SFS 1988:1473

881473.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:OVJMKY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:ASYBHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:ASYBHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ASYBHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ASYBHV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:320px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:320px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1988:1473 </b></p> <p style="position:absolute;top:343px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft11">om unders�kning betr�ffande HIV-smitta i brottm�l; </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom rt�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den I ja nuari 1989. </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft12">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft12">(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft12">den 23 december 1988 </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 15 december 1988. </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Den som sk�ligen kan misst�nkas Ibr ett sexualbrott, varigenom </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft15">infektion av HIV (humant immunbristvirus) har kunnat �verf�ras till <br/>m�ls�ganden, skall unders�kas med avseende p� s�dan infektion, om <br/>m�ls�ganden beg�r de t. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">Unders�kning enligt f�rsta stycket skall p� m�ls�gandens beg�ran ske </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft15">�ven i fr�ga om den som �r sk�ligen misst�nkt f�r n�got annat brott, om <br/>det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att infektion av HIV </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft12">har kunnat �verf�ras till m�ls�ganden genom brottet. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft14">2 � I fr�ga om f�rfarandet vid beslut om unders�kning samt om utf�ran�<br/>det av unders�kningen g�ller best�mmelserna i r�tteg�ngsbalken om <br/>kroppsbesiktning. Beslut om unders�kning skall dock fattas av �klagaren </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft12">eller r�tten. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">M�ls�ganden och �klagaren skall underr�ttas om resultatet av unders�k�</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft12">ningen. </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � Staten skall svara f�r kostnaderna f�r unders�kningen. </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1988/89; 5. SoU9, rskr. 54. </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:701px;white-space:nowrap" class="ft12">3215 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1988:1473

om unders�kning betr�ffande HIV-smitta i brottm�l;

utkom rt�n trycket

Denna lag tr�der i kraft den I ja nuari 1989.

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FELDT

LAILA FREIVALDS

(J ustitiedepartementet)

den 23 december 1988

utf�rdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

1 � Den som sk�ligen kan misst�nkas Ibr ett sexualbrott, varigenom

infektion av HIV (humant immunbristvirus) har kunnat �verf�ras till
m�ls�ganden, skall unders�kas med avseende p� s�dan infektion, om
m�ls�ganden beg�r de t.

Unders�kning enligt f�rsta stycket skall p� m�ls�gandens beg�ran ske

�ven i fr�ga om den som �r sk�ligen misst�nkt f�r n�got annat brott, om
det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att infektion av HIV

har kunnat �verf�ras till m�ls�ganden genom brottet.

2 � I fr�ga om f�rfarandet vid beslut om unders�kning samt om utf�ran�
det av unders�kningen g�ller best�mmelserna i r�tteg�ngsbalken om
kroppsbesiktning. Beslut om unders�kning skall dock fattas av �klagaren

eller r�tten.

M�ls�ganden och �klagaren skall underr�ttas om resultatet av unders�k�

ningen.

3 � Staten skall svara f�r kostnaderna f�r unders�kningen.

' Prop. 1988/89; 5. SoU9, rskr. 54.

3215

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.