SFS 1982:1202

821202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:WLUVPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:UKOYTH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:UKOYTH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:WLUVPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:UKOYTH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:UKOYTH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:UKOYTH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:621px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1982:1202 </b></p> <p style="position:absolute;top:971px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i skattebrottslagen (1971:69); </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:622px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom Mn trycket </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:621px;white-space:nowrap" class="ft12">den 28 december 1982 </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 17 december 1982. </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft12">1^ </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksd agens beslut' f�reskrivs att 1 � s kattebrottslagen (1971:69) </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1982/83; 50 bil. 2, SkU 15, rskr 106. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:735px;white-space:nowrap" class="ft12">2933 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft21">SFS 1982; 1202 </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft21">I </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag g�ller i fr�ga om skatt eller avgift enligt </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft21">1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter f�r s�rskilda f�rm�ner och </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft23">r�ttigheter, f�rordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo�<br/>lags tillg�ngar, kommunalskattelagen (1928:370), f�rordningen (1933:395) </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft23">om ers�ttningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och g�voskatt, lagen <br/>(1946:324) om skogsv�rdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, <br/>lagen (1947:577) om statlig f�rm�genhetsskatt, lagen (1958:295) om sj��</p> <p style="position:absolute;top:204px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft21">mansskatt, lagen (1982:1194) om hyreshusavgift, </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft21">2. lagen (1941:251) om s�rskild varuskatt, lagen (1953:397) om avgift </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r fettvaror som anv�ndas f�r framst�llning av fettemulsion m. m., lagen </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft24">(1957:262) om allm�n energiskatt, lagen (1961:372) om ben sinskatt, lagen <br/>(1961:394) om tobaksskatt, st�mpelskattelagen (1964:308), lagen <br/>(1968:430) om merv�rdeskatt, lagen (1972:266) om skatt p� annonser och <br/>reklam, lagen (1972:820) om skatt p� spel, lagen (1973:37) om avgift p� <br/>vissa dryckesf�rpackningar, v�gtrafikskattelagen (1973:601), lagen </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft24">(1973:1216) om s�rskild avgift f�r oljeprodukter, bilskrotningslagen <br/>(1975:343), lagen (1977:306) om dry ckesskatt, lagen (1978:69) om f�rs�lj�<br/>ningsskatt p� motorfordon, lagen (1978:144) om skatt p� vissa resor, lagen </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft21">(1982:691) om s katt p� vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt p� </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft21">videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt p� viss elektrisk kraft, </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft21">3. lagen (1981:691) om socialavgifter. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft21">Lagen g�ller �ven prelimin�r skatt, kvarst�ende skatt och tillkommande </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft21">skatt som avses i uppb�rdslagen (1953:272). </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft21">Lagen till�mpas inte om skatten eller avgiften fastst�lls eller uppb�rs i </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft23">den ordning som g�ller f�r tull och inte heller betr�ffande restavgift, <br/>skattetill�gg eller liknande avgift. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1983. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft21">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft23">Jan Francke <br/>(Budgetdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft21">Senaste lydelse 1982:692. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1982:1202

om �ndring i skattebrottslagen (1971:69);

utkom Mn trycket

den 28 december 1982

utf�rdad den 17 december 1982.

1^

Enligt riksd agens beslut' f�reskrivs att 1 � s kattebrottslagen (1971:69)

skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1982/83; 50 bil. 2, SkU 15, rskr 106.

2933

background image

\

SFS 1982; 1202

I

Denna lag g�ller i fr�ga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter f�r s�rskilda f�rm�ner och

r�ttigheter, f�rordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo�
lags tillg�ngar, kommunalskattelagen (1928:370), f�rordningen (1933:395)

om ers�ttningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och g�voskatt, lagen
(1946:324) om skogsv�rdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
lagen (1947:577) om statlig f�rm�genhetsskatt, lagen (1958:295) om sj��

mansskatt, lagen (1982:1194) om hyreshusavgift,

2. lagen (1941:251) om s�rskild varuskatt, lagen (1953:397) om avgift

f�r fettvaror som anv�ndas f�r framst�llning av fettemulsion m. m., lagen

(1957:262) om allm�n energiskatt, lagen (1961:372) om ben sinskatt, lagen
(1961:394) om tobaksskatt, st�mpelskattelagen (1964:308), lagen
(1968:430) om merv�rdeskatt, lagen (1972:266) om skatt p� annonser och
reklam, lagen (1972:820) om skatt p� spel, lagen (1973:37) om avgift p�
vissa dryckesf�rpackningar, v�gtrafikskattelagen (1973:601), lagen

(1973:1216) om s�rskild avgift f�r oljeprodukter, bilskrotningslagen
(1975:343), lagen (1977:306) om dry ckesskatt, lagen (1978:69) om f�rs�lj�
ningsskatt p� motorfordon, lagen (1978:144) om skatt p� vissa resor, lagen

(1982:691) om s katt p� vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt p�

videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt p� viss elektrisk kraft,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.

Lagen g�ller �ven prelimin�r skatt, kvarst�ende skatt och tillkommande

skatt som avses i uppb�rdslagen (1953:272).

Lagen till�mpas inte om skatten eller avgiften fastst�lls eller uppb�rs i

den ordning som g�ller f�r tull och inte heller betr�ffande restavgift,
skattetill�gg eller liknande avgift.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1983.

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FELDT

Jan Francke
(Budgetdepartementet)

Senaste lydelse 1982:692.

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.