SFS 1993:211 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Du är här: Start / Straffrätt / Narkotikastrafflag (1968:64) / SFS 1993:211 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
SFS 1993_211 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968_64)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:846px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft10">679 </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1993:211 </b></p> <p style="position:absolute;top:243px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft12">den 27 april 1993 </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om �ndring i narkotikastrafflagen (1968:64); </b></p> <p style="position:absolute;top:275px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 april 1993. </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � narkotikastrafflagen </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft10">(1968:64) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b>2 �r brott som avses i 1 � med h�nsyn till arten och m�ngden narkoti-<br/>ka samt �vriga omst�ndigheter att anse som ringa, d�ms till b�ter eller <br/>f�ngelse i h�gst sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993. </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10">GUN HELLSVIK </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft17">Fredrik Wers�ll <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1992/93: 142. bet. 1992/93: JuU 17. rskr. 1992/93:221. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12"> Senaste lydelse 1988:286. </p> </div> </div>
background image

679

SFS 1993:211

Utkom fr�n trycket

den 27 april 1993

Lag
om �ndring i narkotikastrafflagen (1968:64);

utf�rdad den 15 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � narkotikastrafflagen

(1968:64) skall ha f�ljande lydelse.

2 �2 �r brott som avses i 1 � med h�nsyn till arten och m�ngden narkoti-
ka samt �vriga omst�ndigheter att anse som ringa, d�ms till b�ter eller
f�ngelse i h�gst sex m�nader.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993.

P� regeringens v�gnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wers�ll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93: 142. bet. 1992/93: JuU 17. rskr. 1992/93:221.

2

Senaste lydelse 1988:286.

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.