SFS 2016:512 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor / SFS 2016:512 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
160512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GOHGJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GOHGJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GOHGJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GOHGJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GOHGJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:GOHGJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:GOHGJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GOHGJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GOHGJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GOHGJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GOHGJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1982:316) med f�rbud mot <br/>k�nsstympning av kvinnor;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 � lagen (1982:316) med f�rbud</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mot k�nsstympning av kvinnor</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som bryter mot 1 � d�ms till f�ngelse i h�gst fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om brottet har medf�rt livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inne-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">burit ett synnerligen h�nsynsl�st beteende, ska det bed�mas som grovt. F�r<br/>grovt brott d�ms det till f�ngelse i l�gst tv� och h�gst tio �r.</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r f�rs�k, f�rberedelse och st�mpling samt f�r underl�tenhet att avsl�ja</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">eller f�rhindra brott d�ms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2016.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">GABRIEL WIKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:407.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1998:407.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:512</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 juni 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1982:316) med f�rbud mot
k�nsstympning av kvinnor;

utf�rdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 � lagen (1982:316) med f�rbud

mot k�nsstympning av kvinnor

2 ska ha f�ljande lydelse.

2 �

3

Den som bryter mot 1 � d�ms till f�ngelse i h�gst fyra �r.

Om brottet har medf�rt livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inne-

burit ett synnerligen h�nsynsl�st beteende, ska det bed�mas som grovt. F�r
grovt brott d�ms det till f�ngelse i l�gst tv� och h�gst tio �r.

F�r f�rs�k, f�rberedelse och st�mpling samt f�r underl�tenhet att avsl�ja

eller f�rhindra brott d�ms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2016.

P� regeringens v�gnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:407.

3 Senaste lydelse 1998:407.

SFS 2016:512

Utkom fr�n trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.