SFS 2004:174 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 2004:174 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
040174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CDIHAJ+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CDIHBL+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CDIHBL+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CDIHAJ+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CDIHBL+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CDIHAJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CDIHAJ+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CDIHBL+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CDIHBL+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CDIHAJ+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CDIHAJ+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CDIHAJ+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1976:371) om behandlingen av <br/>h�ktade och anh�llna m.fl.;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 april 2004.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 � lagen (1976:371) om behand-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">lingen av h�ktade och anh�llna m.fl. skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid behandlingen skall h�nsyn tas till den h�ktades h�lsotillst�nd. En</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">h�ktad som bed�ms beh�va h�lso- och sjukv�rd eller som beg�r att l�kare<br/>skall tillkallas, skall s� snart som m�jligt unders�kas av l�kare, om inte s�-<br/>dan unders�kning uppenbarligen �r on�dig.</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">En l�kares anvisningar om v�rden av en h�ktad som �r sjuk skall iakttas.</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">Beh�ver den h�ktade sjukhusv�rd, skall s�dan beredas honom eller henne s�<br/>snart som m�jligt. F�reskrifter om psykiatrisk tv�ngsv�rd finns i lagen<br/>(1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd. F�r h�lso- och sjukv�rdspersonal<br/>inom kriminalv�rden k�nnedom om att en h�ktad lider av en smittsam sjuk-<br/>dom som enligt 1 kap. 3 � andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utg�r<br/>allm�nfarlig sjukdom, skall chefen f�r f�rvaringslokalen underr�ttas, om det<br/>inte st�r klart att det inte finns risk f�r smittspridning.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Kan det befaras att transport medf�r skada f�r den h�ktades h�lsa, beh�vs</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">l�kares medgivande till transporten.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19">F�rlossning av en h�ktad kvinna skall om m�jligt ske p� sjukhus.<br/>Om det finns anledning till det, skall den som enligt andra eller fj�rde</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket vistas p� sjukhus st� under bevakning.</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Annika Low�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1998:602.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2004:174</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 april 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1976:371) om behandlingen av
h�ktade och anh�llna m.fl.;

utf�rdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 � lagen (1976:371) om behand-

lingen av h�ktade och anh�llna m.fl. skall ha f�ljande lydelse.

4 �

2

Vid behandlingen skall h�nsyn tas till den h�ktades h�lsotillst�nd. En

h�ktad som bed�ms beh�va h�lso- och sjukv�rd eller som beg�r att l�kare
skall tillkallas, skall s� snart som m�jligt unders�kas av l�kare, om inte s�-
dan unders�kning uppenbarligen �r on�dig.

En l�kares anvisningar om v�rden av en h�ktad som �r sjuk skall iakttas.

Beh�ver den h�ktade sjukhusv�rd, skall s�dan beredas honom eller henne s�
snart som m�jligt. F�reskrifter om psykiatrisk tv�ngsv�rd finns i lagen
(1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd. F�r h�lso- och sjukv�rdspersonal
inom kriminalv�rden k�nnedom om att en h�ktad lider av en smittsam sjuk-
dom som enligt 1 kap. 3 � andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utg�r
allm�nfarlig sjukdom, skall chefen f�r f�rvaringslokalen underr�ttas, om det
inte st�r klart att det inte finns risk f�r smittspridning.

Kan det befaras att transport medf�r skada f�r den h�ktades h�lsa, beh�vs

l�kares medgivande till transporten.

F�rlossning av en h�ktad kvinna skall om m�jligt ske p� sjukhus.
Om det finns anledning till det, skall den som enligt andra eller fj�rde

stycket vistas p� sjukhus st� under bevakning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Annika Low�n
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

2 Senaste lydelse 1998:602.

SFS 2004:174

Utkom fr�n trycket
den 20 april 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.