SFS 2006:1493 Lag om ändring i lagen (2006:432) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2006:1493 Lag om ändring i lagen (2006:432) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
061493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2006:432) om �ndring i lagen <br/>(1974:203) om kriminalv�rd i anstalt;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 december 2006.</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 60 � lagen (1974:203) om krimi-</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">nalv�rd i anstalt i st�llet f�r dess lydelse enligt lagen (2006:432) om �ndring<br/>i n�mnda lag skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>60 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft11">En utslussnings�tg�rd skall f�renas med de villkor som beh�vs f�r att</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">syftet med �tg�rden skall uppn�s eller f�r att g�ra det m�jligt f�r Kriminal-<br/>v�rden att ut�va n�dv�ndig kontroll. Villkoren f�r avse</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft113">1. f�rbud mot att l�mna sin bostad annat �n p� s�rskilt best�mda tider, <br/>2. skyldighet att vistas endast inom ett visst geografiskt omr�de,<br/>3. f�rbud mot att vistas inom ett visst geografiskt omr�de eller att ta kon-</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">takt med en viss person,</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">4. att elektroniska hj�lpmedel skall anv�ndas vid kontroll av villkor enligt</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">13, eller</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft113">5. annan liknande �tg�rd som �r n�dv�ndig.<br/>Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Kriminalv�rden i samband med ett</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">beslut om v�rdvistelse enligt 56 � meddela en f�reskrift enligt 26 kap. 15 �<br/>f�rsta stycket 3 brottsbalken som skall g�lla f�r tiden efter villkorlig frigiv-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft113">Annika Low�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2006/07:9, bet. 2006/07:SfU4, rskr. 2006/07:34</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2006:1493</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 december 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:526px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:432) om �ndring i lagen
(1974:203) om kriminalv�rd i anstalt;

utf�rdad den 14 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 60 � lagen (1974:203) om krimi-

nalv�rd i anstalt i st�llet f�r dess lydelse enligt lagen (2006:432) om �ndring
i n�mnda lag skall ha f�ljande lydelse.

60 �

En utslussnings�tg�rd skall f�renas med de villkor som beh�vs f�r att

syftet med �tg�rden skall uppn�s eller f�r att g�ra det m�jligt f�r Kriminal-
v�rden att ut�va n�dv�ndig kontroll. Villkoren f�r avse

1. f�rbud mot att l�mna sin bostad annat �n p� s�rskilt best�mda tider,
2. skyldighet att vistas endast inom ett visst geografiskt omr�de,
3. f�rbud mot att vistas inom ett visst geografiskt omr�de eller att ta kon-

takt med en viss person,

4. att elektroniska hj�lpmedel skall anv�ndas vid kontroll av villkor enligt

13, eller

5. annan liknande �tg�rd som �r n�dv�ndig.
Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r Kriminalv�rden i samband med ett

beslut om v�rdvistelse enligt 56 � meddela en f�reskrift enligt 26 kap. 15 �
f�rsta stycket 3 brottsbalken som skall g�lla f�r tiden efter villkorlig frigiv-
ning.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Annika Low�n
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:9, bet. 2006/07:SfU4, rskr. 2006/07:34

SFS 2006:1493

Utkom fr�n trycket
den 28 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.