SFS 1982:152

820152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:JRDRCV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:JRDRCV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:SYQOIJ+Arial;color:#000000;} .ft13{font-size:22px;font-family:AIWYAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:23px;font-family:JRDRCV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1982:152 </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i skattebrottslagen (1971:69); </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:635px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 mars 1982. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksd agens beslut' f�reskrivs att 10 � skattebrottslagen (1971:69) </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">skall ha neda n angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">10 � Den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet �sidos�tter bokf��</p> <p style="position:absolute;top:246px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">ringsskyldighet eller s�dan skyldighet att f�ra och bevara r�kenskaper, </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">som f�reskrivs f�r vissa uppgiftsskyldiga, och d�rigenom allvarligt f�rsv�</p> <p style="position:absolute;top:290px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">rar myndighets kontrollverksamhet vid ber�kning eller uppb�rd av skatt </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">eller avgift d�ms i�v f�rsv�rande av skattekontroll till b�ter eller f�ngelse i </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft15">h�gst tv� �r eller, om brottet �r grovt, till f�ngelse i l�gst se x m�nader och <br/>h�gst fyra �r. </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">I ringa fall d�ms ej till ansvar enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">Ansvar enligt f�rsta stycket intr�der ej, om ansvar f�r g�rningen kan </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">�d�mas enligt b rottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft11">den 30 mars 1982 </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1982. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">ROLF WIRT�N </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">Kurt Malmgren </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft11">(Budgetdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">'Prop. 1981/82:85, JuU 31, rskrI59. </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:828px;white-space:nowrap" class="ft12"><i><b>" i </b></i></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:826px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>'1. </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1982:152

om �ndring i skattebrottslagen (1971:69);

utkom fr�n trycket

utf�rdad den 18 mars 1982.

Enligt riksd agens beslut' f�reskrivs att 10 � skattebrottslagen (1971:69)

skall ha neda n angivna lydelse.

10 � Den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet �sidos�tter bokf��

ringsskyldighet eller s�dan skyldighet att f�ra och bevara r�kenskaper,

som f�reskrivs f�r vissa uppgiftsskyldiga, och d�rigenom allvarligt f�rsv�

rar myndighets kontrollverksamhet vid ber�kning eller uppb�rd av skatt

eller avgift d�ms i�v f�rsv�rande av skattekontroll till b�ter eller f�ngelse i

h�gst tv� �r eller, om brottet �r grovt, till f�ngelse i l�gst se x m�nader och
h�gst fyra �r.

I ringa fall d�ms ej till ansvar enligt f�rsta stycket.

Ansvar enligt f�rsta stycket intr�der ej, om ansvar f�r g�rningen kan

�d�mas enligt b rottsbalken.

den 30 mars 1982

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1982.

P� regeringens v�gnar

ROLF WIRT�N

Kurt Malmgren

(Budgetdepartementet)

'Prop. 1981/82:85, JuU 31, rskrI59.

" i

'1.

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.