SFS 2000:1229 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 2000:1229 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
001229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:PBJKPH+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:PBJKPH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:PBJLBL+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:PBJLBL+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:PBJKPH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:PBJKPH+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:PBJLBL+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:PBJLBL+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:PBJKPH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:PBJKPH+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:PBJKPH+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:PBJLBL+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PBJLBL+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PBJKPH+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:PBJKPH+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:PBJKPH+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:PBJKPH+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i skattebrottslagen (1971:69);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 30 november 2000.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 1 � skattebrottslagen (1971:69)</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag g�ller i fr�ga om skatt och, om s� s�rskilt f�reskrivs, annan</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">avgift till det allm�nna som inte betecknas som skatt.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft113">Lagen till�mpas inte i fr�ga om<br/>1. g�rningar som �r belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff f�r</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">smuggling eller lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinf�rsel,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. skattetill�gg, r�nta, dr�jsm�lsavgift, f�rseningsavgift eller liknande av-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">gift.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Anita Sald�n En�rus<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1997:486.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2000:1229</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skattebrottslagen (1971:69);

utf�rdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 1 � skattebrottslagen (1971:69)

skall ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Denna lag g�ller i fr�ga om skatt och, om s� s�rskilt f�reskrivs, annan

avgift till det allm�nna som inte betecknas som skatt.

Lagen till�mpas inte i fr�ga om
1. g�rningar som �r belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff f�r

smuggling eller lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinf�rsel,
och

2. skattetill�gg, r�nta, dr�jsm�lsavgift, f�rseningsavgift eller liknande av-

gift.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Sald�n En�rus
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

2

Senaste lydelse 1997:486.

SFS 2000:1229

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.