SFS 2003:1219 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2003:1219 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
031219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:MEPJBB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:MEPJBB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:MEPJEF+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:MEPJEF+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:MEPJBB+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:MEPJBB+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:MEPJBB+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MEPJBB+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:MEPJBB+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:MEPJBB+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:MEPJBB+Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MEPION+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i <br/>anstalt;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 december 2003.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:203) om</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">kriminalv�rd i anstalt</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att 31, 52 c och 59 �� skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:352px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 29 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>29 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det �r n�dv�ndigt f�r att uppr�tth�lla s�kerheten vid en viss</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">sluten anstalt f�r Kriminalv�rdsstyrelsen besluta att samtliga personer som<br/>passerar in i anstalten skall kroppsvisiteras (allm�n inpasseringskontroll).<br/>Syftet med allm�n inpasseringskontroll skall vara att s�ka efter otill�tna<br/>f�rem�l. Skriftliga meddelanden f�r inte granskas.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft115">Beslut om allm�n inpasseringskontroll f�r avse h�gst tre m�nader i taget.<br/>Kriminalv�rdsstyrelsen f�r i enskilda fall medge undantag fr�n allm�n in-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">passeringskontroll, om det finns s�rskilda sk�l f�r det.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:547px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:547px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�r betr�ffande en viss intagen besluta om avvikelse fr�n</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">best�mmelserna i 2529 och 30 ��, om det �r p�kallat med h�nsyn till rikets<br/>s�kerhet eller till risken f�r att den intagne under verkst�lligheten i anstalt<br/>medverkar till terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terro-<br/>ristbrott.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:652px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>52 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:652px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning f�r inte g�ras mer ing�-</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">ende �n vad �ndam�let med �tg�rden kr�ver. All den h�nsyn som omst�n-<br/>digheterna medger skall iakttas. Om m�jligt skall ett vittne n�rvara.</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna f�r inte verkst�llas</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">eller bevittnas av annan �n en kvinna, l�kare eller legitimerad sjuksk�terska.<br/>F�ljande �tg�rder f�r emellertid verkst�llas och bevittnas av en man, n�mli-<br/>gen,</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft115">1. kroppsvisitation som avses i 52 a � tredje stycket,<br/>2. kroppsvisitation som enbart inneb�r att f�rem�l som en person b�r med</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">sig unders�ks,</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. kroppsvisitation som sker med metalldetektor eller liknande teknisk an-</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ordning, och </p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2003/04:3, bet. 2003/04:JuU7, rskr. 2003/04:109.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Lagen omtryckt 1990:1011.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2003:159.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1995:492.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2003:1219</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 december 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2003:1219</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">4. kroppsbesiktning som enbart inneb�r att blodprov eller alkoholut-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">andningsprov tas.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett otill�tet f�rem�l, som antr�ffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesikt-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">ning, skall omh�ndertas och f�rvaras f�r den intagnes r�kning, s�vitt inte an-<br/>nat �r f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>59 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft24">5</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Kriminalv�rdsstyrelsens beslut i s�rskilda fall enligt denna lag f�r</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">�verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Beslut i fr�ga om vistelse eller<br/>verkst�llighet utanf�r anstalt f�r en intagen f�r vilken regeringen har medde-<br/>lat f�rordnande enligt 31 � �verklagas dock hos regeringen. Detsamma g�l-<br/>ler andra beslut av styrelsen enligt denna lag �n som nu har angetts. Beslut i<br/>en fr�ga som avses i 29 a � f�rsta stycket f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft210">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. <br/>I fr�ga om �verklagande av beslut som avses i 49 � f�rsta meningen finns</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">best�mmelser i 38 kap. brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2004.</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft210">Anne Holm Gulati<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2001:510. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i
anstalt;

utf�rdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:203) om

kriminalv�rd i anstalt

2

dels

att 31, 52 c och 59 �� skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 29 a �, av f�ljande lydelse.

29 a �

Om det �r n�dv�ndigt f�r att uppr�tth�lla s�kerheten vid en viss

sluten anstalt f�r Kriminalv�rdsstyrelsen besluta att samtliga personer som
passerar in i anstalten skall kroppsvisiteras (allm�n inpasseringskontroll).
Syftet med allm�n inpasseringskontroll skall vara att s�ka efter otill�tna
f�rem�l. Skriftliga meddelanden f�r inte granskas.

Beslut om allm�n inpasseringskontroll f�r avse h�gst tre m�nader i taget.
Kriminalv�rdsstyrelsen f�r i enskilda fall medge undantag fr�n allm�n in-

passeringskontroll, om det finns s�rskilda sk�l f�r det.

31 �

3

Regeringen f�r betr�ffande en viss intagen besluta om avvikelse fr�n

best�mmelserna i 2529 och 30 ��, om det �r p�kallat med h�nsyn till rikets
s�kerhet eller till risken f�r att den intagne under verkst�lligheten i anstalt
medverkar till terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terro-
ristbrott.

52 c �

4

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning f�r inte g�ras mer ing�-

ende �n vad �ndam�let med �tg�rden kr�ver. All den h�nsyn som omst�n-
digheterna medger skall iakttas. Om m�jligt skall ett vittne n�rvara.

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna f�r inte verkst�llas

eller bevittnas av annan �n en kvinna, l�kare eller legitimerad sjuksk�terska.
F�ljande �tg�rder f�r emellertid verkst�llas och bevittnas av en man, n�mli-
gen,

1. kroppsvisitation som avses i 52 a � tredje stycket,
2. kroppsvisitation som enbart inneb�r att f�rem�l som en person b�r med

sig unders�ks,

3. kroppsvisitation som sker med metalldetektor eller liknande teknisk an-

ordning, och

1

Prop. 2003/04:3, bet. 2003/04:JuU7, rskr. 2003/04:109.

2

Lagen omtryckt 1990:1011.

3

Senaste lydelse 2003:159.

4

Senaste lydelse 1995:492.

SFS 2003:1219

Utkom fr�n trycket
den 30 december 2003

background image

2

SFS 2003:1219

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

4. kroppsbesiktning som enbart inneb�r att blodprov eller alkoholut-

andningsprov tas.

Ett otill�tet f�rem�l, som antr�ffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesikt-

ning, skall omh�ndertas och f�rvaras f�r den intagnes r�kning, s�vitt inte an-
nat �r f�reskrivet.

59 �

5

Kriminalv�rdsstyrelsens beslut i s�rskilda fall enligt denna lag f�r

�verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Beslut i fr�ga om vistelse eller
verkst�llighet utanf�r anstalt f�r en intagen f�r vilken regeringen har medde-
lat f�rordnande enligt 31 � �verklagas dock hos regeringen. Detsamma g�l-
ler andra beslut av styrelsen enligt denna lag �n som nu har angetts. Beslut i
en fr�ga som avses i 29 a � f�rsta stycket f�r inte �verklagas.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
I fr�ga om �verklagande av beslut som avses i 49 � f�rsta meningen finns

best�mmelser i 38 kap. brottsbalken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2004.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Anne Holm Gulati
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 2001:510.

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.