFS 2006:432

66 � Den som �r anst�lld av eller har uppdrag hos ett bolag, en f�rening,
en samf�llighet eller en stiftelse som driver s�dan verksamhet som avses i 56
eller 57 � f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han eller hon p� grund
av sin anst�llning eller sitt uppdrag har f�tt veta om enskilds personliga f�r-
h�llanden eller f�rh�llanden av betydelse f�r beivrandet av brott.

I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i sekretess-

lagen (1980:100).

67 � Den som driver s�dan verksamhet som avses i 56 eller 57 � skall

1. fortl�pande h�lla Kriminalv�rden underr�ttad om hur verksamheten

fortskrider,

2. samr�da med Kriminalv�rden i fr�gor av st�rre vikt, och
3. omedelbart anm�la om den intagne inte r�ttar sig efter de villkor som

meddelats eller fullg�r de skyldigheter som g�ller f�r utslussnings�tg�rden.

4 kap. Om beslut

68 � Beslut enligt denna lag fattas av Kriminalv�rden, om inte annat f�ljer
av 70, 71 eller 73 �.

69 � Beslut enligt denna lag g�ller omedelbart, om inte n�got annat f�rord-
nas.

70 � Beslut om att upph�va ett tillst�nd till v�rdvistelse, vistelse i halv-
v�gshus eller ut�kad frig�ng fattas av �vervakningsn�mnden efter en anm�-
lan av Kriminalv�rden. N�mnden f�r ocks� sj�lvmant ta upp fr�gan till pr�v-
ning.

71 � Har fr�gan kommit upp om att upph�va ett tillst�nd till v�rdvistelse,
vistelse i halvv�gshus eller ut�kad frig�ng, f�r Kriminalv�rden omedelbart
upph�va tillst�ndet i avvaktan p� �vervakningsn�mndens pr�vning.

�vervakningsn�mnden skall senast den f�rsta arbetsdagen efter den dag

d� Kriminalv�rdens beslut meddelades pr�va om det beslutet skall best�, i
avvaktan p� den slutliga pr�vningen. Fastst�ller inte n�mnden beslutet inom
den tiden, upph�r det att g�lla. N�mnden skall d�refter skyndsamt ta upp fr�-
gan till slutlig pr�vning.

72 � Fr�gor om att upph�va ett tillst�nd till en utslussnings�tg�rd enligt 70
och 71 �� pr�vas av den �vervakningsn�mnd inom vars verksamhetsomr�de
det friv�rdskontor d�r den intagne �r inskriven �r bel�get. Om det finns s�r-
skilda sk�l, f�r en annan �vervakningsn�mnd pr�va s�dana fr�gor.

73 �

11 Regeringen f�r betr�ffande en viss intagen besluta att ett �rende om

vistelse utanf�r anstalt skall �verl�mnas till regeringens pr�vning, om det
beh�vs med h�nsyn till rikets s�kerhet eller till risken f�r att den intagne un-
der verkst�lligheten medverkar till terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148)
om straff f�r terroristbrott.

11 Senaste lydelse av tidigare 58 a � 2003:159.

background image

7

SFS 2006:432

5 kap. Om �verklagande

74 � Kriminalv�rdens beslut i s�rskilda fall enligt denna lag f�r �verklagas
hos allm�n f�rvaltningsdomstol, om inte annat f�ljer av 80 �.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Andra beslut av Kriminalv�rden enligt denna lag f�r inte �verklagas.

75 �

12 Ett beslut f�r inte �verklagas enligt 74 � f�rsta stycket innan beslu-

tet har ompr�vats av Kriminalv�rden. En s�dan ompr�vning f�r beg�ras av
den beslutet ang�r om det har g�tt honom eller henne emot. Ett �verklagande
av ett beslut som inte har ompr�vats skall anses som en beg�ran om ompr�v-
ning.

Vid ompr�vning enligt denna paragraf f�r beslutet inte �ndras till den en-

skildes nackdel.

78 �

13 Kriminalv�rdens beslut enligt 74 � f�rsta stycket �verklagas till den

l�nsr�tt inom vars domkrets den kriminalv�rdsanstalt, det h�kte eller det fri-
v�rdskontor �r bel�get d�r den enskilde var inskriven n�r det f�rsta beslutet i
�rendet fattades.

79 � �vervakningsn�mndens beslut enligt 70 och 71 �� �verklagas hos
Kriminalv�rdsn�mnden.

Kriminalv�rdsn�mndens beslut f�r inte �verklagas.

80 � Beslut i fr�ga om vistelse utanf�r anstalt f�r en intagen f�r vilken re-
geringen har meddelat ett f�rordnande enligt 31 � �verklagas hos regeringen.

84 �

14 Antr�ffas i andra fall �n som avses i 83 � inom anstalten egendom

som kan antas bli tagen i beslag, f�r Kriminalv�rden omh�nderta egendomen
i avvaktan p� beslut i fr�gan. Omh�ndertagandet skall s� snart som m�jligt
anm�las till den som f�r besluta om beslag.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2007.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande dels i fr�ga om en verkst�llighet

enligt 33 a � som p�g�r vid ikrafttr�dandet, dels i fr�ga om en ans�kan om
en placering enligt 34 � som har gjorts f�re ikrafttr�dandet.

3. En ans�kan om att f� avtj�na ett f�ngelsestraff enligt 33 a � som har

gjorts f�re ikrafttr�dandet skall anses som en ans�kan om ut�kad frig�ng en-
ligt den nya 58 �.

4. En placering enligt 34 � som p�g�r vid ikrafttr�dandet skall efter ikraft-

tr�dandet anses som en v�rdvistelse enligt den nya 56 �.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Annika Low�n
(Justitiedepartementet)

12 Senaste lydelse av tidigare 59 a � 2005:971.

13 Senaste lydelse av tidigare 59 d � 2005:971.

14 Senaste lydelse av tidigare 64 � 2005:971.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.