SFS 1982:316

820316.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:XBIEEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:SRMDXT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:XBIEEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SRMDXT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:SRMDXT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:XBIEEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:311px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1982:316 </b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>nicd f�rbud iiiot oHisk�relse av kvinnor; </b></p> <p style="position:absolute;top:363px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft11">den 8 juni 1 982 </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 maj 1982. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksd agens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft15">1 � Ett ingrepp i de kvinnliga y ttre k�nsorganen i syfte at t stympa dessa <br/>eller �stadkomma andra best�ende f�r�ndringar av dem (omsk�relse) l�r <br/>inte utf�ras, oavsett om samtycke har l�mnats till ingreppet e ller inte. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft11">2 � Den som br yter mot 1 � d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r eller, om om�</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft11">st�ndigheterna �r mildrande, till b �ter. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Om brottet har medf�rt livsfara, sv�r kroppsskada, allvarlig sjukdom el�</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>ler i a nnat fall inneburit ett synnerlig en h�nsynsl�st beteende sk all det be�<br/>d�mas som grovt. F�r gr ovt brott d�ms till f�ngelse, l�gst et t och h�gst tio </b></p> <p style="position:absolute;top:665px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>�r. </b></p> <p style="position:absolute;top:691px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r f�rs�k d�ms till ansvar enligt 23 kap, brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag t r�der i kraft den 1 juli 1982. </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft11">THORBJ�RN F�LLDIN </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft11">KARIN AHRLAND </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:558px;white-space:nowrap" class="ft11">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1145px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft11">666 </p> <p style="position:absolute;top:1145px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1981/82: 172, SoU 47. rskr 333. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1982:316

Lag

Utkom fr�n trycket

nicd f�rbud iiiot oHisk�relse av kvinnor;

den 8 juni 1 982

utf�rdad den 27 maj 1982.

Enligt riksd agens beslut' f�reskrivs f�ljande.

1 � Ett ingrepp i de kvinnliga y ttre k�nsorganen i syfte at t stympa dessa
eller �stadkomma andra best�ende f�r�ndringar av dem (omsk�relse) l�r
inte utf�ras, oavsett om samtycke har l�mnats till ingreppet e ller inte.

2 � Den som br yter mot 1 � d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r eller, om om�

st�ndigheterna �r mildrande, till b �ter.

Om brottet har medf�rt livsfara, sv�r kroppsskada, allvarlig sjukdom el�

ler i a nnat fall inneburit ett synnerlig en h�nsynsl�st beteende sk all det be�
d�mas som grovt. F�r gr ovt brott d�ms till f�ngelse, l�gst et t och h�gst tio

�r.

F�r f�rs�k d�ms till ansvar enligt 23 kap, brottsbalken.

Denna lag t r�der i kraft den 1 juli 1982.

P� regeringens v�gnar

THORBJ�RN F�LLDIN

KARIN AHRLAND

(Socialdepartementet)

666

' Prop. 1981/82: 172, SoU 47. rskr 333.

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.