SFS 1969:40

690040.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:36px;font-family:JNXXXG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:JNXXXG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:22px;font-family:SESSSR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:JNXXXG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:CYRPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:21px;font-family:SESSSR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:SESSSR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:CONGLU+Arial;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;font-family:CYRPEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:SESSSR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:SESSSR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:SESSSR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:33px;font-family:SESSSR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:9px;font-family:SESSSR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:88px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SVENSK E�RFATTNINGSSAMLING </b></p> <p style="position:absolute;top:195px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>X969 " Nr 4044 </b></p> <p style="position:absolute;top:195px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>. tI tk�Mfr�ntrr�Mden31mral9�9 </b></p> <p style="position:absolute;top:275px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft12">Nr 40 </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>ang�ende �ndring i lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om r�tlspsykiatrisk </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>undera�kning i brottm�l; </b></p> <p style="position:absolute;top:411px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>given Stockholms sl oU den 28 mars 1969, </i></p> <p style="position:absolute;top:448px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft15">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft15">Vendes Konung, g�ra v eterli gt: att Vi, med riksdagen^, funnit </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft15">gott f� rordna, dels att i 1, 3, 4 och 6 �� lagen den 16 juni 1966 om r�tts-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft15">psykiatrisk unders�kning i hrottm�l ordet �medicinalstyrelsen� eller b�j�</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft15">ningsform d�rav skall bytas ut mot �socialstyrelsen� eller motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft15">form d�rav, dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 7 a �, av nedan an�</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft15">given lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft15">, </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:640px;white-space:nowrap" class="ft15">-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft15">7 a �. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">Om det betr�ffande misst�nkt, som �r h�ktad, kan f�rutses att det kom�</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft15">mer att dr�ja avsev�rt innan heslutad r�ttspsykiatrisk unders�kning kan </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft15">inledas, f�r f�rordnas, att den misst�nkte skall f�rvaras i f�ngv�rdsan�</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft15">stalt oc h d�rvid vara underkastad best�mmelserna i 4548 �� lagen den </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft15">6 maj^ 1 964 (nr 541) om behandling i f�ngv�rdsanstalt i till�mpliga de-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft15">1^. S�dant f�rordnande f�r meddelas endast om chefen f�r den klinik vid </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft15">vdken und ers�kningen skall utf�ras eller, om unders�kningen ej skall ut�</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft15">foras vid r�ttspsykiatrisk klinik, unders�kningsl�karen heg�f det samt </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft15">oen misst�nkte och �klagaren samtycka d�rtill. Innan f�rordnande med�</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft15">delas skall tillf�lle beredas den misst�nktes f�rsvarare att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft15">S� snart unders�kningen kan inledas skall den misst�nkte f�ras till den </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft15">plats d �r unders�kningen skall utf�ras. Om s�rskilda sk�l i annat fall f�r-</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft15">anleda alt f�r varing under -villkor som avses i f�rsta stycket avbiytes, skall </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft15">orordnandet d�rom �terkallas. </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">beslut enligt denna paragraf meddelas av kriminalv�rdsstyrelsen eller </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft15">J�nsteman inom kriminalv�rden som styrelsen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft16">' Prop. 19G9: 22; ILU 19 ; Rskr 105. </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>30-</b></p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>^^^^OO.SDenskf�rfati&lt;ningssamling 1969, Nr�Otf </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft19">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:67px;left:502px;white-space:nowrap" class="ft20">40 och 41 </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft20">u </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft20">1969 " </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">110 </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:355px;white-space:nowrap" class="ft20">. </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft20">Jjgen efter den, d� lagen e^igt d�r� mcdd,,,. </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna laS � ?&#34; </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:442px;white-space:nowrap" class="ft20">Svenslc t�rtaUnmgssamhng. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20">jppgiftulliomimti </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft20">^ la�rsainligen att efterr�tta. Till yltern,., </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft20">egen h and underskrmt ocli med V�rt luingl. sigii </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">jeisso hava V I ^ </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft21">1'MlL </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft22">^risso </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">'�ssloltden^S-</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft20">1 28 mars 1969. </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft23">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:472px;white-space:nowrap" class="ft20">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:672px;white-space:nowrap" class="ft20">HERMAN KLIKG </p> <p style="position:absolute;top:1254px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft24">&#34;'" v: til'v </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft25">�</p> </div> </div>
background image

SVENSK E�RFATTNINGSSAMLING

X969 " Nr 4044

. tI tk�Mfr�ntrr�Mden31mral9�9

Nr 40

Lag

ang�ende �ndring i lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om r�tlspsykiatrisk

undera�kning i brottm�l;

given Stockholms sl oU den 28 mars 1969,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

Vendes Konung, g�ra v eterli gt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott f� rordna, dels att i 1, 3, 4 och 6 �� lagen den 16 juni 1966 om r�tts-

psykiatrisk unders�kning i hrottm�l ordet �medicinalstyrelsen� eller b�j�

ningsform d�rav skall bytas ut mot �socialstyrelsen� eller motsvarande

form d�rav, dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 7 a �, av nedan an�

given lydelse.

,

-

7 a �.

Om det betr�ffande misst�nkt, som �r h�ktad, kan f�rutses att det kom�

mer att dr�ja avsev�rt innan heslutad r�ttspsykiatrisk unders�kning kan

inledas, f�r f�rordnas, att den misst�nkte skall f�rvaras i f�ngv�rdsan�

stalt oc h d�rvid vara underkastad best�mmelserna i 4548 �� lagen den

6 maj^ 1 964 (nr 541) om behandling i f�ngv�rdsanstalt i till�mpliga de-

1^. S�dant f�rordnande f�r meddelas endast om chefen f�r den klinik vid

vdken und ers�kningen skall utf�ras eller, om unders�kningen ej skall ut�

foras vid r�ttspsykiatrisk klinik, unders�kningsl�karen heg�f det samt

oen misst�nkte och �klagaren samtycka d�rtill. Innan f�rordnande med�

delas skall tillf�lle beredas den misst�nktes f�rsvarare att yttra sig.

S� snart unders�kningen kan inledas skall den misst�nkte f�ras till den

plats d �r unders�kningen skall utf�ras. Om s�rskilda sk�l i annat fall f�r-

anleda alt f�r varing under -villkor som avses i f�rsta stycket avbiytes, skall

orordnandet d�rom �terkallas.

beslut enligt denna paragraf meddelas av kriminalv�rdsstyrelsen eller

J�nsteman inom kriminalv�rden som styrelsen best�mmer.

' Prop. 19G9: 22; ILU 19 ; Rskr 105.

30-

^^^^OO.SDenskf�rfati<ningssamling 1969, Nr�Otf

background image

40 och 41

u

1969 "

110

.

Jjgen efter den, d� lagen e^igt d�r� mcdd,,,.

Denna laS � ?"

Svenslc t�rtaUnmgssamhng.

jppgiftulliomimti

^ la�rsainligen att efterr�tta. Till yltern,.,

Det alla

egen h and underskrmt ocli med V�rt luingl. sigii

jeisso hava V I ^

1'MlL

^risso

'�ssloltden^S-

1 28 mars 1969.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLIKG

"'" v: til'v

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.