SFS 2018:1697 Lag om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område / SFS 2018:1697 Lag om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS2018-1697.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:PBVYQT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:UYKHIJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft46{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft57{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �klagarv�sendets behandling av personuppgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>inom brottsdatalagens omr�de </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 15 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. Allm�nna best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lagens till�mpningsomr�de <br/>1 �</b> Denna lag g�ller ut�ver brottsdatalagen (2018:1177) n�r �klagar-<br/>myndigheten eller Ekobrottsmyndigheten i egenskap av beh�rig myndighet <br/>behandlar personuppgifter i �klagarverksamhet i syfte att </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. f�rebygga eller f�rhindra brottslig verksamhet,<br/>2. utreda eller lagf�ra brott,<br/>3. handl�gga fr�gor om �ndring eller verkst�llighet av straffr�ttsliga</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">p�f�ljder, eller </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. handl�gga fr�gor som r�r uppr�tth�llande av allm�n ordning och</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Personuppgiftsansvar <br/>2 �</b> �klagarmyndigheten �r personuppgiftsansvarig f�r den behandling av <br/>personuppgifter som myndigheten utf�r. </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ekobrottsmyndigheten �r personuppgiftsansvarig f�r den behandling av </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">personuppgifter som myndigheten utf�r. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Behandling av uppgifter om juridiska personer <br/>3 �</b> Best�mmelserna om personuppgifter i f�ljande paragrafer g�ller ocks� <br/>vid behandling av uppgifter om juridiska personer: </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. 2 � om personuppgiftsansvar,<br/>2. 2 kap. 1 � om r�ttsliga grunder f�r behandling av personuppgifter,<br/>3. 3 kap. 2 � om gemensamt tillg�ngliga uppgifter, och<br/>4. 4 kap. 1, 2 och 4 �� om l�ngsta tid som personuppgifter f�r behandlas.<br/>Best�mmelserna om personuppgifter i f�ljande paragrafer i brottsdata-</p> <p style="position:absolute;top:978px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2018:1177) g�ller ocks� vid s�dan behandling: </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. 2 kap. 2 � om diarief�ring och handl�ggning i vissa fall,<br/>2. 2 kap. 3 � andra stycket om �ndam�let med behandlingen,<br/>3. 2 kap. 17 � om l�ngsta tid som personuppgifter f�r behandlas,<br/>4. 2 kap. 4 och 22 �� om behandling f�r nya �ndam�l, och<br/>5. 3 kap. 6 � om tillg�ngen till personuppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2018:1697 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 20 november 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 kap. Grundl�ggande best�mmelser om behandling </b></p> <p style="position:absolute;top:91px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>R�ttsliga grunder <br/>1 �</b> Personuppgifter f�r behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att �klagar-<br/>myndigheten eller Ekobrottsmyndigheten ska kunna utf�ra f�ljande uppgifter: </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">1. f�rebygga eller f�rhindra brottslig verksamhet, <br/>2. utreda eller lagf�ra brott, <br/>3. handl�gga fr�gor om �ndring eller verkst�llighet av straffr�ttsliga </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">p�f�ljder, </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">4. handl�gga fr�gor som r�r uppr�tth�llande av allm�n ordning och </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">s�kerhet, eller </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">5. fullg�ra f�rpliktelser som f�ljer av internationella �taganden. </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Behandling f�r nya �ndam�l <br/>2 �</b> F�ruts�ttningarna f�r att behandla personuppgifter som behandlas med <br/>st�d av 1 � f�r nya �ndam�l regleras i 2 kap. 4 och 22 �� brottsdatalagen <br/>(2018:1177). </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>S�rskilda upplysningar <br/>3 �</b> Best�mmelserna om s�rskilda upplysningar i 2 kap. 3 � andra stycket, <br/>9 och 10 �� brottsdatalagen (2018:1177) g�ller endast vid behandling av <br/>personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga med st�d av 3 kap. 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>K�nsliga personuppgifter <br/>4 �</b> S�kf�rbudet i 2 kap. 14 � brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte att <br/>brottsrubriceringar eller uppgifter som beskriver en persons utseende <br/>anv�nds som s�kbegrepp. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Utl�mnande av personuppgifter <br/>5 �</b> Om det �r f�renligt med svenska intressen f�r personuppgifter l�mnas <br/>ut till </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">1. Eurojust, <br/>2. Interpol, <br/>3. Europol, eller <br/>4. en polismyndighet eller �klagarmyndighet i en stat som �r ansluten till </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">Interpol. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Personuppgifter f�r l�mnas ut enligt f�rsta stycket endast om mottagaren </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">beh�ver uppgifterna f�r att utf�ra en uppgift som avses i 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Personuppgifter f�r vidare l�mnas ut till en utl�ndsk myndighet eller </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">mellanfolklig organisation, om utl�mnandet f�ljer av en internationell <br/>�verenskommelse som Sverige har tilltr�tt efter riksdagens godk�nnande. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>6 �</b> �klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, <br/>S�kerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots <br/>sekretess enligt 21 kap. 3 � f�rsta stycket och 35 kap. 1 � offentlighets- och <br/>sekretesslagen (2009:400), r�tt att ta del av personuppgifter som har gjorts <br/>gemensamt tillg�ngliga med st�d av 3 kap. 2 �, om den mottagande <br/>myndigheten beh�ver uppgifterna f�r ett syfte som anges i 1 kap. 2 � <br/>brottsdatalagen (2018:1177). </p> <p style="position:absolute;top:1084px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>7 �</b> Personuppgifter f�r l�mnas ut elektroniskt p� annat s�tt �n genom <br/>direkt�tkomst om det inte �r ol�mpligt. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>2018:1697</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Elektroniskt utl�mnande genom direkt�tkomst �r till�tet bara i den </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">utstr�ckning som anges i 3 kap. 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>R�tt att meddela f�reskrifter <br/>8 �</b> Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela <br/>f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. att personuppgifter f�r l�mnas ut i andra fall �n som anges i 5 och 6 ��, </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">och </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. begr�nsning av m�jligheten att l�mna ut personuppgifter elektroniskt </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">enligt 7 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>3 kap. Gemensamt tillg�ngliga uppgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:320px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>Allm�n best�mmelse <br/>1 �</b> Detta kapitel inneh�ller s�rskilda best�mmelser f�r behandling av <br/>personuppgifter som g�rs eller har gjorts gemensamt tillg�ngliga med st�d <br/>av 2 �. Uppgifter som endast ett f�tal personer har r�tt att ta del av anses inte <br/>som gemensamt tillg�ngliga. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Detta kapitel g�ller inte n�r personuppgifter behandlas med st�d av 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">2 � brottsdatalagen (2018:1177). </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>Personuppgifter som f�r g�ras gemensamt tillg�ngliga <br/>2 �</b> Alla personuppgifter som behandlas f�r syften som omfattas av denna <br/>lags till�mpningsomr�de f�r g�ras gemensamt tillg�ngliga. </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>S�kning <br/>3 �</b> Vid s�kning i automatiserade behandlingssystem p� namn, person-<br/>nummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar i <br/>uppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga, f�r endast s�dana uppgifter <br/>tas fram som anger att den s�kta personen </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">1. �r anm�ld f�r brott, <br/>2. �r eller har varit misst�nkt f�r brott, <br/>3. �r misst�nkt f�r att ha ut�vat eller komma att ut�va brottslig </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">4. har anm�lt ett brott, <br/>5. �r m�ls�gande i ett �rende som r�r ansvar f�r brott, <br/>6. �r s�kande, motpart eller annan part eller kan j�mst�llas med part i ett </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">�rende, </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">7. f�rekommer i ett �rende som vittne eller annan som l�mnar eller har </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">l�mnat uppgifter eller yttrande, </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">8. �r eller har varit �klagare i ett �rende eller �r eller har varit offentlig </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rsvarare eller m�ls�gandebitr�de eller kan j�mst�llas med s�dana, eller </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">9. har gett in eller tillhandah�llits en handling. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>4 �</b> Best�mmelserna i 3 � g�ller inte vid s�kning i en viss handling eller i <br/>ett visst �rende. </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>Direkt�tkomst <br/>5 �</b> �klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, <br/>S�kerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket f�r f�r ett <br/>syfte som anges i 1 kap. 2 � brottsdatalagen (2018:1177) medges direkt-</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>2018:1697</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">�tkomst till personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga med st�d <br/>av 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>R�tt att meddela f�reskrifter <br/>6 �</b> Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela <br/>f�reskrifter om ytterligare undantag fr�n 3 �, ut�ver vad som framg�r av 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>7 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med <br/>st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">1. gemensamt tillg�ngliga uppgifter, och <br/>2. omfattningen av direkt�tkomst enligt 5 � och om beh�righet och </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">s�kerhet vid s�dan �tkomst. </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>4 kap. L�ngsta tid som personuppgifter f�r behandlas </b></p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>Allm�n best�mmelse <br/>1 �</b> Detta kapitel g�ller bara f�r automatiserad behandling. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Av 2 kap. 17 � f�rsta stycket brottsdatalagen (2018:1177) framg�r det att </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">personuppgifter inte f�r behandlas under l�ngre tid �n vad som �r n�dv�ndigt <br/>med h�nsyn till �ndam�let med behandlingen. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>Personuppgifter i �renden <br/>2 �</b> Personuppgifter i ett �rende f�r inte behandlas f�r �ndam�l inom denna <br/>lags till�mpningsomr�de l�ngre �n fem �r efter utg�ngen av det kalender�r <br/>d� �rendet avslutades av �klagaren eller, om fr�gan pr�vats av domstol, fr�n <br/>utg�ngen av det kalender�r d� domstolens avg�rande fick laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>3 �</b> Om en f�runders�kning mot en person inte har inletts eller har lagts <br/>ner, om ett �tal har lagts ner eller om en frik�nnande dom har f�tt laga kraft, <br/>f�r personen inte l�ngre vara s�kbar som misst�nkt. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>�vriga personuppgifter <br/>4 �</b> Personuppgifter som inte kan h�nf�ras till ett �rende f�r inte behandlas <br/>l�ngre �n ett �r efter utg�ngen av det kalender�r d� de behandlades <br/>automatiserat f�rsta g�ngen. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Best�mmelsen i 2 kap. 17 � andra stycket brottsdatalagen (2018:1177) </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">g�ller inte vid till�mpningen av denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>R�tt att meddela f�reskrifter <br/>5 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med <br/>st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. att uppgifter i vissa �rendetyper eller vissa kategorier av person-</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">uppgifter f�r forts�tta att behandlas f�r �ndam�l inom denna lags <br/>till�mpningsomr�de under l�ngre tid �n vad som anges i 2 �, </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. att personuppgifter f�r behandlas f�r arkiv�ndam�l av allm�nt intresse </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">eller vetenskapliga, statistiska eller historiska �ndam�l under l�ngre tid �n <br/>vad som anges i 4 �, och </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. begr�nsning av behandlingen av personuppgifter f�r �ndam�l inom </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">denna lags till�mpningsomr�de vid digital arkivering. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>2018:1697</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>5 kap. �vriga best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:91px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>Administrativa sanktionsavgifter <br/>1 �</b> En sanktionsavgift f�r tas ut av den personuppgiftsansvarige vid <br/>�vertr�delse av best�mmelserna i </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft57">1. 2 kap. 1 � om r�ttsliga grunder f�r behandling av personuppgifter, eller <br/>2. 4 kap. 2 eller 4 � om den l�ngsta tid som personuppgifter f�r behandlas. <br/>Sanktionsavgiften ska best�mmas till h�gst 10 000 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>Skadest�nd <br/>2 �</b> Best�mmelsen om skadest�nd i 7 kap. 1 � brottsdatalagen (2018:1177) <br/>ska till�mpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller <br/>f�reskrifter som har meddelats i anslutning till den. </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>�verklagande <br/>3 �</b> Best�mmelser om �verklagande finns i 7 kap. brottsdata-<br/>lagen (2018:1177). </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft57">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. <br/>2. Genom lagen upph�vs �klagardatalagen (2015:433). <br/>3. En sanktionsavgift enligt 5 kap. 1 � f�r beslutas endast f�r �vertr�delser </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">som har skett efter ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>STEFAN L�FVEN <br/> </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft57"> <br/> <br/> <br/> <br/> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>2018:1697</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �klagarv�sendets behandling av personuppgifter

inom brottsdatalagens omr�de

Utf�rdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

1 kap. Allm�nna best�mmelser

Lagens till�mpningsomr�de
1 �
Denna lag g�ller ut�ver brottsdatalagen (2018:1177) n�r �klagar-
myndigheten eller Ekobrottsmyndigheten i egenskap av beh�rig myndighet
behandlar personuppgifter i �klagarverksamhet i syfte att

1. f�rebygga eller f�rhindra brottslig verksamhet,
2. utreda eller lagf�ra brott,
3. handl�gga fr�gor om �ndring eller verkst�llighet av straffr�ttsliga

p�f�ljder, eller

4. handl�gga fr�gor som r�r uppr�tth�llande av allm�n ordning och

s�kerhet.

Personuppgiftsansvar
2 �
�klagarmyndigheten �r personuppgiftsansvarig f�r den behandling av
personuppgifter som myndigheten utf�r.

Ekobrottsmyndigheten �r personuppgiftsansvarig f�r den behandling av

personuppgifter som myndigheten utf�r.

Behandling av uppgifter om juridiska personer
3 �
Best�mmelserna om personuppgifter i f�ljande paragrafer g�ller ocks�
vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

1. 2 � om personuppgiftsansvar,
2. 2 kap. 1 � om r�ttsliga grunder f�r behandling av personuppgifter,
3. 3 kap. 2 � om gemensamt tillg�ngliga uppgifter, och
4. 4 kap. 1, 2 och 4 �� om l�ngsta tid som personuppgifter f�r behandlas.
Best�mmelserna om personuppgifter i f�ljande paragrafer i brottsdata-

lagen (2018:1177) g�ller ocks� vid s�dan behandling:

1. 2 kap. 2 � om diarief�ring och handl�ggning i vissa fall,
2. 2 kap. 3 � andra stycket om �ndam�let med behandlingen,
3. 2 kap. 17 � om l�ngsta tid som personuppgifter f�r behandlas,
4. 2 kap. 4 och 22 �� om behandling f�r nya �ndam�l, och
5. 3 kap. 6 � om tillg�ngen till personuppgifter.

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS

2018:1697

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2 kap. Grundl�ggande best�mmelser om behandling

R�ttsliga grunder
1 �
Personuppgifter f�r behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att �klagar-
myndigheten eller Ekobrottsmyndigheten ska kunna utf�ra f�ljande uppgifter:

1. f�rebygga eller f�rhindra brottslig verksamhet,
2. utreda eller lagf�ra brott,
3. handl�gga fr�gor om �ndring eller verkst�llighet av straffr�ttsliga

p�f�ljder,

4. handl�gga fr�gor som r�r uppr�tth�llande av allm�n ordning och

s�kerhet, eller

5. fullg�ra f�rpliktelser som f�ljer av internationella �taganden.

Behandling f�r nya �ndam�l
2 �
F�ruts�ttningarna f�r att behandla personuppgifter som behandlas med
st�d av 1 � f�r nya �ndam�l regleras i 2 kap. 4 och 22 �� brottsdatalagen
(2018:1177).

S�rskilda upplysningar
3 �
Best�mmelserna om s�rskilda upplysningar i 2 kap. 3 � andra stycket,
9 och 10 �� brottsdatalagen (2018:1177) g�ller endast vid behandling av
personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga med st�d av 3 kap. 2 �.

K�nsliga personuppgifter
4 �
S�kf�rbudet i 2 kap. 14 � brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte att
brottsrubriceringar eller uppgifter som beskriver en persons utseende
anv�nds som s�kbegrepp.

Utl�mnande av personuppgifter
5 �
Om det �r f�renligt med svenska intressen f�r personuppgifter l�mnas
ut till

1. Eurojust,
2. Interpol,
3. Europol, eller
4. en polismyndighet eller �klagarmyndighet i en stat som �r ansluten till

Interpol.

Personuppgifter f�r l�mnas ut enligt f�rsta stycket endast om mottagaren

beh�ver uppgifterna f�r att utf�ra en uppgift som avses i 1 �.

Personuppgifter f�r vidare l�mnas ut till en utl�ndsk myndighet eller

mellanfolklig organisation, om utl�mnandet f�ljer av en internationell
�verenskommelse som Sverige har tilltr�tt efter riksdagens godk�nnande.

6 � �klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten,
S�kerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots
sekretess enligt 21 kap. 3 � f�rsta stycket och 35 kap. 1 � offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), r�tt att ta del av personuppgifter som har gjorts
gemensamt tillg�ngliga med st�d av 3 kap. 2 �, om den mottagande
myndigheten beh�ver uppgifterna f�r ett syfte som anges i 1 kap. 2 �
brottsdatalagen (2018:1177).

7 � Personuppgifter f�r l�mnas ut elektroniskt p� annat s�tt �n genom
direkt�tkomst om det inte �r ol�mpligt.

2018:1697

background image

3

SFS

Elektroniskt utl�mnande genom direkt�tkomst �r till�tet bara i den

utstr�ckning som anges i 3 kap. 5 �.

R�tt att meddela f�reskrifter
8 �
Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela
f�reskrifter om

1. att personuppgifter f�r l�mnas ut i andra fall �n som anges i 5 och 6 ��,

och

2. begr�nsning av m�jligheten att l�mna ut personuppgifter elektroniskt

enligt 7 � f�rsta stycket.

3 kap. Gemensamt tillg�ngliga uppgifter

Allm�n best�mmelse
1 �
Detta kapitel inneh�ller s�rskilda best�mmelser f�r behandling av
personuppgifter som g�rs eller har gjorts gemensamt tillg�ngliga med st�d
av 2 �. Uppgifter som endast ett f�tal personer har r�tt att ta del av anses inte
som gemensamt tillg�ngliga.

Detta kapitel g�ller inte n�r personuppgifter behandlas med st�d av 2 kap.

2 � brottsdatalagen (2018:1177).

Personuppgifter som f�r g�ras gemensamt tillg�ngliga
2 �
Alla personuppgifter som behandlas f�r syften som omfattas av denna
lags till�mpningsomr�de f�r g�ras gemensamt tillg�ngliga.

S�kning
3 �
Vid s�kning i automatiserade behandlingssystem p� namn, person-
nummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar i
uppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga, f�r endast s�dana uppgifter
tas fram som anger att den s�kta personen

1. �r anm�ld f�r brott,
2. �r eller har varit misst�nkt f�r brott,
3. �r misst�nkt f�r att ha ut�vat eller komma att ut�va brottslig

verksamhet,

4. har anm�lt ett brott,
5. �r m�ls�gande i ett �rende som r�r ansvar f�r brott,
6. �r s�kande, motpart eller annan part eller kan j�mst�llas med part i ett

�rende,

7. f�rekommer i ett �rende som vittne eller annan som l�mnar eller har

l�mnat uppgifter eller yttrande,

8. �r eller har varit �klagare i ett �rende eller �r eller har varit offentlig

f�rsvarare eller m�ls�gandebitr�de eller kan j�mst�llas med s�dana, eller

9. har gett in eller tillhandah�llits en handling.

4 � Best�mmelserna i 3 � g�ller inte vid s�kning i en viss handling eller i
ett visst �rende.

Direkt�tkomst
5 �
�klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten,
S�kerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket f�r f�r ett
syfte som anges i 1 kap. 2 � brottsdatalagen (2018:1177) medges direkt-

2018:1697

background image

4

SFS

�tkomst till personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga med st�d
av 2 �.

R�tt att meddela f�reskrifter
6 �
Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela
f�reskrifter om ytterligare undantag fr�n 3 �, ut�ver vad som framg�r av 4 �.

7 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med
st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om

1. gemensamt tillg�ngliga uppgifter, och
2. omfattningen av direkt�tkomst enligt 5 � och om beh�righet och

s�kerhet vid s�dan �tkomst.

4 kap. L�ngsta tid som personuppgifter f�r behandlas

Allm�n best�mmelse
1 �
Detta kapitel g�ller bara f�r automatiserad behandling.

Av 2 kap. 17 � f�rsta stycket brottsdatalagen (2018:1177) framg�r det att

personuppgifter inte f�r behandlas under l�ngre tid �n vad som �r n�dv�ndigt
med h�nsyn till �ndam�let med behandlingen.

Personuppgifter i �renden
2 �
Personuppgifter i ett �rende f�r inte behandlas f�r �ndam�l inom denna
lags till�mpningsomr�de l�ngre �n fem �r efter utg�ngen av det kalender�r
d� �rendet avslutades av �klagaren eller, om fr�gan pr�vats av domstol, fr�n
utg�ngen av det kalender�r d� domstolens avg�rande fick laga kraft.

3 � Om en f�runders�kning mot en person inte har inletts eller har lagts
ner, om ett �tal har lagts ner eller om en frik�nnande dom har f�tt laga kraft,
f�r personen inte l�ngre vara s�kbar som misst�nkt.

�vriga personuppgifter
4 �
Personuppgifter som inte kan h�nf�ras till ett �rende f�r inte behandlas
l�ngre �n ett �r efter utg�ngen av det kalender�r d� de behandlades
automatiserat f�rsta g�ngen.

Best�mmelsen i 2 kap. 17 � andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

g�ller inte vid till�mpningen av denna paragraf.

R�tt att meddela f�reskrifter
5 �
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med
st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om

1. att uppgifter i vissa �rendetyper eller vissa kategorier av person-

uppgifter f�r forts�tta att behandlas f�r �ndam�l inom denna lags
till�mpningsomr�de under l�ngre tid �n vad som anges i 2 �,

2. att personuppgifter f�r behandlas f�r arkiv�ndam�l av allm�nt intresse

eller vetenskapliga, statistiska eller historiska �ndam�l under l�ngre tid �n
vad som anges i 4 �, och

3. begr�nsning av behandlingen av personuppgifter f�r �ndam�l inom

denna lags till�mpningsomr�de vid digital arkivering.

2018:1697

background image

5

SFS

5 kap. �vriga best�mmelser

Administrativa sanktionsavgifter
1 �
En sanktionsavgift f�r tas ut av den personuppgiftsansvarige vid
�vertr�delse av best�mmelserna i

1. 2 kap. 1 � om r�ttsliga grunder f�r behandling av personuppgifter, eller
2. 4 kap. 2 eller 4 � om den l�ngsta tid som personuppgifter f�r behandlas.
Sanktionsavgiften ska best�mmas till h�gst 10 000 000 kronor.

Skadest�nd
2 �
Best�mmelsen om skadest�nd i 7 kap. 1 � brottsdatalagen (2018:1177)
ska till�mpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller
f�reskrifter som har meddelats i anslutning till den.

�verklagande
3 �
Best�mmelser om �verklagande finns i 7 kap. brottsdata-
lagen (2018:1177).

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.
2. Genom lagen upph�vs �klagardatalagen (2015:433).
3. En sanktionsavgift enligt 5 kap. 1 � f�r beslutas endast f�r �vertr�delser

som har skett efter ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

2018:1697

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.