SFS 2000:571 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2000:571 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
000571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i <br/>anstalt;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 31 maj 2000.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 43 � lagen (1974:203) om krimi-</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">nalv�rd i anstalt skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>43 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">Intagen skall inst�llas vid domstol eller vid n�mnd som avses i</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">37 kap. brottsbalken, om domstolen eller n�mnden beg�r det. Beg�r annan<br/>myndighet att intagen skall inst�llas inf�r denna, pr�var Kriminalv�rds-<br/>styrelsen om det skall ske. I anslutning till inst�llelse varom nu �r fr�ga f�r<br/>intagen tillf�lligt placeras i allm�nt h�kte, om det beh�vs av s�kerhetssk�l.</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Tiden f�r inst�llelse som avses i f�rsta stycket inr�knas i verkst�llighetsti-</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">den. Detsamma g�ller tid som intagen vistas utanf�r anstalt med st�d av<br/>4 kap. 29 eller 31 � lagen (2000:562) om internationell r�ttslig hj�lp i brott-<br/>m�l.</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">�talas intagen, skall han p� beg�ran erh�lla den l�ttnad i verkst�lligheten</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">som erfordras f�r utf�rande av hans talan i m�let.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2000.</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">LAILA FREIVALDS</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft115">Annika Low�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1992:108.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2000:571</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 juni 2000</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112">4 </p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft113"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>SFS 2000:539577</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i
anstalt;

utf�rdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 43 � lagen (1974:203) om krimi-

nalv�rd i anstalt skall ha f�ljande lydelse.

43 �

2

Intagen skall inst�llas vid domstol eller vid n�mnd som avses i

37 kap. brottsbalken, om domstolen eller n�mnden beg�r det. Beg�r annan
myndighet att intagen skall inst�llas inf�r denna, pr�var Kriminalv�rds-
styrelsen om det skall ske. I anslutning till inst�llelse varom nu �r fr�ga f�r
intagen tillf�lligt placeras i allm�nt h�kte, om det beh�vs av s�kerhetssk�l.

Tiden f�r inst�llelse som avses i f�rsta stycket inr�knas i verkst�llighetsti-

den. Detsamma g�ller tid som intagen vistas utanf�r anstalt med st�d av
4 kap. 29 eller 31 � lagen (2000:562) om internationell r�ttslig hj�lp i brott-
m�l.

�talas intagen, skall han p� beg�ran erh�lla den l�ttnad i verkst�lligheten

som erfordras f�r utf�rande av hans talan i m�let.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2000.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Annika Low�n
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216.

2

Senaste lydelse 1992:108.

SFS 2000:571

Utkom fr�n trycket
den 26 juni 2000

4

SFS 2000:539577

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.