SFS 1967:50

670050.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

154

1967 • Nr 50 och 51

Nr 50

L ag

4>m ä ndiad lydelse av 1 § lagen den 9 maj 1958 (nr 205) om förverkande

av alkoliollialliga drycker m. m.;

given Stockholms slott den 24 februari 1967.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

. e n d e s Konung, göra v e t e r Ii g t: att Vi, med riksdagen^ funnil

gott förordna, att 1 § lagen den 9 maj 1958 om förverkande av alkoliol-

haltiga drycker m. m. skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives-.

Ve

Alkoholhaltiga drycker

1 §.

äro däremot.

Samma lag vare, om sådana drycker eller berusningsmedel påträffas

hos den som brutit mot 4 § lagen om straff för vissa trafild^rolt, 13 kap.

G § luftfartslagen eller 325 § sjölagen eller hos någon som medföljt v id

tillfället, såframt berusningsmedlen må antagas hava varit avsedda även

för den som begått gärningen.

stycket sägs.

Medför någon

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

Det alla som vederbör hava sig liörsaniligen att efterrälta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 24 februari 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN K UNO

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.