SFS 2004:248 Lag om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall / SFS 2004:248 Lag om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
040248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:NFLFPE+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:NFLFPE+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:NFLFPP+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:NFLFPP+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:NFLFPE+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:NFLFPE+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:NFLFPE+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:NFLFPE+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:NFLFPE+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:NFLFPP+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NFLFPP+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NFLFPE+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:NFLFPE+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:NFLFPE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:NFLFPE+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:NFLFPE+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1985:354) om f�rbud mot <br/>juridiskt eller ekonomiskt bitr�de i vissa fall;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 22 april 2004.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att i 7 och 7 a �� lagen (1985:354) om</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rbud mot juridiskt eller ekonomiskt bitr�de i vissa fall</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:415px;white-space:nowrap" class="ft11"> orden Patent- och</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">registreringsverket skall bytas ut mot Bolagsverket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft111">Per Hall<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18">Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse av</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112">7 � 2001:367<br/>7 a � 2001:367.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2004:248</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 maj 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1985:354) om f�rbud mot
juridiskt eller ekonomiskt bitr�de i vissa fall;

utf�rdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att i 7 och 7 a �� lagen (1985:354) om

f�rbud mot juridiskt eller ekonomiskt bitr�de i vissa fall

2

orden Patent- och

registreringsverket skall bytas ut mot Bolagsverket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2

Senaste lydelse av

7 � 2001:367
7 a � 2001:367.

SFS 2004:248

Utkom fr�n trycket
den 11 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.