SFS 1969:33

690033.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:34px;font-family:HXBUEK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:KNEFLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KNEFLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:HHPMYN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:HXBUEK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:HXBUEK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:HHPMYN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:28px;font-family:HXBUEK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:87px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft10">SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1969 " Nr 33'36 </b></p> <p style="position:absolute;top:191px;left:440px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Ulkom fr�n tycket den 2i marfl 1969 </b></p> <p style="position:absolute;top:276px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Nr 33 </b></p> <p style="position:absolute;top:310px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>I- a g </b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>oni �ndring i narkotikastrafflagen den 8 mars 1968 (nr 64)^ </b></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>^fyen Stockholms slott den 7 mars 1969. </i></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14">Yi GUSTAF ADOLF, m e d Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">V e n d e s Konung, g�ra v e t e r H g t: att Yi, med riksdagen^ funnit </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">gott f�rordna, att 3 � narkotikastrafflagen den 8 mars 1968 skall erh�lla </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�ndrad lydelse p� s�tt nedan anges. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft14">3 �. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft14">�r Lrott som avses i 1 � att anse som grovt, skall f�r grovt narlcotikabrott </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">d�mas till f�ngelse, l�gst ett och h�gst sex �r. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14">Yid bed�mande </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft14">farlig art. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft14">, , </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft18">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1969. <br/>Del alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14">"visso hav a Yi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14">bekr�fta l�tit, </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14">Stockholms slott den 7 mars 1969, </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft10">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft15">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft14">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:556px;white-space:nowrap" class="ft14">SVEN ASPLING </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft15">� Prop, 10G9:13; 2LU 7; Rskr 83. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>26698060. Svensk f�Tfattningssamling 1969, Nr 3336 </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">�</p> </div> </div>
background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1969 " Nr 33'36

Ulkom fr�n tycket den 2i marfl 1969

Nr 33

I- a g

oni �ndring i narkotikastrafflagen den 8 mars 1968 (nr 64)^

^fyen Stockholms slott den 7 mars 1969.

Yi GUSTAF ADOLF, m e d Guds n�de, Sveriges, G�tes och

V e n d e s Konung, g�ra v e t e r H g t: att Yi, med riksdagen^ funnit

gott f�rordna, att 3 � narkotikastrafflagen den 8 mars 1968 skall erh�lla

�ndrad lydelse p� s�tt nedan anges.

3 �.

�r Lrott som avses i 1 � att anse som grovt, skall f�r grovt narlcotikabrott

d�mas till f�ngelse, l�gst ett och h�gst sex �r.

Yid bed�mande

farlig art.

, ,

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1969.
Del alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

"visso hav a Yi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill

bekr�fta l�tit,

Stockholms slott den 7 mars 1969,

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN ASPLING

� Prop, 10G9:13; 2LU 7; Rskr 83.

26698060. Svensk f�Tfattningssamling 1969, Nr 3336

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.