SFS 2005:979 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning / SFS 2005:979 Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
050979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ICGLIK+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ICGLIL+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ICGLIL+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ICGLIK+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:ICGLIK+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:ICGLIK+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ICGLIL+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:10px;font-family:ICGLIK+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:10px;font-family:ICGLJM+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ICGLIL+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ICGLIK+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:ICGLIK+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:ICGLIK+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:ICGLIK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ICGLIK+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1991:1137) om r�ttspsykiatrisk <br/>unders�kning;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2005.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att i 8 och 16 �� lagen (1991:1137)</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">om r�ttspsykiatrisk unders�kning</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ordet Kriminalv�rdsstyrelsen i olika</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">b�jningsformer skall bytas ut mot ordet Kriminalv�rden i motsvarande<br/>form.</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2006.</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Maria Kelt<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Senaste lydelse av<br/>8 � 1995:737<br/>16 � 1995:87.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2005:979</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2005</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">2 <i>SFS 2005:9671045</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1991:1137) om r�ttspsykiatrisk
unders�kning;

utf�rdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att i 8 och 16 �� lagen (1991:1137)

om r�ttspsykiatrisk unders�kning

2 ordet Kriminalv�rdsstyrelsen i olika

b�jningsformer skall bytas ut mot ordet Kriminalv�rden i motsvarande
form.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2006.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2 Senaste lydelse av
8 � 1995:737
16 � 1995:87.

SFS 2005:979

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2005

2 SFS 2005:9671045

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.