SFS 2022:1484 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 2022:1484 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
SFS2022-1484.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:15px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:PIXBJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:15px;font-family:JZARDQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:15px;line-height:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:EAZMHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 </b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (2000:1225) om straff f�r smuggling </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 17 november 2022 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (2000:1225) om straff f�r <br/>smuggling ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 �</b>2 Denna lag inneh�ller best�mmelser om ansvar m.m. f�r g�rningar <br/>som r�r inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor. Har det i lag eller <br/>annan f�rfattning f�reskrivits straff f�r den som bryter mot ett f�rbud mot <br/>eller villkor f�r att f�ra in eller ut en vara, g�ller i st�llet best�mmelserna i <br/>den f�rfattningen om inget annat �r f�reskrivet. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I 1922, 25 a27, 29 a och 32 �� finns s�rskilda best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">befogenheter f�r att f�rhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller <br/>brott, som r�r inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor, enligt n�gon av <br/>de f�rfattningar som n�mns i tredje stycket. Befogenheterna g�ller �ven vid <br/>s�dana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64), vapenlagen (1996:67) <br/>och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 � <br/>tredje stycket samt vid s�dana terroristbrott som avses i 3 � 21 j�mf�rd med <br/>2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott. Befogenheten enligt 32 � <br/>att v�cka �tal eller besluta om f�rverkande g�ller dock inte vid brott enligt <br/>narkotikastrafflagen, vapenlagen, lagen om brandfarliga och explosiva varor <br/>eller lagen om straff f�r terroristbrott. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">De f�rfattningar som avses i andra stycket �r lagen (1996:701) om </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Tullverkets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom <br/>Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av <br/>transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen <br/>(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla anv�ndningsomr�den och <br/>av tekniskt bist�nd, tullagen (2016:253) samt lagen (2006:1329) om handel <br/>med vissa varor som kan anv�ndas till d�dsstraff eller tortyr, m.m. </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 1922, 25 a26 a �� samt 27 � f�rsta och tredje </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">styckena, n�r det g�ller kroppsvisitation, och best�mmelserna i 32 � g�ller <br/>ocks� vid brott som avses i 24 �� skattebrottslagen (1971:69), om brottet <br/>r�r underl�tenhet att l�mna deklaration enligt 26 kap. 37 � f�rsta stycket <br/>skattef�rfarandelagen (2011:1244). </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 13 februari 2023. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5, rskr. 2022/23:5. <br/>2 Senaste lydelse 2022:322. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2022:1484</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad<br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 25 november 2022</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:704px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2022:1484</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ELISABETH SVANTESSON </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Roger Ghiselli <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2000:1225) om straff f�r smuggling

Utf�rdad den 17 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (2000:1225) om straff f�r
smuggling ska ha f�ljande lydelse.

1 �2 Denna lag inneh�ller best�mmelser om ansvar m.m. f�r g�rningar
som r�r inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor. Har det i lag eller
annan f�rfattning f�reskrivits straff f�r den som bryter mot ett f�rbud mot
eller villkor f�r att f�ra in eller ut en vara, g�ller i st�llet best�mmelserna i
den f�rfattningen om inget annat �r f�reskrivet.

I 1922, 25 a27, 29 a och 32 �� finns s�rskilda best�mmelser om

befogenheter f�r att f�rhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller
brott, som r�r inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor, enligt n�gon av
de f�rfattningar som n�mns i tredje stycket. Befogenheterna g�ller �ven vid
s�dana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64), vapenlagen (1996:67)
och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 �
tredje stycket samt vid s�dana terroristbrott som avses i 3 � 21 j�mf�rd med
2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott. Befogenheten enligt 32 �
att v�cka �tal eller besluta om f�rverkande g�ller dock inte vid brott enligt
narkotikastrafflagen, vapenlagen, lagen om brandfarliga och explosiva varor
eller lagen om straff f�r terroristbrott.

De f�rfattningar som avses i andra stycket �r lagen (1996:701) om

Tullverkets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom
Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen
(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla anv�ndningsomr�den och
av tekniskt bist�nd, tullagen (2016:253) samt lagen (2006:1329) om handel
med vissa varor som kan anv�ndas till d�dsstraff eller tortyr, m.m.

Best�mmelserna i 1922, 25 a26 a �� samt 27 � f�rsta och tredje

styckena, n�r det g�ller kroppsvisitation, och best�mmelserna i 32 � g�ller
ocks� vid brott som avses i 24 �� skattebrottslagen (1971:69), om brottet
r�r underl�tenhet att l�mna deklaration enligt 26 kap. 37 � f�rsta stycket
skattef�rfarandelagen (2011:1244).

Denna lag tr�der i kraft den 13 februari 2023.

1 Prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5, rskr. 2022/23:5.
2 Senaste lydelse 2022:322.

SFS

2022:1484

Publicerad
den

25 november 2022

background image

2

SFS

2022:1484

P� regeringens v�gnar

ELISABETH SVANTESSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.