SFS 2019:178 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder / SFS 2019:178 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
SFS2019-178.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:DPTLGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:VDXPYD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2011:1165) om �verl�mnande fr�n </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Sverige enligt en nordisk arresteringsorder </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 4 april 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 3 kap. 4 � lagen (2011:1165) om <br/>�verl�mnande fr�n Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 kap. <br/>4 �</b> En offentlig f�rsvarare ska f�rordnas om den efters�kte beg�r det, �r <br/>under arton �r eller i �vrigt bed�ms vara i behov av en f�rsvarare. </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett �verl�mnande beviljas har den efters�kte r�tt till bitr�de av en </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">offentlig f�rsvarare fram till dess att ett beslut om �verl�mnande har <br/>verkst�llts. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2019. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Erika Goldkuhl <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:42, bet. 2018/19:JuU20, rskr. 2018/19:160. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">r�ttshj�lp f�r misst�nkta och tilltalade i straffr�ttsliga f�rfaranden och f�r efters�kta personer i </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">f�rfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2019:178 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 5 april 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2011:1165) om �verl�mnande fr�n

Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Utf�rdad den 4 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 3 kap. 4 � lagen (2011:1165) om
�verl�mnande fr�n Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska ha
f�ljande lydelse.

3 kap.
4 �
En offentlig f�rsvarare ska f�rordnas om den efters�kte beg�r det, �r
under arton �r eller i �vrigt bed�ms vara i behov av en f�rsvarare.

Om ett �verl�mnande beviljas har den efters�kte r�tt till bitr�de av en

offentlig f�rsvarare fram till dess att ett beslut om �verl�mnande har
verkst�llts.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2019.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Erika Goldkuhl
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:42, bet. 2018/19:JuU20, rskr. 2018/19:160.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om

r�ttshj�lp f�r misst�nkta och tilltalade i straffr�ttsliga f�rfaranden och f�r efters�kta personer i

f�rfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2019:178

Publicerad
den

5 april 2019

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.