Lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1994:1478
Departement: Justitiedepartementet L5
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1253
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi
SFS nr:

1994:1478
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1994-11-24
Ändrad: t.o.m. SFS

2000:1253
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


En skildring av barn i pornografisk bild skall förklaras förverkad.

Förverkande får underlåtas om förverkandet är oskäligt.

Första stycket tillämpas inte, om en skildring kan förverkas enligt bestämmelser i brottsbalken eller i lagen (2000:1253) om straff för smuggling. Lag (2000:1253).

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.