SFS 1999:267 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor / SFS 1999:267 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
990267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1982:316) med f�rbud mot <br/>k�nsstympning av kvinnor;</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 maj 1999.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att det i lagen (1982:316) med f�rbud</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">mot k�nsstympning av kvinnor</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall inf�ras en ny paragraf, 3 �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som har beg�tt brott enligt denna lag d�ms vid svensk domstol</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">�ven om 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken inte �r till�mplig. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">5 � brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1999. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">MAJ-INGER KLINGVALL</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft113">Bj�rn Reuterstrand<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1998/99:70, bet. 1998/99:SoU12, rskr. 1998/99:200.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:407.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1999:267</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 juni 1999</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:12px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1982:316) med f�rbud mot
k�nsstympning av kvinnor;

utf�rdad den 20 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att det i lagen (1982:316) med f�rbud

mot k�nsstympning av kvinnor

2

skall inf�ras en ny paragraf, 3 �, av f�ljande

lydelse.

3 �

Den som har beg�tt brott enligt denna lag d�ms vid svensk domstol

�ven om 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken inte �r till�mplig.

Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap.

5 � brottsbalken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1999.

P� regeringens v�gnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1998/99:70, bet. 1998/99:SoU12, rskr. 1998/99:200.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:407.

SFS 1999:267

Utkom fr�n trycket
den 1 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.