SFS 2004:179 Lag om ändring i lagen (1988:1473) om undersökning beträffande HIV- smitta i brottmål

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål / SFS 2004:179 Lag om ändring i lagen (1988:1473) om undersökning beträffande HIV- smitta i brottmål
040179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CFMNFI+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CFMNGK+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CFMNGK+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CFMNFI+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CFMNGK+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CFMNFI+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CFMNFI+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CFMNGK+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CFMNGK+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CFMNFI+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CFMNGK+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CFMNFI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CFMNFI+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1988:1473) om unders�kning <br/>betr�ffande HIV-smitta i brottm�l;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 april 2004.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att rubriken till lagen (1988:1473) om</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">unders�kning betr�ffande HIV-smitta i brottm�l samt 1 � skall ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag om unders�kning betr�ffande vissa smittsamma sjukdomar i <br/>brottm�l</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som sk�ligen kan misst�nkas f�r ett sexualbrott, varigenom hiv-</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">infektion eller annan allvarlig blodsmitta har kunnat �verf�ras till m�ls�gan-<br/>den, skall unders�kas med avseende p� s�dan infektion, om m�ls�ganden<br/>beg�r det.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Unders�kning enligt f�rsta stycket skall p� m�ls�gandens beg�ran ske</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">�ven i fr�ga om den som �r sk�ligen misst�nkt f�r n�got annat brott, om det<br/>p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att hivinfektion eller<br/>annan allvarlig blodsmitta har kunnat �verf�ras till m�ls�ganden genom<br/>brottet.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Ari Soppela<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2004:179</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 april 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1988:1473) om unders�kning
betr�ffande HIV-smitta i brottm�l;

utf�rdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att rubriken till lagen (1988:1473) om

unders�kning betr�ffande HIV-smitta i brottm�l samt 1 � skall ha f�ljande
lydelse.

Lag om unders�kning betr�ffande vissa smittsamma sjukdomar i
brottm�l

1 �

Den som sk�ligen kan misst�nkas f�r ett sexualbrott, varigenom hiv-

infektion eller annan allvarlig blodsmitta har kunnat �verf�ras till m�ls�gan-
den, skall unders�kas med avseende p� s�dan infektion, om m�ls�ganden
beg�r det.

Unders�kning enligt f�rsta stycket skall p� m�ls�gandens beg�ran ske

�ven i fr�ga om den som �r sk�ligen misst�nkt f�r n�got annat brott, om det
p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att hivinfektion eller
annan allvarlig blodsmitta har kunnat �verf�ras till m�ls�ganden genom
brottet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

SFS 2004:179

Utkom fr�n trycket
den 20 april 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.