SFS 2000:1225 Lag om straff för smuggling

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2000:1225) om straff för smuggling / SFS 2000:1225 Lag om straff för smuggling
001225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:PBCIGB+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:PBCIGB+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:PBCIGB+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:PBCIGB+Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:15px;font-family:PBCIGB+Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;font-family:PBCIGB+Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:PBCIGB+Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:PBCIGB+Times;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft63{font-size:15px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft71{font-size:14px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft73{font-size:15px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft75{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:15px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft81{font-size:14px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft82{font-size:16px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft83{font-size:15px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft85{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:15px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft91{font-size:14px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft92{font-size:16px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft93{font-size:15px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft95{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:15px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft101{font-size:14px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft102{font-size:16px;font-family:PBCHFE+Times;color:#000000;} .ft103{font-size:9px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft104{font-size:8px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} .ft105{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PBCHCA+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om straff f�r smuggling;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 30 november 2000.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Allm�nna best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag inneh�ller best�mmelser om ansvar m.m. f�r g�rningar som</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">r�r inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor. Har det i lag eller annan<br/>f�rfattning f�reskrivits straff f�r den som bryter mot ett f�rbud mot eller vill-<br/>kor f�r att f�ra in eller ut en vara, g�ller i st�llet best�mmelserna i den f�r-<br/>fattningen om inget annat �r f�reskrivet. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">I 1922, 26, 27 och 32 � � finns s�rskilda best�mmelser om befogenheter</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">f�r att f�rhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som r�r<br/>inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor, enligt n�gon av de f�rfatt-<br/>ningar som n�mns i tredje stycket. Befogenheterna g�ller �ven vid s�dana<br/>brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 � tredje stycket.<br/>Befogenheten enligt 32 � att v�cka �tal eller besluta om f�rverkande g�ller<br/>dock inte vid brott enligt narkotikastrafflagen. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">De f�rfattningar som avses i andra stycket �r lagen (1960:419) om f�rbud</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">i vissa fall mot inf�rsel av spritdrycker, lagen (1994:1565) om beskattning<br/>av viss privatinf�rsel, lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid<br/>Sveriges gr�ns mot ett annat land som �r medlem i Europeiska unionen, la-<br/>gen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,<br/>tobaksvaror och mineraloljeprodukter samt tullagen (2000:1281).</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:689px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid till�mpning av denna lag skall en vara anses ha f�rts in till eller ut</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">fr�n landet n�r den har f�rts �ver gr�nsen f�r svenskt territorium.</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft116">I denna lag f�rst�s med<br/>1. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:742px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>narkotika:</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft11"> s�dana varor som anges i 8 � narkotikastrafflagen (1968:64),</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">och </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:778px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>tullbehandling: </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft11">vad som f�reskrivs i tullagstiftningen om att en vara</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">skall l�ggas upp p� tillf�lligt lager eller bli f�rem�l f�r godk�nd tullbehand-<br/>ling eller �tg�rder enligt 3 kap. 4 � tullagen (2000:1281), d� varan f�rs in till<br/>eller ut fr�n landet. </p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2000:1225</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:1225</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Straffbest�mmelser m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Smugglingsbrott</b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som, i samband med inf�rsel till landet av en vara som omfattas</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">av ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot eller villkor f�r inf�rsel, upps�tligen<br/>bryter mot f�rbudet eller villkoret genom att underl�ta att anm�la varan till<br/>tullbehandling, d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>smuggling</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft21"> till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad som f�reskrivs i f�rsta stycket g�ller ocks� den som, i samband med</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">att en s�dan vara f�rs in till landet, upps�tligen l�mnar oriktig uppgift vid<br/>tullbehandling eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift vid tullbehand-<br/>ling och d�rigenom ger upphov till fara f�r att inf�rseln fullf�ljs i strid med<br/>f�rbudet eller villkoret. </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft27">F�r smuggling d�ms ocks� den som upps�tligen <br/>1. fr�n landet f�r ut en vara i strid med ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">eller villkor f�r utf�rsel eller efter utf�rseln f�rfogar �ver varan i strid med<br/>f�rbudet eller villkoret, </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">2. under p�g�ende tullbehandling f�rfogar �ver en vara som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot eller villkor f�r inf�rsel och d�rigenom<br/>f�ranleder att inf�rseln fullf�ljs i strid med f�rbudet eller villkoret,</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">3. till landet f�r in eller fr�n landet f�r ut en vara med st�d av ett tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">som f�ranletts av att n�gon l�mnat oriktig uppgift eller underl�tit att l�mna<br/>f�reskriven uppgift till en tillst�ndsmyndighet eller f�rfar p� ett s�dant s�tt<br/>hos en tillst�ndsmyndighet och d�rigenom f�ranleder att tillst�nd meddelas<br/>och att varan f�rs in till eller ut fr�n landet med st�d av tillst�ndet, eller</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">4. f�rfogar �ver en vara i strid med villkor som uppst�llts f�r eller i sam-</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">band med varans inf�rsel eller utf�rsel.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">I det fall best�mmelserna om tullbehandling inte �r till�mpliga vid inf�r-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">sel fr�n eller utf�rsel till ett annat EU-land, g�ller vad som anges i f�rsta och<br/>andra styckena ang�ende tullbehandling i st�llet f�rfarande enligt lagen<br/>(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat<br/>land inom Europeiska unionen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Om ett brott som avses i 3 � �r att anse som ringa, d�ms till penningb�-</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">ter.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:667px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Om ett brott som avses i 3 � �r att anse som grovt, d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:667px;left:589px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>grov</i></p> <p style="position:absolute;top:684px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>smuggling</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft21"> till f�ngelse, l�gst sex m�nader och h�gst sex �r. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid bed�mningen av om brottet �r grovt skall det s�rskilt beaktas om g�r-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">ningen ing�tt som ett led i en brottslighet som ut�vats systematiskt eller i<br/>st�rre omfattning, om g�rningen med h�nsyn till omst�ndigheterna kring in-<br/>f�rseln, utf�rseln eller f�rfogandet varit av s�rskilt farlig art eller om g�r-<br/>ningen annars inneburit en allvarlig kr�nkning av ett betydande samh�llsin-<br/>tresse. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:826px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Om en g�rning som avses i 3 � g�ller narkotika, d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:826px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>narkotika-</i></p> <p style="position:absolute;top:843px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>smuggling</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft21"> till f�ngelse i h�gst tre �r.</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft27">Om brottet �r ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.<br/>Om brottet �r att anse som grovt, d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:879px;left:447px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>grov narkotikasmuggling</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:594px;white-space:nowrap" class="ft21"> till</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">f�ngelse, l�gst tv� och h�gst tio �r. Vid bed�mningen av om brottet �r grovt<br/>skall det s�rskilt beaktas om g�rningen avsett en s�rskilt stor m�ngd narko-</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2000:1225</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">tika, om g�rningen ing�tt som ett led i en verksamhet som bedrivits i st�rre<br/>omfattning eller yrkesm�ssigt, eller om verksamheten eller g�rningen annars<br/>varit av s�rskilt farlig eller h�nsynsl�s art.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Den som av grov oaktsamhet beg�r en g�rning som avses i 3 eller 6 �,</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft35"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>olovlig inf�rsel</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft31"> eller </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft35"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>olovlig utf�rsel</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft31"> till b�ter eller f�ngelse i h�gst</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r olovlig inf�rsel eller olovlig utf�rsel d�ms ocks� den som av grov</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">1. i samband med utf�rsel fr�n landet av en vara underl�ter att anm�la va-</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">ran till tullbehandling, l�mnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller under-<br/>l�ter att l�mna f�reskriven uppgift vid tullbehandling och d�rigenom ger<br/>upphov till fara f�r att s�dant f�rbud eller villkor som avses i 3 � tredje<br/>stycket 1 eller den best�mmelsen tillsammans med 6 � �vertr�ds, eller</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">2. l�mnar oriktig uppgift eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift i</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">samband med ans�kan om s�dant tillst�nd som avses i 3 � tredje stycket 3<br/>eller den best�mmelsen tillsammans med 6 � och d�rigenom ger upphov till<br/>fara f�r att varan f�rs in eller ut med st�d av detta tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">I de fall best�mmelserna om tullbehandling inte �r till�mpliga vid utf�rsel</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">till ett annat EU-land, g�ller vad som anges i andra stycket 1 ang�ende tull-<br/>behandling i st�llet f�rfarande enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befo-<br/>genheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska unionen.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Om g�rningen �r ringa, skall den inte medf�ra ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Tullbrott m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Den som, i samband med att en vara f�rs in till landet, upps�tligen un-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">derl�ter att anm�la varan till tullbehandling, l�mnar oriktig uppgift vid tull-<br/>behandling eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift vid tullbehandling<br/>och d�rigenom ger upphov till fara f�r att tull, annan skatt eller avgift undan-<br/>dras det allm�nna, d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft35"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>tullbrott</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft31"> till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r tullbrott d�ms ocks� den som upps�tligen ger upphov till fara f�r att</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">tull, annan skatt eller avgift undandras det allm�nna eller felaktigt tillgodo-<br/>r�knas eller �terbetalas till honom sj�lv eller annan genom att </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">1. i samband med att en vara f�rs ut fr�n landet, f�rfara s� som anges i f�r-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">sta stycket eller, efter utf�rseln, f�rfoga �ver varan i strid med vad som f�r-<br/>utsatts vid den tullbehandling som skett med anledning av utf�rseln, </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">2. under p�g�ende tullbehandling f�rfoga �ver en inf�rd vara i strid med</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">vad som g�ller f�r denna tullbehandling, eller </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">3. bryta mot villkor som vid tullbehandling f�r �verg�ng till fri oms�tt-</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">ning har uppst�llts f�r befrielse fr�n eller neds�ttning av skatten eller avgif-<br/>ten. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna best�mmelse �r till�mplig endast i fr�ga om s�dana tullar, andra</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">skatter och avgifter som Tullverket skall besluta.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Om ett brott som avses i 8 � �r att anse som ringa, d�ms till penningb�-</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">ter.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Om ett brott som avses i 8 � �r att anse som grovt, d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft35"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>grovt</i></p> <p style="position:absolute;top:916px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>tullbrott </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft31">till f�ngelse, l�gst sex m�nader och h�gst sex �r.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2000:1225</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid bed�mningen av om brottet �r grovt skall det s�rskilt beaktas om g�r-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">ningen r�rt mycket betydande belopp, om g�rningsmannen anv�nt falska<br/>handlingar eller vilseledande bokf�ring, om g�rningen ing�tt som ett led i en<br/>brottslighet som ut�vats systematiskt eller i st�rre omfattning eller om g�r-<br/>ningen annars varit av s�rskilt farlig art. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som av grov oaktsamhet beg�r g�rning som avses i 8 �, d�ms f�r</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>v�rdsl�s tullredovisning</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft41"> till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Om g�rningen �r ringa, skall den inte medf�ra ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:237px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Olovlig befattning med smuggelgods</b></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som upps�tligen emballerar, transporterar, f�rvarar, d�ljer, bear-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">betar, f�rv�rvar, �verl�ter eller ing�r avtal om uppl�telse av pantr�tt i en vara<br/>som varit f�rem�l f�r brott enligt 311 ��, d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:484px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>olovlig befattning med</i></p> <p style="position:absolute;top:315px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>smuggelgods</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft41"> till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. G�rningen skall inte</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">medf�ra ansvar, om den �r ringa med h�nsyn till befattningen, omst�ndighe-<br/>terna kring denna, egendomens beskaffenhet och v�rde samt �vriga omst�n-<br/>digheter. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Om g�rningsmannen inte inser men har sk�lig anledning att anta att varan</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">varit f�rem�l f�r brott, d�ms till b�ter. Om g�rningen �r ringa, skall den inte<br/>medf�ra ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Ansvar enligt f�rsta eller andra stycket skall inte d�mas ut, om g�rningen</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">�r belagd med straff i 1 � f�rsta stycket 1, 3 eller 4 narkotikastrafflagen<br/>(1968:64) eller i 3 a � narkotikastrafflagen j�mf�rd med dessa best�mmel-<br/>ser.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Om brott som avses i 12 � f�rsta stycket �r att anse som grovt, d�ms</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>grov olovlig befattning med smuggelgods</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft41"> till f�ngelse, l�gst sex m�nader</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">och h�gst sex �r.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid bed�mningen av om brottet �r grovt skall det s�rskilt beaktas om g�r-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">ningen ing�tt som ett led i en brottslighet som ut�vats systematiskt eller i<br/>st�rre omfattning, om g�rningen avsett befattning med varor som varit f�re-<br/>m�l f�r brott varigenom tull, annan skatt eller avgift till mycket betydande<br/>belopp har undandragits det allm�nna eller felaktigt �terbetalats eller tillgo-<br/>dor�knats n�gon eller om g�rningen annars varit av s�rskilt farlig art.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>F�rs�k, f�rberedelse och st�mpling</b></p> <p style="position:absolute;top:739px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">F�r f�rs�k till smuggling, narkotikasmuggling eller tullbrott samt f�r</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">f�rs�k, f�rberedelse och st�mpling till grov smuggling, grov narkotika-<br/>smuggling, grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med smuggelgods<br/>d�ms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Detsamma g�ller f�rberedelse<br/>till narkotikasmuggling samt st�mpling till s�dan narkotikasmuggling som<br/>inte �r att anse som ringa.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:872px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Frivillig r�ttelse</b></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som frivilligt undanr�jer s�dan fara som avses i 3 � andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">eller 6 � tillsammans med den best�mmelsen eller i 7 �, d�ms inte till ansvar</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2000:1225</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">enligt den best�mmelsen. Den som frivilligt vidtar en �tg�rd som leder till<br/>att tull, annan skatt eller avgift som avses i 811 �� kan p�f�ras, tillgodor�k-<br/>nas eller �terbetalas med r�tt belopp, d�ms inte till ansvar enligt 813 ��. </p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:131px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>F�rverkande</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">Om det inte �r uppenbart osk�ligt, skall f�ljande egendom f�rklaras</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">f�rverkad:</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">1. vara som varit f�rem�l f�r brott enligt denna lag eller en s�dan varas</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">v�rde,</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft55">2. utbyte av brott enligt denna lag, och<br/>3. vad n�gon tagit emot som ers�ttning f�r kostnader i samband med ett</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">brott enligt denna lag, eller v�rdet av det mottagna, om mottagandet utg�r<br/>brott enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">En vara som avses i f�rsta stycket 1 eller en s�rskild r�tt till varan f�r inte</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">f�rklaras f�rverkad, om varan eller r�ttigheten efter brottet f�rv�rvats av n�-<br/>gon som inte haft vetskap om eller sk�lig anledning till antagande om egen-<br/>domens samband med brottet. Vid f�rverkande enligt f�rsta stycket 1 av en<br/>vara g�ller inte best�mmelserna i 36 kap. 5 � f�rsta och andra styckena<br/>brottsbalken om hos vem f�rverkande f�r ske. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">Egendom som har anv�nts som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">f�r f�rklaras f�rverkad, om f�rverkandet beh�vs f�r att f�rebygga brott en-<br/>ligt denna lag eller det annars finns s�rskilda sk�l till det. I st�llet f�r egen-<br/>domen f�r dess v�rde f�rklaras f�rverkat. I 36 kap. 5 � brottsbalken finns be-<br/>st�mmelser om hos vem f�rverkande f�r ske och om s�rskild r�tt till f�rver-<br/>kad egendom. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">I st�llet f�r f�rverkande av egendomen eller dess v�rde f�r r�tten f�re-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">skriva att n�gon �tg�rd vidtas med egendomen som f�rebygger fortsatt miss-<br/>bruk av den. I s�dana fall f�r dock �ven en del av egendomens v�rde f�rkla-<br/>ras f�rverkat.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">N�r ett beslut om f�rverkande av egendom har vunnit laga kraft, skall</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">egendomen s�ljas genom Tullverkets f�rsorg eller i den ordning som i all-<br/>m�nhet g�ller f�r f�rs�ljning av f�rverkad l�s egendom. Egendomen f�r i<br/>st�llet f�rst�ras om</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft55">1. den inte kan s�ljas, <br/>2. den kan befaras komma till brottslig anv�ndning, eller <br/>3. den annars �r ol�mplig f�r f�rs�ljning.<br/>Vad som anges i f�rsta stycket g�ller endast om inget annat �r f�reskrivet</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">i lag eller annan f�rfattning.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Om i st�llet f�r egendomen dess v�rde har f�rklarats f�rverkat och det</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">fastst�llda beloppet har betalats inom tv� m�nader fr�n det att beslutet om<br/>f�rverkande vann laga kraft, skall egendomen utl�mnas till �garen. Om be-<br/>loppet inte har betalats inom denna tid, f�r egendomen s�ljas enligt vad som<br/>f�reskrivs i f�rsta och andra styckena och det fastst�llda beloppet tas ut ur de<br/>influtna medlen. Om det uppkommer ett �verskott, sedan kostnaderna f�r<br/>f�rs�ljningen dragits av, skall detta betalas ut till �garen eller n�gon annan<br/>r�ttsinnehavare.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2000:1225</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>F�runders�kning och tv�ngsmedel</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>F�runders�kning m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft61">Tullverket f�r fatta beslut om att inleda f�runders�kning enligt</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">23 kap. r�tteg�ngsbalken ang�ende brott enligt denna lag eller andra brott<br/>som avses i 1 � andra stycket. De befogenheter och skyldigheter som under-<br/>s�kningsledaren har enligt r�tteg�ngsbalken g�ller i s�dant fall Tullverket.<br/>Tullverket skall f�rordna s�rskilda befattningshavare i verket att fullg�ra<br/>verkets uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">�r saken inte av enkel beskaffenhet, skall ledningen av f�runders�k-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">ningen �vertas av �klagaren s� snart n�gon sk�ligen kan misst�nkas f�r brot-<br/>tet. �klagaren skall �ven annars �verta ledningen, n�r detta �r p�kallat av<br/>s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">N�r en f�runders�kning leds av en �klagare, f�r �klagaren anlita bitr�de</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">av Tullverket. �klagaren f�r ocks� uppdra �t tj�nstem�n vid verket att vidta<br/>en viss �tg�rd som h�r till f�runders�kningen, om det �r l�mpligt med h�n-<br/>syn till �tg�rdens beskaffenhet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft61">Innan f�runders�kning har hunnit inledas, f�r en tj�nsteman vid Tull-</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">verket eller Kustbevakningen i enlighet med vad som f�reskrivs i 23 kap.<br/>3 � tredje stycket r�tteg�ngsbalken h�lla f�rh�r och vidta andra utrednings�t-<br/>g�rder som �r av betydelse f�r utredningen av brott enligt denna lag eller an-<br/>dra brott som avses i 1 � andra stycket. Vidtagna �tg�rder skall s� snart som<br/>m�jligt anm�las f�r den som har r�tt att leda f�runders�kning r�rande brot-<br/>tet.</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Vad som f�reskrivs i 23 kap. 8 � r�tteg�ngsbalken om befogenhet f�r po-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">lisman att �l�gga n�gon att f�lja med till f�rh�r och att ta med n�gon till f�r-<br/>h�r g�ller �ven f�r tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen vid ut-<br/>redning av brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 � andra<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>Gripande</b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft61">En tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befo-</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">genhet som en polisman att enligt 24 kap. 7 � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken<br/>gripa den som misst�nks f�r brott enligt denna lag eller andra brott som av-<br/>ses i 1 � andra stycket. Vad som f�reskrivs i r�tteg�ngsbalken om befogen-<br/>heter och skyldigheter i f�rh�llande till den som gripits g�ller f�r tj�nste-<br/>mannen i samma utstr�ckning som f�r en polisman samt f�r Tullverket i<br/>samma utstr�ckning som f�r en polismyndighet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>Beslag</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft61">En tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 � andra stycket samma<br/>befogenhet som en polisman att enligt 27 kap. 4 � r�tteg�ngsbalken ta egen-<br/>dom i beslag.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">En tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen eller en polisman f�r</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">�ven i andra fall �n som anges i 27 kap. 4 � r�tteg�ngsbalken ta egendom i</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft71">7</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS 2000:1225</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">beslag, om den sk�ligen kan antas bli f�rverkad p� grund av brott enligt<br/>denna lag eller andra brott som avses i 1 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71">Om beslag verkst�lls av n�gon annan �n unders�kningsledaren eller �kla-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">garen och denne inte har beslutat om beslaget, skall anm�lan skyndsamt g�-<br/>ras till honom, varvid han omedelbart skall pr�va om beslaget skall best�.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft71">Beslagtagen egendom skall f�rvaras av Tullverket, om inte annat �r</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">f�reskrivet eller �klagaren best�mmer n�got annat.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft71">En myndighet, som har om hand egendom som har tagits i beslag f�r</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">att den sk�ligen kan antas bli f�rverkad enligt 16 �, f�r omedelbart l�ta s�lja<br/>den om </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft75">1. den inte kan v�rdas utan fara f�r att den f�rst�rs,<br/>2. v�rden av den �r f�renad med alltf�r stora kostnader, eller<br/>3. det annars finns s�rskilda sk�l.<br/>S�dan egendom f�r i st�llet f�rst�ras, om<br/>1. den inte kan s�ljas,<br/>2. den kan befaras komma till brottslig anv�ndning, eller<br/>3. den annars �r ol�mplig f�r f�rs�ljning.<br/>Om egendom, som s�lts eller f�rst�rts, inte f�rverkas, har �garen eller an-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">nan r�ttsinnehavare r�tt till ers�ttning. F�r egendom som s�lts l�mnas dock<br/>inte ers�ttning med h�gre belopp �n vad som influtit vid f�rs�ljningen. Om<br/>egendomen har f�rst�rts, l�mnas ers�ttning med sk�ligt belopp.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71">Vad som f�reskrivits i f�rsta och andra styckena g�ller endast om inget</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">annat �r f�reskrivet i lag eller annan f�rfattning.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:389px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft71">Egendom som tagits i beslag enligt denna lag och som f�rvaras hos</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">annan �n Tullverket skall �verl�mnas till verket, om beslaget h�vs och egen-<br/>domen skall bli f�rem�l f�r</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft75">1. tullbehandling, eller<br/>2. n�gon �tg�rd enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska unionen.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71">Om egendomen redan har s�lts, skall k�peskillingen �verl�mnas till Tull-</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">verket f�r redovisning.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>Husrannsakan</b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft71">En tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 � andra stycket samma<br/>befogenhet som en polisman att enligt 28 kap. 5 � r�tteg�ngsbalken g�ra<br/>husrannsakan utan f�rordnande enligt 28 kap. 4 � r�tteg�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft71">F�rekommer anledning att brott enligt denna lag eller annat brott som av-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft75">ses i 1 � andra stycket har beg�tts, f�r �ven i annat fall �n som s�gs i 28 kap.<br/>1 � r�tteg�ngsbalken husrannsakan g�ras i magasin eller liknande utrymmen<br/>f�r att s�ka efter egendom som sk�ligen kan antas bli f�rverkad p� grund av<br/>s�dant brott. Husrannsakan enligt detta stycke f�r g�ras av en tj�nsteman vid<br/>Tullverket eller Kustbevakningen eller en polisman. En s�dan tj�nsteman el-<br/>ler en polisman f�r i enlighet med 28 kap. 5 � r�tteg�ngsbalken g�ra denna<br/>husrannsakan utan f�rordnande enligt 28 kap. 4 � r�tteg�ngsbalken. </p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft81">8</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft82"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>SFS 2000:1225</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>Kroppsvisitation och kroppsbesiktning m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft81">En tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 � andra stycket samma<br/>befogenhet som en polisman att enligt 28 kap. 13 � r�tteg�ngsbalken besluta<br/>om kroppsvisitation och kroppsbesiktning utan f�rordnande enligt 28 kap. 4<br/>och 13 �� r�tteg�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">Om det finns anledning att anta att en person, som i omedelbart samband</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">med inresa till eller utresa fr�n landet uppeh�ller sig i trakterna invid Sveri-<br/>ges landgr�ns eller kuster eller i n�rheten av eller inom en flygplats eller n�-<br/>got annat omr�de som har direkt f�rbindelse med utlandet, har med sig egen-<br/>dom som kan tas i beslag p� grund av brott enligt denna lag eller s�dana<br/>brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 � tredje stycket, f�r<br/>kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning eller urinprovstagning utf�ras p�<br/>honom eller henne. P� den som �r under femton �r f�r ytlig kroppsbesiktning<br/>utf�ras endast om det finns s�rskilda sk�l. Ingen f�r h�llas kvar f�r urin-<br/>provstagning. �tg�rder enligt detta stycke f�r beslutas av en tj�nsteman vid<br/>Tullverket eller Kustbevakningen. En s�dan tj�nsteman f�r besluta om �tg�r-<br/>den utan f�rordnande enligt 28 kap. 4 och 13 �� r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">En tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">denna lag ingriper mot n�gon f�r i anslutning till ingripandet i den utstr�ck-<br/>ning som �r n�dv�ndig av s�kerhetssk�l </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">1. ta hand om vapen eller andra farliga f�rem�l medan ingripandet p�g�r,</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">och </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">2. kroppsvisitera personen f�r att s�dana f�rem�l skall kunna tas om hand. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:500px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft81">Tullverket f�r besluta om kroppsvisitation av varje resande som med</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">ett visst transportmedel eller under en viss angiven, kortare tidrymd ankom-<br/>mer till eller avreser fr�n en viss gr�ns- eller kustort eller annan plats som<br/>har f�rbindelse med utlandet (s�rskild kontroll). </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft85">En s�rskild kontroll f�r beslutas endast om <br/>1. det finns anledning att anta att en eller flera resande, som med trans-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">portmedlet eller under tidrymden ankommer till eller avreser fr�n platsen,<br/>har beg�tt eller st�r i begrepp att beg� ett brott enligt 5 � eller 6 � tredje<br/>stycket eller f�rs�k till ett s�dant brott,</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">2. tillr�ckliga uppgifter saknas f�r att rikta misstanke mot en best�md per-</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">son eller en mindre krets av personer, och</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft85">3. �tg�rden �r n�dv�ndig f�r att ett ingripande mot brottet skall kunna ske.<br/>Beslut om s�rskild kontroll f�r fattas av chefen f�r en tullregion. Beslutet</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">skall pr�vas av Tullverkets chef eller den han s�tter i sitt st�lle. Om det up-<br/>penbarligen �r fara i dr�jsm�l, f�r beslutet utan s�dan pr�vning verkst�llas<br/>omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:800px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:431px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft81">Kroppsvisitation, som �r av mera v�sentlig omfattning, och kroppsbe-</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft85">siktning skall verkst�llas inomhus i avskilt rum eller i l�mpligt utrymme i<br/>transportmedel samt, om unders�kningsmannen eller den unders�kte beg�r<br/>det och det kan ske utan st�rre omg�ng, i vittnens n�rvaro. Kroppsvisitation<br/>och kroppsbesiktning av kvinnor f�r inte verkst�llas eller bevittnas av andra<br/>�n kvinnor, l�kare eller legitimerade sjuksk�terskor.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft91">9</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft92"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>SFS 2000:1225</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">Protokoll skall f�ras och bevis utf�rdas om gjord kroppsvisitation eller</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft95">kroppsbesiktning, om den unders�kte beg�r det vid f�rr�ttningen eller om<br/>f�rem�l tas i beslag.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:446px;white-space:nowrap" class="ft93"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:131px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>Beh�righetskrav</b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft91">Beslut om anv�ndning av tv�ngsmedel f�r fattas endast av en tj�nste-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft95">man vid Tullverket eller Kustbevakningen, som innehar befattning som �r<br/>f�renad med s�dan befogenhet och som har genomg�tt erforderlig utbildning<br/>f�r �ndam�let. Detsamma g�ller f�r verkst�llighet av beslut om anv�ndning<br/>av tv�ngsmedel. </p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft92"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:272px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>�tal samt talan eller beslut om f�rverkande</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:458px;white-space:nowrap" class="ft93"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft91">Kan brott som avses i </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">1. 3 eller 4 � eller f�rs�k till s�dant brott eller 7 � f�ranleda att en s�dan</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft95">avgift som avses i 3 � lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela f�re-<br/>skrifter om in- eller utf�rsel av varor p�f�rs, eller</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">2. 8 eller 9 � eller f�rs�k till s�dant brott eller 11 � f�ranleda att tulltill�gg</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">enligt 8 kap. 24 �� tullagen (2000:1281) p�f�rs</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft95">f�r �tal f�r brottet v�ckas endast om det �r p�kallat av s�rskilda sk�l.<br/>Vad som s�gs i f�rsta stycket g�ller �ven talan om f�rverkande enligt</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">16 �.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft93"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:468px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft91">I m�l om brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 � andra</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft95">stycket f�r talan f�ras av s�rskilt f�rordnade befattningshavare vid Tullver-<br/>ket, om det �r uppenbart att brottets straffv�rde svarar mot b�ter och att brot-<br/>tet inte skall f�ranleda n�gon annan p�f�ljd. En s�dan befattningshavare f�r<br/>�ven fatta beslut enligt 3 � fj�rde stycket lagen (1986:1009) om f�rfarandet i<br/>vissa fall vid f�rverkande m.m.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">Best�mmelserna i f�rsta stycket inskr�nker inte allm�n �klagares �talsr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft93"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft91">Om �garen till en vara, som kan f�rverkas enligt 16 � f�rsta stycket 1,</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft95">inte kan delges st�mning p� det s�tt som �r f�reskrivet f�r st�mning i brott-<br/>m�l, f�r talan om annan egendom �n transportmedel f�ras mot den hos vil-<br/>ken varan p�tr�ffades. Med transportmedel f�rst�s motordrivet fordon och<br/>tillh�rande sl�pfordon samt fartyg och luftfartyg.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001, d� lagen (1960:418) om</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">straff f�r varusmuggling skall upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">2. Den som efter lagens ikrafttr�dande tar s�dan befattning som anges i 12</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft95">eller 13 � med en vara som varit f�rem�l f�r varusmuggling enligt lagen<br/>(1960:418) om straff f�r varusmuggling skall f�llas till ansvar enligt 12 eller<br/>13 � .</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">3. Betr�ffande varor som varit f�rem�l f�r varusmuggling eller f�rs�k till</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft95">varusmuggling enligt lagen (1960:418) om straff f�r varusmuggling skall<br/>till�mpas vad som i den lagen �r f�reskrivet om f�rverkande. Vad som �r f�-<br/>reskrivet i denna lag om f�rverkande skall dock till�mpas om det leder till en<br/>lindrigare bed�mning.</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft101">10</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft102"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>SFS 2000:1225</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft103"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft104">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft104">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft101">4. Vad som f�reskrivs i 1922 och 2427 �� om �tg�rder vid brott enligt</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft105">denna lag skall till�mpas �ven betr�ffande brott enligt lagen (1960:418) om<br/>straff f�r varusmuggling.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft101">5. I fr�ga om �tal f�r brott mot lagen (1960:418) om straff f�r varusmugg-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft105">ling och i fr�ga om f�rverkande till f�ljd av s�dant brott skall 20, 23 a och<br/>24 �� den lagen fortfarande till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft101">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft101">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft105">BOSSE RINGHOLM<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om straff f�r smuggling;

utf�rdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

Allm�nna best�mmelser

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser om ansvar m.m. f�r g�rningar som

r�r inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor. Har det i lag eller annan
f�rfattning f�reskrivits straff f�r den som bryter mot ett f�rbud mot eller vill-
kor f�r att f�ra in eller ut en vara, g�ller i st�llet best�mmelserna i den f�r-
fattningen om inget annat �r f�reskrivet.

I 1922, 26, 27 och 32 � � finns s�rskilda best�mmelser om befogenheter

f�r att f�rhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som r�r
inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor, enligt n�gon av de f�rfatt-
ningar som n�mns i tredje stycket. Befogenheterna g�ller �ven vid s�dana
brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 � tredje stycket.
Befogenheten enligt 32 � att v�cka �tal eller besluta om f�rverkande g�ller
dock inte vid brott enligt narkotikastrafflagen.

De f�rfattningar som avses i andra stycket �r lagen (1960:419) om f�rbud

i vissa fall mot inf�rsel av spritdrycker, lagen (1994:1565) om beskattning
av viss privatinf�rsel, lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gr�ns mot ett annat land som �r medlem i Europeiska unionen, la-
gen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och mineraloljeprodukter samt tullagen (2000:1281).

2 �

Vid till�mpning av denna lag skall en vara anses ha f�rts in till eller ut

fr�n landet n�r den har f�rts �ver gr�nsen f�r svenskt territorium.

I denna lag f�rst�s med
1.

narkotika:

s�dana varor som anges i 8 � narkotikastrafflagen (1968:64),

och

2.

tullbehandling:

vad som f�reskrivs i tullagstiftningen om att en vara

skall l�ggas upp p� tillf�lligt lager eller bli f�rem�l f�r godk�nd tullbehand-
ling eller �tg�rder enligt 3 kap. 4 � tullagen (2000:1281), d� varan f�rs in till
eller ut fr�n landet.

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

SFS 2000:1225

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2000

background image

2

SFS 2000:1225

Straffbest�mmelser m.m.

Smugglingsbrott

3 �

Den som, i samband med inf�rsel till landet av en vara som omfattas

av ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot eller villkor f�r inf�rsel, upps�tligen
bryter mot f�rbudet eller villkoret genom att underl�ta att anm�la varan till
tullbehandling, d�ms f�r

smuggling

till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r.

Vad som f�reskrivs i f�rsta stycket g�ller ocks� den som, i samband med

att en s�dan vara f�rs in till landet, upps�tligen l�mnar oriktig uppgift vid
tullbehandling eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift vid tullbehand-
ling och d�rigenom ger upphov till fara f�r att inf�rseln fullf�ljs i strid med
f�rbudet eller villkoret.

F�r smuggling d�ms ocks� den som upps�tligen
1. fr�n landet f�r ut en vara i strid med ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot

eller villkor f�r utf�rsel eller efter utf�rseln f�rfogar �ver varan i strid med
f�rbudet eller villkoret,

2. under p�g�ende tullbehandling f�rfogar �ver en vara som omfattas av

ett s�rskilt f�reskrivet f�rbud mot eller villkor f�r inf�rsel och d�rigenom
f�ranleder att inf�rseln fullf�ljs i strid med f�rbudet eller villkoret,

3. till landet f�r in eller fr�n landet f�r ut en vara med st�d av ett tillst�nd

som f�ranletts av att n�gon l�mnat oriktig uppgift eller underl�tit att l�mna
f�reskriven uppgift till en tillst�ndsmyndighet eller f�rfar p� ett s�dant s�tt
hos en tillst�ndsmyndighet och d�rigenom f�ranleder att tillst�nd meddelas
och att varan f�rs in till eller ut fr�n landet med st�d av tillst�ndet, eller

4. f�rfogar �ver en vara i strid med villkor som uppst�llts f�r eller i sam-

band med varans inf�rsel eller utf�rsel.

I det fall best�mmelserna om tullbehandling inte �r till�mpliga vid inf�r-

sel fr�n eller utf�rsel till ett annat EU-land, g�ller vad som anges i f�rsta och
andra styckena ang�ende tullbehandling i st�llet f�rfarande enligt lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat
land inom Europeiska unionen.

4 �

Om ett brott som avses i 3 � �r att anse som ringa, d�ms till penningb�-

ter.

5 �

Om ett brott som avses i 3 � �r att anse som grovt, d�ms f�r

grov

smuggling

till f�ngelse, l�gst sex m�nader och h�gst sex �r.

Vid bed�mningen av om brottet �r grovt skall det s�rskilt beaktas om g�r-

ningen ing�tt som ett led i en brottslighet som ut�vats systematiskt eller i
st�rre omfattning, om g�rningen med h�nsyn till omst�ndigheterna kring in-
f�rseln, utf�rseln eller f�rfogandet varit av s�rskilt farlig art eller om g�r-
ningen annars inneburit en allvarlig kr�nkning av ett betydande samh�llsin-
tresse.

6 �

Om en g�rning som avses i 3 � g�ller narkotika, d�ms f�r

narkotika-

smuggling

till f�ngelse i h�gst tre �r.

Om brottet �r ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.
Om brottet �r att anse som grovt, d�ms f�r

grov narkotikasmuggling

till

f�ngelse, l�gst tv� och h�gst tio �r. Vid bed�mningen av om brottet �r grovt
skall det s�rskilt beaktas om g�rningen avsett en s�rskilt stor m�ngd narko-

background image

3

SFS 2000:1225

tika, om g�rningen ing�tt som ett led i en verksamhet som bedrivits i st�rre
omfattning eller yrkesm�ssigt, eller om verksamheten eller g�rningen annars
varit av s�rskilt farlig eller h�nsynsl�s art.

7 �

Den som av grov oaktsamhet beg�r en g�rning som avses i 3 eller 6 �,

d�ms f�r

olovlig inf�rsel

eller

olovlig utf�rsel

till b�ter eller f�ngelse i h�gst

tv� �r.

F�r olovlig inf�rsel eller olovlig utf�rsel d�ms ocks� den som av grov

oaktsamhet

1. i samband med utf�rsel fr�n landet av en vara underl�ter att anm�la va-

ran till tullbehandling, l�mnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller under-
l�ter att l�mna f�reskriven uppgift vid tullbehandling och d�rigenom ger
upphov till fara f�r att s�dant f�rbud eller villkor som avses i 3 � tredje
stycket 1 eller den best�mmelsen tillsammans med 6 � �vertr�ds, eller

2. l�mnar oriktig uppgift eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift i

samband med ans�kan om s�dant tillst�nd som avses i 3 � tredje stycket 3
eller den best�mmelsen tillsammans med 6 � och d�rigenom ger upphov till
fara f�r att varan f�rs in eller ut med st�d av detta tillst�nd.

I de fall best�mmelserna om tullbehandling inte �r till�mpliga vid utf�rsel

till ett annat EU-land, g�ller vad som anges i andra stycket 1 ang�ende tull-
behandling i st�llet f�rfarande enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befo-
genheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Om g�rningen �r ringa, skall den inte medf�ra ansvar.

Tullbrott m.m.

8 �

Den som, i samband med att en vara f�rs in till landet, upps�tligen un-

derl�ter att anm�la varan till tullbehandling, l�mnar oriktig uppgift vid tull-
behandling eller underl�ter att l�mna f�reskriven uppgift vid tullbehandling
och d�rigenom ger upphov till fara f�r att tull, annan skatt eller avgift undan-
dras det allm�nna, d�ms f�r

tullbrott

till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r.

F�r tullbrott d�ms ocks� den som upps�tligen ger upphov till fara f�r att

tull, annan skatt eller avgift undandras det allm�nna eller felaktigt tillgodo-
r�knas eller �terbetalas till honom sj�lv eller annan genom att

1. i samband med att en vara f�rs ut fr�n landet, f�rfara s� som anges i f�r-

sta stycket eller, efter utf�rseln, f�rfoga �ver varan i strid med vad som f�r-
utsatts vid den tullbehandling som skett med anledning av utf�rseln,

2. under p�g�ende tullbehandling f�rfoga �ver en inf�rd vara i strid med

vad som g�ller f�r denna tullbehandling, eller

3. bryta mot villkor som vid tullbehandling f�r �verg�ng till fri oms�tt-

ning har uppst�llts f�r befrielse fr�n eller neds�ttning av skatten eller avgif-
ten.

Denna best�mmelse �r till�mplig endast i fr�ga om s�dana tullar, andra

skatter och avgifter som Tullverket skall besluta.

9 �

Om ett brott som avses i 8 � �r att anse som ringa, d�ms till penningb�-

ter.

10 �

Om ett brott som avses i 8 � �r att anse som grovt, d�ms f�r

grovt

tullbrott

till f�ngelse, l�gst sex m�nader och h�gst sex �r.

background image

4

SFS 2000:1225

Vid bed�mningen av om brottet �r grovt skall det s�rskilt beaktas om g�r-

ningen r�rt mycket betydande belopp, om g�rningsmannen anv�nt falska
handlingar eller vilseledande bokf�ring, om g�rningen ing�tt som ett led i en
brottslighet som ut�vats systematiskt eller i st�rre omfattning eller om g�r-
ningen annars varit av s�rskilt farlig art.

11 �

Den som av grov oaktsamhet beg�r g�rning som avses i 8 �, d�ms f�r

v�rdsl�s tullredovisning

till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r.

Om g�rningen �r ringa, skall den inte medf�ra ansvar.

Olovlig befattning med smuggelgods

12 �

Den som upps�tligen emballerar, transporterar, f�rvarar, d�ljer, bear-

betar, f�rv�rvar, �verl�ter eller ing�r avtal om uppl�telse av pantr�tt i en vara
som varit f�rem�l f�r brott enligt 311 ��, d�ms f�r

olovlig befattning med

smuggelgods

till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. G�rningen skall inte

medf�ra ansvar, om den �r ringa med h�nsyn till befattningen, omst�ndighe-
terna kring denna, egendomens beskaffenhet och v�rde samt �vriga omst�n-
digheter.

Om g�rningsmannen inte inser men har sk�lig anledning att anta att varan

varit f�rem�l f�r brott, d�ms till b�ter. Om g�rningen �r ringa, skall den inte
medf�ra ansvar.

Ansvar enligt f�rsta eller andra stycket skall inte d�mas ut, om g�rningen

�r belagd med straff i 1 � f�rsta stycket 1, 3 eller 4 narkotikastrafflagen
(1968:64) eller i 3 a � narkotikastrafflagen j�mf�rd med dessa best�mmel-
ser.

13 �

Om brott som avses i 12 � f�rsta stycket �r att anse som grovt, d�ms

f�r

grov olovlig befattning med smuggelgods

till f�ngelse, l�gst sex m�nader

och h�gst sex �r.

Vid bed�mningen av om brottet �r grovt skall det s�rskilt beaktas om g�r-

ningen ing�tt som ett led i en brottslighet som ut�vats systematiskt eller i
st�rre omfattning, om g�rningen avsett befattning med varor som varit f�re-
m�l f�r brott varigenom tull, annan skatt eller avgift till mycket betydande
belopp har undandragits det allm�nna eller felaktigt �terbetalats eller tillgo-
dor�knats n�gon eller om g�rningen annars varit av s�rskilt farlig art.

F�rs�k, f�rberedelse och st�mpling

14 �

F�r f�rs�k till smuggling, narkotikasmuggling eller tullbrott samt f�r

f�rs�k, f�rberedelse och st�mpling till grov smuggling, grov narkotika-
smuggling, grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med smuggelgods
d�ms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Detsamma g�ller f�rberedelse
till narkotikasmuggling samt st�mpling till s�dan narkotikasmuggling som
inte �r att anse som ringa.

Frivillig r�ttelse

15 �

Den som frivilligt undanr�jer s�dan fara som avses i 3 � andra stycket

eller 6 � tillsammans med den best�mmelsen eller i 7 �, d�ms inte till ansvar

background image

5

SFS 2000:1225

enligt den best�mmelsen. Den som frivilligt vidtar en �tg�rd som leder till
att tull, annan skatt eller avgift som avses i 811 �� kan p�f�ras, tillgodor�k-
nas eller �terbetalas med r�tt belopp, d�ms inte till ansvar enligt 813 ��.

F�rverkande

16 �

Om det inte �r uppenbart osk�ligt, skall f�ljande egendom f�rklaras

f�rverkad:

1. vara som varit f�rem�l f�r brott enligt denna lag eller en s�dan varas

v�rde,

2. utbyte av brott enligt denna lag, och
3. vad n�gon tagit emot som ers�ttning f�r kostnader i samband med ett

brott enligt denna lag, eller v�rdet av det mottagna, om mottagandet utg�r
brott enligt denna lag.

En vara som avses i f�rsta stycket 1 eller en s�rskild r�tt till varan f�r inte

f�rklaras f�rverkad, om varan eller r�ttigheten efter brottet f�rv�rvats av n�-
gon som inte haft vetskap om eller sk�lig anledning till antagande om egen-
domens samband med brottet. Vid f�rverkande enligt f�rsta stycket 1 av en
vara g�ller inte best�mmelserna i 36 kap. 5 � f�rsta och andra styckena
brottsbalken om hos vem f�rverkande f�r ske.

17 �

Egendom som har anv�nts som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag

f�r f�rklaras f�rverkad, om f�rverkandet beh�vs f�r att f�rebygga brott en-
ligt denna lag eller det annars finns s�rskilda sk�l till det. I st�llet f�r egen-
domen f�r dess v�rde f�rklaras f�rverkat. I 36 kap. 5 � brottsbalken finns be-
st�mmelser om hos vem f�rverkande f�r ske och om s�rskild r�tt till f�rver-
kad egendom.

I st�llet f�r f�rverkande av egendomen eller dess v�rde f�r r�tten f�re-

skriva att n�gon �tg�rd vidtas med egendomen som f�rebygger fortsatt miss-
bruk av den. I s�dana fall f�r dock �ven en del av egendomens v�rde f�rkla-
ras f�rverkat.

18 �

N�r ett beslut om f�rverkande av egendom har vunnit laga kraft, skall

egendomen s�ljas genom Tullverkets f�rsorg eller i den ordning som i all-
m�nhet g�ller f�r f�rs�ljning av f�rverkad l�s egendom. Egendomen f�r i
st�llet f�rst�ras om

1. den inte kan s�ljas,
2. den kan befaras komma till brottslig anv�ndning, eller
3. den annars �r ol�mplig f�r f�rs�ljning.
Vad som anges i f�rsta stycket g�ller endast om inget annat �r f�reskrivet

i lag eller annan f�rfattning.

Om i st�llet f�r egendomen dess v�rde har f�rklarats f�rverkat och det

fastst�llda beloppet har betalats inom tv� m�nader fr�n det att beslutet om
f�rverkande vann laga kraft, skall egendomen utl�mnas till �garen. Om be-
loppet inte har betalats inom denna tid, f�r egendomen s�ljas enligt vad som
f�reskrivs i f�rsta och andra styckena och det fastst�llda beloppet tas ut ur de
influtna medlen. Om det uppkommer ett �verskott, sedan kostnaderna f�r
f�rs�ljningen dragits av, skall detta betalas ut till �garen eller n�gon annan
r�ttsinnehavare.

background image

6

SFS 2000:1225

F�runders�kning och tv�ngsmedel

F�runders�kning m.m.

19 �

Tullverket f�r fatta beslut om att inleda f�runders�kning enligt

23 kap. r�tteg�ngsbalken ang�ende brott enligt denna lag eller andra brott
som avses i 1 � andra stycket. De befogenheter och skyldigheter som under-
s�kningsledaren har enligt r�tteg�ngsbalken g�ller i s�dant fall Tullverket.
Tullverket skall f�rordna s�rskilda befattningshavare i verket att fullg�ra
verkets uppgifter.

�r saken inte av enkel beskaffenhet, skall ledningen av f�runders�k-

ningen �vertas av �klagaren s� snart n�gon sk�ligen kan misst�nkas f�r brot-
tet. �klagaren skall �ven annars �verta ledningen, n�r detta �r p�kallat av
s�rskilda sk�l.

N�r en f�runders�kning leds av en �klagare, f�r �klagaren anlita bitr�de

av Tullverket. �klagaren f�r ocks� uppdra �t tj�nstem�n vid verket att vidta
en viss �tg�rd som h�r till f�runders�kningen, om det �r l�mpligt med h�n-
syn till �tg�rdens beskaffenhet.

20 �

Innan f�runders�kning har hunnit inledas, f�r en tj�nsteman vid Tull-

verket eller Kustbevakningen i enlighet med vad som f�reskrivs i 23 kap.
3 � tredje stycket r�tteg�ngsbalken h�lla f�rh�r och vidta andra utrednings�t-
g�rder som �r av betydelse f�r utredningen av brott enligt denna lag eller an-
dra brott som avses i 1 � andra stycket. Vidtagna �tg�rder skall s� snart som
m�jligt anm�las f�r den som har r�tt att leda f�runders�kning r�rande brot-
tet.

Vad som f�reskrivs i 23 kap. 8 � r�tteg�ngsbalken om befogenhet f�r po-

lisman att �l�gga n�gon att f�lja med till f�rh�r och att ta med n�gon till f�r-
h�r g�ller �ven f�r tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen vid ut-
redning av brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 � andra
stycket.

Gripande

21 �

En tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befo-

genhet som en polisman att enligt 24 kap. 7 � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken
gripa den som misst�nks f�r brott enligt denna lag eller andra brott som av-
ses i 1 � andra stycket. Vad som f�reskrivs i r�tteg�ngsbalken om befogen-
heter och skyldigheter i f�rh�llande till den som gripits g�ller f�r tj�nste-
mannen i samma utstr�ckning som f�r en polisman samt f�r Tullverket i
samma utstr�ckning som f�r en polismyndighet.

Beslag

22 �

En tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fr�ga om

brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 � andra stycket samma
befogenhet som en polisman att enligt 27 kap. 4 � r�tteg�ngsbalken ta egen-
dom i beslag.

En tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen eller en polisman f�r

�ven i andra fall �n som anges i 27 kap. 4 � r�tteg�ngsbalken ta egendom i

background image

7

SFS 2000:1225

beslag, om den sk�ligen kan antas bli f�rverkad p� grund av brott enligt
denna lag eller andra brott som avses i 1 � andra stycket.

Om beslag verkst�lls av n�gon annan �n unders�kningsledaren eller �kla-

garen och denne inte har beslutat om beslaget, skall anm�lan skyndsamt g�-
ras till honom, varvid han omedelbart skall pr�va om beslaget skall best�.

23 �

Beslagtagen egendom skall f�rvaras av Tullverket, om inte annat �r

f�reskrivet eller �klagaren best�mmer n�got annat.

24 �

En myndighet, som har om hand egendom som har tagits i beslag f�r

att den sk�ligen kan antas bli f�rverkad enligt 16 �, f�r omedelbart l�ta s�lja
den om

1. den inte kan v�rdas utan fara f�r att den f�rst�rs,
2. v�rden av den �r f�renad med alltf�r stora kostnader, eller
3. det annars finns s�rskilda sk�l.
S�dan egendom f�r i st�llet f�rst�ras, om
1. den inte kan s�ljas,
2. den kan befaras komma till brottslig anv�ndning, eller
3. den annars �r ol�mplig f�r f�rs�ljning.
Om egendom, som s�lts eller f�rst�rts, inte f�rverkas, har �garen eller an-

nan r�ttsinnehavare r�tt till ers�ttning. F�r egendom som s�lts l�mnas dock
inte ers�ttning med h�gre belopp �n vad som influtit vid f�rs�ljningen. Om
egendomen har f�rst�rts, l�mnas ers�ttning med sk�ligt belopp.

Vad som f�reskrivits i f�rsta och andra styckena g�ller endast om inget

annat �r f�reskrivet i lag eller annan f�rfattning.

25 �

Egendom som tagits i beslag enligt denna lag och som f�rvaras hos

annan �n Tullverket skall �verl�mnas till verket, om beslaget h�vs och egen-
domen skall bli f�rem�l f�r

1. tullbehandling, eller
2. n�gon �tg�rd enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid

Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Om egendomen redan har s�lts, skall k�peskillingen �verl�mnas till Tull-

verket f�r redovisning.

Husrannsakan

26 �

En tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fr�ga om

brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 � andra stycket samma
befogenhet som en polisman att enligt 28 kap. 5 � r�tteg�ngsbalken g�ra
husrannsakan utan f�rordnande enligt 28 kap. 4 � r�tteg�ngsbalken.

F�rekommer anledning att brott enligt denna lag eller annat brott som av-

ses i 1 � andra stycket har beg�tts, f�r �ven i annat fall �n som s�gs i 28 kap.
1 � r�tteg�ngsbalken husrannsakan g�ras i magasin eller liknande utrymmen
f�r att s�ka efter egendom som sk�ligen kan antas bli f�rverkad p� grund av
s�dant brott. Husrannsakan enligt detta stycke f�r g�ras av en tj�nsteman vid
Tullverket eller Kustbevakningen eller en polisman. En s�dan tj�nsteman el-
ler en polisman f�r i enlighet med 28 kap. 5 � r�tteg�ngsbalken g�ra denna
husrannsakan utan f�rordnande enligt 28 kap. 4 � r�tteg�ngsbalken.

background image

8

SFS 2000:1225

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning m.m.

27 �

En tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fr�ga om

brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 � andra stycket samma
befogenhet som en polisman att enligt 28 kap. 13 � r�tteg�ngsbalken besluta
om kroppsvisitation och kroppsbesiktning utan f�rordnande enligt 28 kap. 4
och 13 �� r�tteg�ngsbalken.

Om det finns anledning att anta att en person, som i omedelbart samband

med inresa till eller utresa fr�n landet uppeh�ller sig i trakterna invid Sveri-
ges landgr�ns eller kuster eller i n�rheten av eller inom en flygplats eller n�-
got annat omr�de som har direkt f�rbindelse med utlandet, har med sig egen-
dom som kan tas i beslag p� grund av brott enligt denna lag eller s�dana
brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 � tredje stycket, f�r
kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning eller urinprovstagning utf�ras p�
honom eller henne. P� den som �r under femton �r f�r ytlig kroppsbesiktning
utf�ras endast om det finns s�rskilda sk�l. Ingen f�r h�llas kvar f�r urin-
provstagning. �tg�rder enligt detta stycke f�r beslutas av en tj�nsteman vid
Tullverket eller Kustbevakningen. En s�dan tj�nsteman f�r besluta om �tg�r-
den utan f�rordnande enligt 28 kap. 4 och 13 �� r�tteg�ngsbalken.

En tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som med st�d av

denna lag ingriper mot n�gon f�r i anslutning till ingripandet i den utstr�ck-
ning som �r n�dv�ndig av s�kerhetssk�l

1. ta hand om vapen eller andra farliga f�rem�l medan ingripandet p�g�r,

och

2. kroppsvisitera personen f�r att s�dana f�rem�l skall kunna tas om hand.

28 �

Tullverket f�r besluta om kroppsvisitation av varje resande som med

ett visst transportmedel eller under en viss angiven, kortare tidrymd ankom-
mer till eller avreser fr�n en viss gr�ns- eller kustort eller annan plats som
har f�rbindelse med utlandet (s�rskild kontroll).

En s�rskild kontroll f�r beslutas endast om
1. det finns anledning att anta att en eller flera resande, som med trans-

portmedlet eller under tidrymden ankommer till eller avreser fr�n platsen,
har beg�tt eller st�r i begrepp att beg� ett brott enligt 5 � eller 6 � tredje
stycket eller f�rs�k till ett s�dant brott,

2. tillr�ckliga uppgifter saknas f�r att rikta misstanke mot en best�md per-

son eller en mindre krets av personer, och

3. �tg�rden �r n�dv�ndig f�r att ett ingripande mot brottet skall kunna ske.
Beslut om s�rskild kontroll f�r fattas av chefen f�r en tullregion. Beslutet

skall pr�vas av Tullverkets chef eller den han s�tter i sitt st�lle. Om det up-
penbarligen �r fara i dr�jsm�l, f�r beslutet utan s�dan pr�vning verkst�llas
omedelbart.

29 �

Kroppsvisitation, som �r av mera v�sentlig omfattning, och kroppsbe-

siktning skall verkst�llas inomhus i avskilt rum eller i l�mpligt utrymme i
transportmedel samt, om unders�kningsmannen eller den unders�kte beg�r
det och det kan ske utan st�rre omg�ng, i vittnens n�rvaro. Kroppsvisitation
och kroppsbesiktning av kvinnor f�r inte verkst�llas eller bevittnas av andra
�n kvinnor, l�kare eller legitimerade sjuksk�terskor.

background image

9

SFS 2000:1225

Protokoll skall f�ras och bevis utf�rdas om gjord kroppsvisitation eller

kroppsbesiktning, om den unders�kte beg�r det vid f�rr�ttningen eller om
f�rem�l tas i beslag.

Beh�righetskrav

30 �

Beslut om anv�ndning av tv�ngsmedel f�r fattas endast av en tj�nste-

man vid Tullverket eller Kustbevakningen, som innehar befattning som �r
f�renad med s�dan befogenhet och som har genomg�tt erforderlig utbildning
f�r �ndam�let. Detsamma g�ller f�r verkst�llighet av beslut om anv�ndning
av tv�ngsmedel.

�tal samt talan eller beslut om f�rverkande

31 �

Kan brott som avses i

1. 3 eller 4 � eller f�rs�k till s�dant brott eller 7 � f�ranleda att en s�dan

avgift som avses i 3 � lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela f�re-
skrifter om in- eller utf�rsel av varor p�f�rs, eller

2. 8 eller 9 � eller f�rs�k till s�dant brott eller 11 � f�ranleda att tulltill�gg

enligt 8 kap. 24 �� tullagen (2000:1281) p�f�rs

f�r �tal f�r brottet v�ckas endast om det �r p�kallat av s�rskilda sk�l.
Vad som s�gs i f�rsta stycket g�ller �ven talan om f�rverkande enligt

16 �.

32 �

I m�l om brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 � andra

stycket f�r talan f�ras av s�rskilt f�rordnade befattningshavare vid Tullver-
ket, om det �r uppenbart att brottets straffv�rde svarar mot b�ter och att brot-
tet inte skall f�ranleda n�gon annan p�f�ljd. En s�dan befattningshavare f�r
�ven fatta beslut enligt 3 � fj�rde stycket lagen (1986:1009) om f�rfarandet i
vissa fall vid f�rverkande m.m.

Best�mmelserna i f�rsta stycket inskr�nker inte allm�n �klagares �talsr�tt.

33 �

Om �garen till en vara, som kan f�rverkas enligt 16 � f�rsta stycket 1,

inte kan delges st�mning p� det s�tt som �r f�reskrivet f�r st�mning i brott-
m�l, f�r talan om annan egendom �n transportmedel f�ras mot den hos vil-
ken varan p�tr�ffades. Med transportmedel f�rst�s motordrivet fordon och
tillh�rande sl�pfordon samt fartyg och luftfartyg.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001, d� lagen (1960:418) om

straff f�r varusmuggling skall upph�ra att g�lla.

2. Den som efter lagens ikrafttr�dande tar s�dan befattning som anges i 12

eller 13 � med en vara som varit f�rem�l f�r varusmuggling enligt lagen
(1960:418) om straff f�r varusmuggling skall f�llas till ansvar enligt 12 eller
13 � .

3. Betr�ffande varor som varit f�rem�l f�r varusmuggling eller f�rs�k till

varusmuggling enligt lagen (1960:418) om straff f�r varusmuggling skall
till�mpas vad som i den lagen �r f�reskrivet om f�rverkande. Vad som �r f�-
reskrivet i denna lag om f�rverkande skall dock till�mpas om det leder till en
lindrigare bed�mning.

background image

10

SFS 2000:1225

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

4. Vad som f�reskrivs i 1922 och 2427 �� om �tg�rder vid brott enligt

denna lag skall till�mpas �ven betr�ffande brott enligt lagen (1960:418) om
straff f�r varusmuggling.

5. I fr�ga om �tal f�r brott mot lagen (1960:418) om straff f�r varusmugg-

ling och i fr�ga om f�rverkande till f�ljd av s�dant brott skall 20, 23 a och
24 �� den lagen fortfarande till�mpas.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.