SFS 2022:933 Lag om ändring i strafftidslagen (2018:1251)

Du är här: Start / Straffrätt / Strafftidslag (2018:1251) / SFS 2022:933 Lag om ändring i strafftidslagen (2018:1251)
SFS2022-933.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:DHNJMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:KUZZGO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i strafftidslagen (2018:1251) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 16 juni 2022 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 och 17 �� strafftidslagen (2018:1251) <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>8 �</b> Om en d�md �r h�ktad, omh�ndertagen enligt 26 kap. 22 � eller 28 kap. <br/>11 � brottsbalken eller intagen i kriminalv�rdsanstalt f�r verkst�llighet i ett <br/>annat m�l n�r f�ngelsestraffet �r verkst�llbart, ska verkst�lligheten p�b�rjas <br/>omedelbart d�r han eller hon f�rvaras. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den d�mde inte f�rvaras i kriminalv�rdsanstalt n�r verkst�lligheten </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">enligt f�rsta stycket p�b�rjas och inte heller samtidigt �r h�ktad eller <br/>omh�ndertagen enligt 26 kap. 22 � eller 28 kap. 11 � brottsbalken i ett annat <br/>m�l, ska han eller hon �verf�ras till kriminalv�rdsanstalt f�r fortsatt verk-<br/>st�llighet. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>17 �</b> Om inte annat framg�r av s�rskilda best�mmelser ska strafftiden <br/>ber�knas fr�n och med den dag f�ngelsestraffet �r verkst�llbart och </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. den d�mde av den anledningen ber�vas friheten, eller<br/>2. den d�mde ber�vas friheten eller redan �r ber�vad friheten som h�ktad</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller omh�ndertagen enligt 26 kap. 22 � eller 28 kap. 11 � brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">Strafftiden ska ber�knas till och med den dag den d�mde blir frigiven. <br/>Om ett f�ngelsestraff redan har avtj�nats f�re den dag som avses i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">stycket, ska tidpunkten f�r strafftidens b�rjan i st�llet anses vara den dag <br/>domen eller beslutet i den del som avser f�ngelsestraff f�tt laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2022. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Mattias Larsson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2021/22:193, bet. 2021/22:JuU21, rskr. 2021/22:370. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2022:933 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 22 juni 2022 </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i strafftidslagen (2018:1251)

Utf�rdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 och 17 �� strafftidslagen (2018:1251)
ska ha f�ljande lydelse.

8 � Om en d�md �r h�ktad, omh�ndertagen enligt 26 kap. 22 � eller 28 kap.
11 � brottsbalken eller intagen i kriminalv�rdsanstalt f�r verkst�llighet i ett
annat m�l n�r f�ngelsestraffet �r verkst�llbart, ska verkst�lligheten p�b�rjas
omedelbart d�r han eller hon f�rvaras.

Om den d�mde inte f�rvaras i kriminalv�rdsanstalt n�r verkst�lligheten

enligt f�rsta stycket p�b�rjas och inte heller samtidigt �r h�ktad eller
omh�ndertagen enligt 26 kap. 22 � eller 28 kap. 11 � brottsbalken i ett annat
m�l, ska han eller hon �verf�ras till kriminalv�rdsanstalt f�r fortsatt verk-
st�llighet.

17 � Om inte annat framg�r av s�rskilda best�mmelser ska strafftiden
ber�knas fr�n och med den dag f�ngelsestraffet �r verkst�llbart och

1. den d�mde av den anledningen ber�vas friheten, eller
2. den d�mde ber�vas friheten eller redan �r ber�vad friheten som h�ktad

eller omh�ndertagen enligt 26 kap. 22 � eller 28 kap. 11 � brottsbalken.

Strafftiden ska ber�knas till och med den dag den d�mde blir frigiven.
Om ett f�ngelsestraff redan har avtj�nats f�re den dag som avses i f�rsta

stycket, ska tidpunkten f�r strafftidens b�rjan i st�llet anses vara den dag
domen eller beslutet i den del som avser f�ngelsestraff f�tt laga kraft.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2022.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:193, bet. 2021/22:JuU21, rskr. 2021/22:370.

SFS

2022:933

Publicerad
den

22 juni 2022

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.