SFS 1966:252

660252.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 252

Lag

angående ändrad lydelse ay 1 § lagen den 28 september 1951 (nr 649)

om straff for vissa trafikbrott;

given Stoclcholms slott den 3 juni 1966,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t: att VJ, m ed riksdagen^ funnit

gott förordna, att 1 § lagen den 28 september 1951 om straff för Mssa tra

fikbrott^ skall erhålla andrad lydelse på sätt nedan angives

^ §⬢

Brister \agtrafikant i den omsorg och \arsamhet, som till förekonnuan

de av trafiltolycka betingas av omständigheterna, och är ej oaktsambelen

ringa, domes for \årdsIoshet i trafik till dagsböter

Där någon

två år.

Denna lag träder i kraft den 1 j'uli 1966.

Det alla som vederbör hava sig horsamligen att efterrätta. Till ytteruiefs

\asso hava Vi detta med egen hand underskrmt och med Vårt kungl. sigiH

bekräfta låtit,

Stockholms slott den 3 juni 1966

GUSTAF ADOLF

(L S>

(Ivommunikaiionsdepartementet)

OLOF

» Prop 1966 100, L'U 33. Rskr 272

* Senaste lydelse av 1 § se 1964 881

Nr 247 252,1 ark Stockholm 1906 Kungl Boktrjckeriet.P 4 Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.