Kungörelse (1972:477) om tillämpning av 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1972:477
Departement: Justitiedepartementet L5
Länk: Länk till register

SFS nr:

1972:477
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1972-09-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har, med stöd av 4 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands, funnit gott förordna som följer.

Bestämmelserna i 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands skall äga tillämpning även i fråga om gärning som begås i annan stat än som anges i nämnda paragraf, om staten har tillträtt den europeiska konventionen den 30 november 1964 om straff för vägtrafikbrott.

Konventionen har intill den 8 september 1972 tillträtts av Cypern, Danmark, Frankrike och Sverige.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.