SFS 1991:280

910280.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:SGGQTW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:ASUWZD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:ASUWZD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:ASUWZD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ASUWZD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:53px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:280 </b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lag en (1960:418) om straflF f�r </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:603px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>varusmuggling; </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>den 22 maj 1991 </b></p> <p style="position:absolute;top:145px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 25 april 1991. </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 och 7 �� lagen (1960 :418) om </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">straff f�r varusmuggling skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft12">�r varusmuggling som avses i 1 � f�rsta stycket med h�nsyn till </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">godsets v�rde och �vriga oms t�ndigheter vid brottet att anse som ringa, </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft15">d�ms till penningb�ter. G�ller g�rningen narkotika d�ms till b�ter eller <br/>f�ngelse i h�gs t sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">7 � P�tr�ffas gods undandolt i fartyg, luftfartyg eller t�g p� plats, som </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">inte � r uppl�ten till medf�ljande resandes personliga begagnande, och </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">framg�r av omst�ndigheterna, att varusmuggling, som inte �r att anse som </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft15">ringa, � r till�mnad eller har �gt rum, d�ms bef�lhavaren f�r bristande <br/>tillsyn �ver trans portmedel till b�ter, om han inte b�r d�mas till a nsvar </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">enligt annan best�mmelse i denna lag. Har bef�lhavaren gjort vad p� </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">honom sk�ligen ankommit f�r att f�rhindra varusmuggling, skall han vara </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">fri fr�n ansvar. Vad nu sagts om bef�lhavare skall, d�r tillsynen �ver </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">transportmedlet i det avseende, varom h�r �r fr�ga, genom skriftlig in�</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">struktion eller p� annat dylikt s�tt anf�rtrotts annan person av bef�lsgrad, </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">i st�llet g�lla denne. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">ERIK�SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft15">Lennart Hamberg <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft13">'Prop. 1990/91:68, JuU 10, rskr. 155. </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft13">' Senaste lydelse 1985; 10. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:280

om �ndring i lag en (1960:418) om straflF f�r

utkom fr�n trycket

varusmuggling;

den 22 maj 1991

utf�rdad den 25 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 och 7 �� lagen (1960 :418) om

straff f�r varusmuggling skall ha f�ljande lydelse.

2

�r varusmuggling som avses i 1 � f�rsta stycket med h�nsyn till

godsets v�rde och �vriga oms t�ndigheter vid brottet att anse som ringa,

d�ms till penningb�ter. G�ller g�rningen narkotika d�ms till b�ter eller
f�ngelse i h�gs t sex m�nader.

7 � P�tr�ffas gods undandolt i fartyg, luftfartyg eller t�g p� plats, som

inte � r uppl�ten till medf�ljande resandes personliga begagnande, och

framg�r av omst�ndigheterna, att varusmuggling, som inte �r att anse som

ringa, � r till�mnad eller har �gt rum, d�ms bef�lhavaren f�r bristande
tillsyn �ver trans portmedel till b�ter, om han inte b�r d�mas till a nsvar

enligt annan best�mmelse i denna lag. Har bef�lhavaren gjort vad p�

honom sk�ligen ankommit f�r att f�rhindra varusmuggling, skall han vara

fri fr�n ansvar. Vad nu sagts om bef�lhavare skall, d�r tillsynen �ver

transportmedlet i det avseende, varom h�r �r fr�ga, genom skriftlig in�

struktion eller p� annat dylikt s�tt anf�rtrotts annan person av bef�lsgrad,

i st�llet g�lla denne.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992.

P� regeringens v�gnar

ERIK�SBRINK

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

'Prop. 1990/91:68, JuU 10, rskr. 155.

' Senaste lydelse 1985; 10.

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.