SFS 2017:333 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor / SFS 2017:333 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
170333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FGFDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FGFDOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FGFDOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FGFDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FGFDOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FGFDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FGFDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FGFDOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FGFDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FGFDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FGFDNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1982:316) med f�rbud mot <br/>k�nsstympning av kvinnor;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 � lagen (1982:316) med f�rbud</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mot k�nsstympning av kvinnor</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som bryter mot 1 � d�ms till f�ngelse i l�gst tv� och h�gst sex �r.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">�r brottet med h�nsyn till omst�ndigheterna mindre grovt, d�ms till f�ng-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">else i h�gst fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst fem och h�gst tio �r. Vid bed�m-</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ningen av om brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om k�nsstympningen �r<br/>s�rskilt omfattande eller om g�rningen har orsakat livsfara eller allvarlig sjuk-<br/>dom eller om g�rningsmannen i annat fall har visat synnerlig h�nsynsl�shet.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r f�rs�k, f�rberedelse och st�mpling samt f�r underl�tenhet att avsl�ja</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">eller f�rhindra brott d�ms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:407.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2016:512.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:333</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 maj 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1982:316) med f�rbud mot
k�nsstympning av kvinnor;

utf�rdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 � lagen (1982:316) med f�rbud

mot k�nsstympning av kvinnor

2 ska ha f�ljande lydelse.

2 �

3

Den som bryter mot 1 � d�ms till f�ngelse i l�gst tv� och h�gst sex �r.

�r brottet med h�nsyn till omst�ndigheterna mindre grovt, d�ms till f�ng-

else i h�gst fyra �r.

�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst fem och h�gst tio �r. Vid bed�m-

ningen av om brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om k�nsstympningen �r
s�rskilt omfattande eller om g�rningen har orsakat livsfara eller allvarlig sjuk-
dom eller om g�rningsmannen i annat fall har visat synnerlig h�nsynsl�shet.

F�r f�rs�k, f�rberedelse och st�mpling samt f�r underl�tenhet att avsl�ja

eller f�rhindra brott d�ms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:407.

3 Senaste lydelse 2016:512.

SFS 2017:333

Utkom fr�n trycket
den 16 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.