Lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1994:1478
Departement: Justitiedepartementet L5
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1253
Länk: Länk till register

SFS nr:    

1994:1478
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L5 
   Utfärdad:    1994-11-24 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2000:1253
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § En skildring av barn i pornografisk bild skall förklaras förverkad.

Förverkande får underlåtas om förverkandet är oskäligt.

Första stycket tillämpas inte, om en skildring kan förverkas enligt bestämmelser i brottsbalken eller i lagen (2000:1253) om straff för smuggling. Lag (2000:1253).