SFS 1990:360

900360.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:GQMGLC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:GQMGLC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;line-height:21px;font-family:GQMGLC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:30px;font-family:GQMGLC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:GQMGLC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;line-height:22px;font-family:GQMGLC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:19px;line-height:21px;font-family:GQMGLC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:770px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:598px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1990:360 </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i skattebrottslagen (1971:69); </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 1 0 maj 1990. </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:599px;white-space:nowrap" class="ft11">den 11 juni 1990 </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskr ivs att 2 � skattebrottslagen (1971:6 9) </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft11">2 </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som till ledning for myndighets beslu t i fr�ga om skatt eller </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft13">avgift upps�tligen avger handling med oriktig uppgift och d� rigenom f�r�<br/>anleder att skatt eller avgift p�fores med for l�gt belopp eller tillgodor�k�</p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft11">nas med for h�gt belopp domes f�r skattebedr�geri till f�ngelse i h�gst tv� </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft10">�r. </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">Detsamma g�ller den som med av sikt att skatt ell er avgift skall p�f�ras </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft14">med f�r l�gt belopp underl�ter att avge deldaration eller d�rmed j�mf�rlig <br/>' Prop. 1989/90: 74, SkU32, rskr. 21 7 </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senaste lydelse 1985:409. </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:714px;white-space:nowrap" class="ft11">671 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1990:360 </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft22">handling och d�rigenom f�ranleder att f�r l�gt belopp p�f�res honom ^ <br/>den han f�retr�der. </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:772px;white-space:nowrap" class="ft20">". </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r skattebedr�geri skall ocks� den d�mas som med avsikt att skatt </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft20">p�f�ras med f�r l�gt belopp �verenskommer med sin arbetsg ivare e </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft20">annan som �r skyldig att utan f�rel�ggande l�mna kontrolluppgift enligt </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft22">kap. lagen (1990:325) om sj�lvdeklaration och jco ntrolluppgifter, att d <br/>ne skall underl�ta att fullg�ra sin uppgiftsskyldi^het, och som d �rigenom <br/>f�ranleder att skatt p� grundval av f�renklad sj�lvdeklaration p�f� rs ho-, <br/>nom med f�r l�gt belopp. </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1991. </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft20">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft20">Nils Dexe </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1990:360

om �ndring i skattebrottslagen (1971:69);

utf�rdad den 1 0 maj 1990.

Utkom fr�n trycket

den 11 juni 1990

Enligt riksdagens beslut' f�reskr ivs att 2 � skattebrottslagen (1971:6 9)

skall ha f�ljande lydelse.

2

Den som till ledning for myndighets beslu t i fr�ga om skatt eller

avgift upps�tligen avger handling med oriktig uppgift och d� rigenom f�r�
anleder att skatt eller avgift p�fores med for l�gt belopp eller tillgodor�k�

nas med for h�gt belopp domes f�r skattebedr�geri till f�ngelse i h�gst tv�

�r.

Detsamma g�ller den som med av sikt att skatt ell er avgift skall p�f�ras

med f�r l�gt belopp underl�ter att avge deldaration eller d�rmed j�mf�rlig
' Prop. 1989/90: 74, SkU32, rskr. 21 7

' Senaste lydelse 1985:409.

671

background image

SFS 1990:360

handling och d�rigenom f�ranleder att f�r l�gt belopp p�f�res honom ^
den han f�retr�der.

".

F�r skattebedr�geri skall ocks� den d�mas som med avsikt att skatt

p�f�ras med f�r l�gt belopp �verenskommer med sin arbetsg ivare e

annan som �r skyldig att utan f�rel�ggande l�mna kontrolluppgift enligt

kap. lagen (1990:325) om sj�lvdeklaration och jco ntrolluppgifter, att d
ne skall underl�ta att fullg�ra sin uppgiftsskyldi^het, och som d �rigenom
f�ranleder att skatt p� grundval av f�renklad sj�lvdeklaration p�f� rs ho-,
nom med f�r l�gt belopp.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1991.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.