SFS 2004:1097 Lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg / SFS 2004:1097 Lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg
041097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EOBKMH+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EOBKMI+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EOBKMI+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EOBKMH+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:EOBKMH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:EOBKMH+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:EOBKMI+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EOBKMI+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOBKMH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:EOBKMH+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EOBKMH+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1955:229) i anledning av <br/>Sveriges tilltr�de till 1948 �rs konvention r�rande <br/>internationellt erk�nnande av r�tt till luftfartyg;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2004.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att i 8 � lagen (1955:229) i anledning</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">av Sveriges tilltr�de till 1948 �rs konvention r�rande internationellt erk�n-<br/>nande av r�tt till luftfartyg</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ordet Luftfartsverket skall bytas ut mot Luft-</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">fartsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft18">Thomas Johansson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14">2 Senaste lydelse av 8 � 1971:501.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2004:1097</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1955:229) i anledning av
Sveriges tilltr�de till 1948 �rs konvention r�rande
internationellt erk�nnande av r�tt till luftfartyg;

utf�rdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att i 8 � lagen (1955:229) i anledning

av Sveriges tilltr�de till 1948 �rs konvention r�rande internationellt erk�n-
nande av r�tt till luftfartyg

2 ordet Luftfartsverket skall bytas ut mot Luft-

fartsstyrelsen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40.

2 Senaste lydelse av 8 � 1971:501.

SFS 2004:1097

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.