SFS 2002:445 Lag om medling med anledning av brott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2002:445) om medling med anledning av brott / SFS 2002:445 Lag om medling med anledning av brott
020445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:GDCCML+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:GDCCML+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:GDCCML+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:GDCCML+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:GDCCML+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:GDCCML+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:10px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:10px;font-family:GDCCPP+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GDCCML+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:GDCCML+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:GDCCML+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:GDCCML+Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDCCLG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om medling med anledning av brott;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 30 maj 2002.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Till�mpningsomr�de och syfte</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag g�ller medling som anordnas av staten eller av en kommun</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">med anledning av brott.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Med medling avses i denna lag att en g�rningsman och en m�ls�gande</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">m�ts inf�r en medlare f�r att tala om brottet och f�ljderna av detta.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Medling skall ske i b�gge parters intresse. M�let skall vara att minska</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">de negativa f�ljderna av brottet.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Medlingen skall syfta till att g�rningsmannen f�r �kad insikt om brottets</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">konsekvenser och att m�ls�ganden ges m�jlighet att bearbeta sina upplevel-<br/>ser.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Till medlare skall en kompetent och r�ttr�dig person utses. Medlaren</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">skall vara opartisk. </p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�ruts�ttningar f�r medling</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Medling skall vara frivillig f�r b�de g�rningsman och m�ls�gande. Det</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">brott som medlingen avser skall vara anm�lt till polisen. Dessutom skall g�r-<br/>ningsmannen ha erk�nt g�rningen eller delaktighet i denna.</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Medling f�r endast ske om det med h�nsyn till samtliga omst�ndigheter</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">framst�r som l�mpligt. Om g�rningsmannen �r under tolv �r f�r medling ske<br/>endast om det finns synnerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:787px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rberedelser</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:813px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Medlingsf�rfarandet skall genomf�ras skyndsamt. </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Medlaren skall samr�da med f�runders�kningsledaren om medling avses</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">�ga rum innan f�runders�kningen har avslutats. Om medling avses �ga rum<br/>d�refter, men innan det finns en lagakraftvunnen dom, skall medlaren sam-<br/>r�da med �klagaren.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2001/02:126, bet. 2001/02:JuU26, rskr. 2001/02:269.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2002:445</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juni 2002</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">5</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft114"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>SFS 2002:400471</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2002:445</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2002</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">B�de g�rningsman och m�ls�gande skall informeras om vad med-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">lingen inneb�r och p� annat s�tt f�rberedas i den omfattning som beh�vs.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">V�rdnadshavare f�r g�rningsman och m�ls�gande skall ges tillf�lle att</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">n�rvara vid medlingsm�tet, om det inte finns s�rskilda sk�l mot det. �ven<br/>andra personer kan ges tillf�lle att n�rvara vid medlingsm�tet, om det �r f�r-<br/>enligt med syftet med medlingen och det i �vrigt kan anses l�mpligt.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Medlingsm�tet</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid medlingsm�tet skall m�ls�ganden ges m�jlighet att ber�tta om sin</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">upplevelse av brottet och dess f�ljder. G�rningsmannen skall f� m�jlighet att<br/>ber�tta varf�r g�rningen kom att beg�s och ge sin syn p� sin situation. M�ls-<br/>�ganden kan ocks� framst�lla �nskem�l om gottg�relse, och g�rningsman-<br/>nen kan framf�ra en urs�kt f�r sitt handlande. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>10 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">Medlaren skall medverka till att avtal om gottg�relse tr�ffas endast</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">om det �r uppenbart att inneh�llet i avtalet inte �r osk�ligt.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det framkommer att g�rningsmannen inte uppfyller ett avtal som har</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">tr�ffats mellan parterna, skall medlaren se till att �klagaren genast underr�t-<br/>tas om detta, om det inte �r obeh�vligt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2002.</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft27">THOMAS BODSTR�M<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om medling med anledning av brott;

utf�rdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

Till�mpningsomr�de och syfte

1 �

Denna lag g�ller medling som anordnas av staten eller av en kommun

med anledning av brott.

2 �

Med medling avses i denna lag att en g�rningsman och en m�ls�gande

m�ts inf�r en medlare f�r att tala om brottet och f�ljderna av detta.

3 �

Medling skall ske i b�gge parters intresse. M�let skall vara att minska

de negativa f�ljderna av brottet.

Medlingen skall syfta till att g�rningsmannen f�r �kad insikt om brottets

konsekvenser och att m�ls�ganden ges m�jlighet att bearbeta sina upplevel-
ser.

4 �

Till medlare skall en kompetent och r�ttr�dig person utses. Medlaren

skall vara opartisk.

F�ruts�ttningar f�r medling

5 �

Medling skall vara frivillig f�r b�de g�rningsman och m�ls�gande. Det

brott som medlingen avser skall vara anm�lt till polisen. Dessutom skall g�r-
ningsmannen ha erk�nt g�rningen eller delaktighet i denna.

Medling f�r endast ske om det med h�nsyn till samtliga omst�ndigheter

framst�r som l�mpligt. Om g�rningsmannen �r under tolv �r f�r medling ske
endast om det finns synnerliga sk�l.

F�rberedelser

6 �

Medlingsf�rfarandet skall genomf�ras skyndsamt.

Medlaren skall samr�da med f�runders�kningsledaren om medling avses

�ga rum innan f�runders�kningen har avslutats. Om medling avses �ga rum
d�refter, men innan det finns en lagakraftvunnen dom, skall medlaren sam-
r�da med �klagaren.

1

Prop. 2001/02:126, bet. 2001/02:JuU26, rskr. 2001/02:269.

SFS 2002:445

Utkom fr�n trycket
den 11 juni 2002

5

SFS 2002:400471

background image

2

SFS 2002:445

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

7 �

B�de g�rningsman och m�ls�gande skall informeras om vad med-

lingen inneb�r och p� annat s�tt f�rberedas i den omfattning som beh�vs.

8 �

V�rdnadshavare f�r g�rningsman och m�ls�gande skall ges tillf�lle att

n�rvara vid medlingsm�tet, om det inte finns s�rskilda sk�l mot det. �ven
andra personer kan ges tillf�lle att n�rvara vid medlingsm�tet, om det �r f�r-
enligt med syftet med medlingen och det i �vrigt kan anses l�mpligt.

Medlingsm�tet

9 �

Vid medlingsm�tet skall m�ls�ganden ges m�jlighet att ber�tta om sin

upplevelse av brottet och dess f�ljder. G�rningsmannen skall f� m�jlighet att
ber�tta varf�r g�rningen kom att beg�s och ge sin syn p� sin situation. M�ls-
�ganden kan ocks� framst�lla �nskem�l om gottg�relse, och g�rningsman-
nen kan framf�ra en urs�kt f�r sitt handlande.

10 �

Medlaren skall medverka till att avtal om gottg�relse tr�ffas endast

om det �r uppenbart att inneh�llet i avtalet inte �r osk�ligt.

Om det framkommer att g�rningsmannen inte uppfyller ett avtal som har

tr�ffats mellan parterna, skall medlaren se till att �klagaren genast underr�t-
tas om detta, om det inte �r obeh�vligt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2002.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.