SFS 1998:648 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. / SFS 1998:648 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
980648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft311{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft312{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft48{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft49{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft410{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i konkurrenslagen (1993:20);</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 juni 1998.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om konkurrenslagen (1993:20) </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 65 a �</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall upph�ra att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:436px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 6, 13, 15, 19, 23, 25, 34, 41, 49, 51, 53, 54, 60, 63, 64, 64 c och</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">69 �� samt rubriken n�rmast f�re 15 � skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11">Om n�got annat inte f�ljer av beslut enligt 8 eller 15 � eller av 13, 17</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">eller 18 c �, �r avtal mellan f�retag f�rbjudna om de har till syfte att hindra,<br/>begr�nsa eller snedvrida konkurrensen p� marknaden p� ett m�rkbart s�tt el-<br/>ler om de ger ett s�dant resultat. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft115">Detta g�ller s�rskilt s�dana avtal som inneb�r att <br/>1. ink�ps- eller f�rs�ljningspriser eller andra aff�rsvillkor direkt eller indi-</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">rekt fastst�lls, </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begr�nsas</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">eller kontrolleras, </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft115">3. marknader eller ink�psk�llor delas upp, <br/>4. olika villkor till�mpas f�r likv�rdiga transaktioner, varigenom vissa</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">handelspartner f�r en konkurrensnackdel, eller </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">5. det st�lls som villkor f�r att ing� ett avtal att den andra parten �tar sig</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">ytterligare f�rpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har<br/>n�got samband med f�rem�let f�r avtalet.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:771px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">Om Konkurrensverket inte har fattat beslut med anledning av en an-</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">m�lan enligt 9 � inom fyra m�nader fr�n det att anm�lan kom in till verket,<br/>skall undantag fr�n f�rbudet i 6 � anses beviljat i enlighet med anm�lan f�r<br/>en tid av fem �r r�knat fr�n tidpunkten d� avtalet ingicks. Har undantag be-<br/>viljats tidigare, r�knas dock fem�rsperioden fr�n utg�ngen av giltighetstiden<br/>f�r det senast beviljade undantaget. </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rsta stycket g�ller inte om Konkurrensverket inom fyram�nadersfristen</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">g�r inv�ndning mot avtalet. Om verket �terkallar en s�dan inv�ndning, skall<br/>dock undantag anses beviljat i enlighet med vad som anges i f�rsta stycket.<br/>Detsamma g�ller om verket inte har fattat beslut med anledning av en anm�-<br/>lan enligt 9 � inom ett �r fr�n det att anm�lan kom in till verket. </p> <p style="position:absolute;top:13px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop 1997/98:130, bet. 1997/98:NU9, rskr. 1997/98:309.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1994:1494.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1994:688.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 1998:648</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 24 juni 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1998:648</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Den i andra stycket angivna ett�rsfristen f�r f�rl�ngas genom beslut av</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">Konkurrensverket f�r viss tid som det anm�lande f�retaget samtycker till.<br/>Om f�retaget mots�tter sig f�rl�ngning, f�r Marknadsdomstolen medge viss<br/>f�rl�ngd tid, n�r det finns s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Undantag meddelade av Marknadsdomstolen </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft21">Marknadsdomstolen f�r, vid pr�vning av �l�gganden enligt 23 �, p�</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">yrkande av en part besluta om undantag enligt 8 �. D�rvid till�mpas 10 �.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft21">Missbruk fr�n ett eller flera f�retags sida av en dominerande st�llning</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">p� marknaden �r f�rbjudet.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft212">S�dant missbruk kan s�rskilt best� i att <br/>1. direkt eller indirekt p�tvinga n�gon osk�liga ink�ps- eller f�rs�ljnings-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">priser eller andra osk�liga aff�rsvillkor, </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">2. begr�nsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel f�r</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">konsumenterna, </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">3. till�mpa olika villkor f�r likv�rdiga transaktioner, varigenom vissa han-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">delspartner f�r en konkurrensnackdel, eller </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">4. st�lla som villkor f�r att ing� ett avtal att den andra parten �tar sig ytter-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">ligare f�rpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har n�-<br/>got samband med f�rem�let f�r avtalet.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft21">Konkurrensverket f�r �l�gga ett f�retag att upph�ra med �vertr�delser</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">av f�rbuden i 6 eller 19 �. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Om Konkurrensverket i ett visst fall beslutar att inte meddela ett s�dant</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">�l�ggande, f�r Marknadsdomstolen g�ra det p� talan av ett f�retag som be-<br/>r�rs av �vertr�delsen.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r ett �l�ggande enligt 23 � med-</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">delas f�r tiden till dess att fr�gan slutligt har avgjorts. Marknadsdomstolen<br/>f�r meddela ett s�dant �l�ggande bara sedan r�tteg�ng inletts.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft28">4</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft21">Stockholms tingsr�tt f�r p� talan av Konkurrensverket f�rbjuda ett</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">f�retagsf�rv�rv som omfattas av anm�lningsskyldighet enligt 37 � eller som<br/>har anm�lts frivilligt enligt vad som anges d�r. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft212">F�rv�rvet skall f�rbjudas, om <br/>1. det skapar eller f�rst�rker en dominerande st�llning som v�sentligt</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">h�mmar eller �r �gnad att h�mma f�rekomsten eller utvecklingen av en ef-<br/>fektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsev�rd del av det, och </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft212">2. detta sker p� ett s�tt som �r skadligt fr�n allm�n synpunkt. <br/>F�rbud f�r dock inte meddelas i fr�ga om f�rv�rv som har skett p� en</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">svensk eller utl�ndsk b�rs, en auktoriserad marknadsplats eller n�gon annan<br/>reglerad marknad eller genom inrop p� exekutiv auktion. I st�llet f�r f�rv�r-<br/>varen �l�ggas att avyttra det som har f�rv�rvats.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:980px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>41 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det �r motiverat av ett allm�nt intresse som v�ger tyngre �n den</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">ol�genhet som �tg�rden medf�r, f�r Stockholms tingsr�tt p� yrkande av Kon-</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft29">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 1997:221.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:753px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:167px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 1998:648</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft312">kurrensverket f�r tiden till dess att en fr�ga enligt 34 eller 36 � slutligt har<br/>avgjorts f�rbjuda parterna i ett avtal om f�retagsf�rv�rv att fullf�lja f�rv�r-<br/>vet. Om r�tteg�ng inte p�g�r, skall yrkandet framst�llas skriftligen. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">Yrkandet f�r inte bifallas utan att parterna i f�rv�rvsavtalet eller, om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft312">v�rvet har skett p� det s�tt som anges i 34 � tredje stycket, f�rv�rvaren f�tt<br/>tillf�lle att yttra sig. Om det finns synnerliga sk�l, f�r dock �tg�rden omedel-<br/>bart beviljas att g�lla till dess att n�got annat beslutas.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>49 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett beslut enligt 47 eller 48 � f�r meddelas utan att den som ans�kan</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft312">avser f�r tillf�lle att yttra sig, om det kan befaras att unders�kningen annars<br/>skulle f�rlora i betydelse. </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">Beslut meddelat med st�d av f�rsta stycket skall s�ndas endast till Kon-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft312">kurrensverket. N�r unders�kningen b�rjar skall verket �verl�mna ett exem-<br/>plar av beslutet till den hos vilken unders�kningen skall genomf�ras.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>51 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft36">5</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft31">N�r Konkurrensverket genomf�r en unders�kning som har beslutats</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">enligt 47 eller 48 �, har verket r�tt att </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft312">1. granska bokf�ring och andra aff�rshandlingar, <br/>2. ta kopior av eller g�ra utdrag ur bokf�ring och aff�rshandlingar, <br/>3. beg�ra muntliga f�rklaringar direkt p� platsen, och <br/>4. f� tilltr�de till lokaler, markomr�den, transportmedel och andra utrym-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">men.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>53 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft31">Konkurrensverket f�r beg�ra handr�ckning av kronofogdemyndighe-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">ten f�r att genomf�ra de �tg�rder som avses i 51 � 1, 2 och 4. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">Fr�gor om handr�ckning enligt denna paragraf pr�vas av Kronofogde-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft312">myndigheten i Stockholm. D�rvid g�ller best�mmelserna i uts�kningsbalken<br/>om s�dan verkst�llighet som avses i 16 kap. 10 � den balken. Myndigheten<br/>skall dock inte underr�tta den hos vilken unders�kningen skall genomf�ras<br/>innan verkst�llighet sker.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:715px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>54 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft31">�tg�rder enligt 45 eller 51 � f�r inte avse en skriftlig handling </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">1. vars inneh�ll kan antas vara s�dant att en advokat eller hans bitr�de inte</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r h�ras som vittne d�rom, och </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">2. som innehas av honom eller av den till f�rm�n f�r vilken tystnadsplik-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">ten g�ller. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">Om Konkurrensverket anser att viss handling b�r omfattas av unders�k-</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft312">ning enligt 51 � och den som �tg�rden ang�r �beropar att handlingen �r<br/>skyddad enligt f�rsta stycket, skall handlingen omedelbart f�rseglas och<br/>skyndsamt �verl�mnas till Stockholms tingsr�tt av Konkurrensverket.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">Tingsr�tten skall utan dr�jsm�l pr�va om handlingen �r s�dan som anges i</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:927px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>60 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft31">Beslut av Konkurrensverket i f�ljande fr�gor f�r �verklagas hos</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">Marknadsdomstolen: </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft312">1. undantag enligt 8, 11, 12, 14, 16 och 18 ��, <br/>2. icke-ingripandebesked enligt 20 och 21 ��, </p> <p style="position:absolute;top:13px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft37">5</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft39">�ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft310"> </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft310">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft311"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft311"><i>SFS 1998:627673</i></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 1998:648</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">3. �l�gganden som verket har meddelat enligt 23 � f�rsta stycket och 25 �,</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft41">och </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft410">4. �l�gganden enligt 45 �. <br/>Ett beslut enligt f�rsta stycket 1-3 f�r �verklagas bara av ett f�retag som</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft41">ber�rs av beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>63 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft45"> </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft46">6</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft41">Domar och beslut av Stockholms tingsr�tt i f�ljande m�l och �renden</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft41">f�r �verklagas hos Marknadsdomstolen: </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft410">1. konkurrensskadeavgift enligt 26 �, <br/>2. kvarstad enligt 32 �, <br/>3. f�retagsf�rv�rv enligt 34, 36, 41 och 43 ��, <br/>4. unders�kningar enligt 47 och 48 ��, och <br/>5. pr�vning enligt 54 � andra stycket. <br/>Beslut under r�tteg�ngen i fr�gor som avses i 32 eller 41 � skall �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft410">gas s�rskilt. Har ett s�dant beslut meddelats innan r�tteg�ng har inletts, skall<br/>det �verklagas som om beslutet meddelats under r�tteg�ng.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>64 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft45"> </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft46">7</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft41">Om n�got annat inte f�ljer av denna lag till�mpas, </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">1. betr�ffande r�tteg�ngen i fr�gor som avses i 23 � andra stycket och 63 �</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft410">f�rsta stycket 1-3, vad som �r f�reskrivet i r�tteg�ngsbalken om tvistem�l d�r<br/>f�rlikning inte �r till�ten, och </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">2. betr�ffande handl�ggningen av fr�gor som avses i 13 � tredje stycket,</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft410">60 � f�rsta stycket och 63 � f�rsta stycket 4 och 5, lagen (1996:242) om<br/>domstols�renden. </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">I m�l och �renden enligt 63 � skall vad som s�gs om hovr�tten i 49, 50 och</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft410">52 kap. r�tteg�ngsbalken samt 39 � f�rsta stycket lagen om domstols�renden<br/>i st�llet g�lla Marknadsdomstolen. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Marknadsdomstolen i m�l eller �rende d�r</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft410">enskilda �r motparter till varandra, best�mma att var och en av parterna skall<br/>svara f�r sina r�tteg�ngskostnader.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:715px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>64 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft45"> </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft46">8</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft41">N�r tingsr�tten pr�var �renden som anges i 63 � f�rsta stycket 4</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft410">och 5 i sak, skall tingsr�tten ha den sammans�ttning som anges i 64 a � f�r-<br/>sta stycket. Tingsr�tten f�r dock i ett s�dant �rende i st�llet best� av en lagfa-<br/>ren domare eller av en lagfaren domare och en ekonomisk expert, om det �r<br/>tillr�ckligt med h�nsyn till �rendets beskaffenhet. Vid annan handl�ggning<br/>skall tingsr�tten best� av en lagfaren domare eller av en lagfaren domare och<br/>en ekonomisk expert.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:856px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>69 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft45"> </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft46">9</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft41">Om det �r till f�rdel f�r utredningen f�r m�l som avses i 23 � andra</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft410">stycket eller 63 � f�rsta stycket 1-3 handl�ggas gemensamt med ett �rende<br/>som anges i denna lag, n�r m�let och �rendet handl�ggs av samma domstol.<br/>Handl�ggningen skall ske enligt vad som f�reskrivs i 64 � f�rsta stycket 1<br/>samt 64 a och 64 b ��. </p> <p style="position:absolute;top:13px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft47"> </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft47">6</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft48"> </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft49">Senaste lydelse 1996:266.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft47"> </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft47">7</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft48"> </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft49">Senaste lydelse 1996:266.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft47"> </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft47">8</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft48"> </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft49">Senaste lydelse 1996:266.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft47"> </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft47">9</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft48"> </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft49">Senaste lydelse 1993:681.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:753px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:167px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 1998:648</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft51">Vid gemensam handl�ggning i Marknadsdomstolen av m�l som avses i</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft53">23 � andra stycket och �rende enligt denna lag, skall reglerna f�r tingsr�tt<br/>till�mpas. I andra fall till�mpas reglerna f�r hovr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft53">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1998.<br/>2. F�r anm�lningar enligt 9 � som kommit in till Konkurrensverket f�re</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft53">ikrafttr�dandet g�ller 13 � enligt den �ldre lydelsen. I fr�ga om �terkallelse<br/>av inv�ndning g�ller dock best�mmelsen enligt sin nya lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft51">3. Ett m�l eller �rende, som �r under handl�ggning i Stockholms tingsr�tt</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft53">men som enligt de nya best�mmelserna i st�llet skall handl�ggas av Mark-<br/>nadsdomstolen, skall l�mnas �ver dit om det inregistrerades i tingsr�tten ef-<br/>ter utg�ngen av 1996. �tg�rder som har vidtagits under handl�ggningen i<br/>tingsr�tten skall f�r de m�l och �renden som �verl�mnas anses ha vidtagits i<br/>Marknadsdomstolen.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft51">4. I fr�ga om r�tteg�ngskostnader g�ller regeln i 64 � tredje stycket m�l</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft53">och �renden som inregistrerats i Marknadsdomstolen efter ikrafttr�dandet<br/>utom s�dana som �verl�mnats enligt punkt 3. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft51">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft51">ANDERS SUNDSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft53">Per Erik Lindeberg<br/>(N�rings- och handelsdepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:12px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft61">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft61">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i konkurrenslagen (1993:20);

utf�rdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om konkurrenslagen (1993:20)

dels

att 65 a �

2

skall upph�ra att g�lla,

dels

att 6, 13, 15, 19, 23, 25, 34, 41, 49, 51, 53, 54, 60, 63, 64, 64 c och

69 �� samt rubriken n�rmast f�re 15 � skall ha f�ljande lydelse.

6 �

3

Om n�got annat inte f�ljer av beslut enligt 8 eller 15 � eller av 13, 17

eller 18 c �, �r avtal mellan f�retag f�rbjudna om de har till syfte att hindra,
begr�nsa eller snedvrida konkurrensen p� marknaden p� ett m�rkbart s�tt el-
ler om de ger ett s�dant resultat.

Detta g�ller s�rskilt s�dana avtal som inneb�r att
1. ink�ps- eller f�rs�ljningspriser eller andra aff�rsvillkor direkt eller indi-

rekt fastst�lls,

2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begr�nsas

eller kontrolleras,

3. marknader eller ink�psk�llor delas upp,
4. olika villkor till�mpas f�r likv�rdiga transaktioner, varigenom vissa

handelspartner f�r en konkurrensnackdel, eller

5. det st�lls som villkor f�r att ing� ett avtal att den andra parten �tar sig

ytterligare f�rpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har
n�got samband med f�rem�let f�r avtalet.

13 �

Om Konkurrensverket inte har fattat beslut med anledning av en an-

m�lan enligt 9 � inom fyra m�nader fr�n det att anm�lan kom in till verket,
skall undantag fr�n f�rbudet i 6 � anses beviljat i enlighet med anm�lan f�r
en tid av fem �r r�knat fr�n tidpunkten d� avtalet ingicks. Har undantag be-
viljats tidigare, r�knas dock fem�rsperioden fr�n utg�ngen av giltighetstiden
f�r det senast beviljade undantaget.

F�rsta stycket g�ller inte om Konkurrensverket inom fyram�nadersfristen

g�r inv�ndning mot avtalet. Om verket �terkallar en s�dan inv�ndning, skall
dock undantag anses beviljat i enlighet med vad som anges i f�rsta stycket.
Detsamma g�ller om verket inte har fattat beslut med anledning av en anm�-
lan enligt 9 � inom ett �r fr�n det att anm�lan kom in till verket.

1

Prop 1997/98:130, bet. 1997/98:NU9, rskr. 1997/98:309.

2

Senaste lydelse 1994:1494.

3

Senaste lydelse 1994:688.

SFS 1998:648

Utkom fr�n trycket
den 24 juni 1998

background image

2

SFS 1998:648

Den i andra stycket angivna ett�rsfristen f�r f�rl�ngas genom beslut av

Konkurrensverket f�r viss tid som det anm�lande f�retaget samtycker till.
Om f�retaget mots�tter sig f�rl�ngning, f�r Marknadsdomstolen medge viss
f�rl�ngd tid, n�r det finns s�rskilda sk�l.

Undantag meddelade av Marknadsdomstolen

15 �

Marknadsdomstolen f�r, vid pr�vning av �l�gganden enligt 23 �, p�

yrkande av en part besluta om undantag enligt 8 �. D�rvid till�mpas 10 �.

19 �

Missbruk fr�n ett eller flera f�retags sida av en dominerande st�llning

p� marknaden �r f�rbjudet.

S�dant missbruk kan s�rskilt best� i att
1. direkt eller indirekt p�tvinga n�gon osk�liga ink�ps- eller f�rs�ljnings-

priser eller andra osk�liga aff�rsvillkor,

2. begr�nsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel f�r

konsumenterna,

3. till�mpa olika villkor f�r likv�rdiga transaktioner, varigenom vissa han-

delspartner f�r en konkurrensnackdel, eller

4. st�lla som villkor f�r att ing� ett avtal att den andra parten �tar sig ytter-

ligare f�rpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har n�-
got samband med f�rem�let f�r avtalet.

23 �

Konkurrensverket f�r �l�gga ett f�retag att upph�ra med �vertr�delser

av f�rbuden i 6 eller 19 �.

Om Konkurrensverket i ett visst fall beslutar att inte meddela ett s�dant

�l�ggande, f�r Marknadsdomstolen g�ra det p� talan av ett f�retag som be-
r�rs av �vertr�delsen.

25 �

Om det finns s�rskilda sk�l f�r det, f�r ett �l�ggande enligt 23 � med-

delas f�r tiden till dess att fr�gan slutligt har avgjorts. Marknadsdomstolen
f�r meddela ett s�dant �l�ggande bara sedan r�tteg�ng inletts.

34 �

4

Stockholms tingsr�tt f�r p� talan av Konkurrensverket f�rbjuda ett

f�retagsf�rv�rv som omfattas av anm�lningsskyldighet enligt 37 � eller som
har anm�lts frivilligt enligt vad som anges d�r.

F�rv�rvet skall f�rbjudas, om
1. det skapar eller f�rst�rker en dominerande st�llning som v�sentligt

h�mmar eller �r �gnad att h�mma f�rekomsten eller utvecklingen av en ef-
fektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsev�rd del av det, och

2. detta sker p� ett s�tt som �r skadligt fr�n allm�n synpunkt.
F�rbud f�r dock inte meddelas i fr�ga om f�rv�rv som har skett p� en

svensk eller utl�ndsk b�rs, en auktoriserad marknadsplats eller n�gon annan
reglerad marknad eller genom inrop p� exekutiv auktion. I st�llet f�r f�rv�r-
varen �l�ggas att avyttra det som har f�rv�rvats.

41 �

Om det �r motiverat av ett allm�nt intresse som v�ger tyngre �n den

ol�genhet som �tg�rden medf�r, f�r Stockholms tingsr�tt p� yrkande av Kon-

4

Senaste lydelse 1997:221.

background image

3

SFS 1998:648

kurrensverket f�r tiden till dess att en fr�ga enligt 34 eller 36 � slutligt har
avgjorts f�rbjuda parterna i ett avtal om f�retagsf�rv�rv att fullf�lja f�rv�r-
vet. Om r�tteg�ng inte p�g�r, skall yrkandet framst�llas skriftligen.

Yrkandet f�r inte bifallas utan att parterna i f�rv�rvsavtalet eller, om f�r-

v�rvet har skett p� det s�tt som anges i 34 � tredje stycket, f�rv�rvaren f�tt
tillf�lle att yttra sig. Om det finns synnerliga sk�l, f�r dock �tg�rden omedel-
bart beviljas att g�lla till dess att n�got annat beslutas.

49 �

Ett beslut enligt 47 eller 48 � f�r meddelas utan att den som ans�kan

avser f�r tillf�lle att yttra sig, om det kan befaras att unders�kningen annars
skulle f�rlora i betydelse.

Beslut meddelat med st�d av f�rsta stycket skall s�ndas endast till Kon-

kurrensverket. N�r unders�kningen b�rjar skall verket �verl�mna ett exem-
plar av beslutet till den hos vilken unders�kningen skall genomf�ras.

51 �

5

N�r Konkurrensverket genomf�r en unders�kning som har beslutats

enligt 47 eller 48 �, har verket r�tt att

1. granska bokf�ring och andra aff�rshandlingar,
2. ta kopior av eller g�ra utdrag ur bokf�ring och aff�rshandlingar,
3. beg�ra muntliga f�rklaringar direkt p� platsen, och
4. f� tilltr�de till lokaler, markomr�den, transportmedel och andra utrym-

men.

53 �

Konkurrensverket f�r beg�ra handr�ckning av kronofogdemyndighe-

ten f�r att genomf�ra de �tg�rder som avses i 51 � 1, 2 och 4.

Fr�gor om handr�ckning enligt denna paragraf pr�vas av Kronofogde-

myndigheten i Stockholm. D�rvid g�ller best�mmelserna i uts�kningsbalken
om s�dan verkst�llighet som avses i 16 kap. 10 � den balken. Myndigheten
skall dock inte underr�tta den hos vilken unders�kningen skall genomf�ras
innan verkst�llighet sker.

54 �

�tg�rder enligt 45 eller 51 � f�r inte avse en skriftlig handling

1. vars inneh�ll kan antas vara s�dant att en advokat eller hans bitr�de inte

f�r h�ras som vittne d�rom, och

2. som innehas av honom eller av den till f�rm�n f�r vilken tystnadsplik-

ten g�ller.

Om Konkurrensverket anser att viss handling b�r omfattas av unders�k-

ning enligt 51 � och den som �tg�rden ang�r �beropar att handlingen �r
skyddad enligt f�rsta stycket, skall handlingen omedelbart f�rseglas och
skyndsamt �verl�mnas till Stockholms tingsr�tt av Konkurrensverket.

Tingsr�tten skall utan dr�jsm�l pr�va om handlingen �r s�dan som anges i

f�rsta stycket.

60 �

Beslut av Konkurrensverket i f�ljande fr�gor f�r �verklagas hos

Marknadsdomstolen:

1. undantag enligt 8, 11, 12, 14, 16 och 18 ��,
2. icke-ingripandebesked enligt 20 och 21 ��,

5

�ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.

3

SFS 1998:627673

background image

4

SFS 1998:648

3. �l�gganden som verket har meddelat enligt 23 � f�rsta stycket och 25 �,

och

4. �l�gganden enligt 45 �.
Ett beslut enligt f�rsta stycket 1-3 f�r �verklagas bara av ett f�retag som

ber�rs av beslutet.

63 �

6

Domar och beslut av Stockholms tingsr�tt i f�ljande m�l och �renden

f�r �verklagas hos Marknadsdomstolen:

1. konkurrensskadeavgift enligt 26 �,
2. kvarstad enligt 32 �,
3. f�retagsf�rv�rv enligt 34, 36, 41 och 43 ��,
4. unders�kningar enligt 47 och 48 ��, och
5. pr�vning enligt 54 � andra stycket.
Beslut under r�tteg�ngen i fr�gor som avses i 32 eller 41 � skall �verkla-

gas s�rskilt. Har ett s�dant beslut meddelats innan r�tteg�ng har inletts, skall
det �verklagas som om beslutet meddelats under r�tteg�ng.

64 �

7

Om n�got annat inte f�ljer av denna lag till�mpas,

1. betr�ffande r�tteg�ngen i fr�gor som avses i 23 � andra stycket och 63 �

f�rsta stycket 1-3, vad som �r f�reskrivet i r�tteg�ngsbalken om tvistem�l d�r
f�rlikning inte �r till�ten, och

2. betr�ffande handl�ggningen av fr�gor som avses i 13 � tredje stycket,

60 � f�rsta stycket och 63 � f�rsta stycket 4 och 5, lagen (1996:242) om
domstols�renden.

I m�l och �renden enligt 63 � skall vad som s�gs om hovr�tten i 49, 50 och

52 kap. r�tteg�ngsbalken samt 39 � f�rsta stycket lagen om domstols�renden
i st�llet g�lla Marknadsdomstolen.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Marknadsdomstolen i m�l eller �rende d�r

enskilda �r motparter till varandra, best�mma att var och en av parterna skall
svara f�r sina r�tteg�ngskostnader.

64 c �

8

N�r tingsr�tten pr�var �renden som anges i 63 � f�rsta stycket 4

och 5 i sak, skall tingsr�tten ha den sammans�ttning som anges i 64 a � f�r-
sta stycket. Tingsr�tten f�r dock i ett s�dant �rende i st�llet best� av en lagfa-
ren domare eller av en lagfaren domare och en ekonomisk expert, om det �r
tillr�ckligt med h�nsyn till �rendets beskaffenhet. Vid annan handl�ggning
skall tingsr�tten best� av en lagfaren domare eller av en lagfaren domare och
en ekonomisk expert.

69 �

9

Om det �r till f�rdel f�r utredningen f�r m�l som avses i 23 � andra

stycket eller 63 � f�rsta stycket 1-3 handl�ggas gemensamt med ett �rende
som anges i denna lag, n�r m�let och �rendet handl�ggs av samma domstol.
Handl�ggningen skall ske enligt vad som f�reskrivs i 64 � f�rsta stycket 1
samt 64 a och 64 b ��.

6

Senaste lydelse 1996:266.

7

Senaste lydelse 1996:266.

8

Senaste lydelse 1996:266.

9

Senaste lydelse 1993:681.

background image

5

SFS 1998:648

Vid gemensam handl�ggning i Marknadsdomstolen av m�l som avses i

23 � andra stycket och �rende enligt denna lag, skall reglerna f�r tingsr�tt
till�mpas. I andra fall till�mpas reglerna f�r hovr�tt.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1998.
2. F�r anm�lningar enligt 9 � som kommit in till Konkurrensverket f�re

ikrafttr�dandet g�ller 13 � enligt den �ldre lydelsen. I fr�ga om �terkallelse
av inv�ndning g�ller dock best�mmelsen enligt sin nya lydelse.

3. Ett m�l eller �rende, som �r under handl�ggning i Stockholms tingsr�tt

men som enligt de nya best�mmelserna i st�llet skall handl�ggas av Mark-
nadsdomstolen, skall l�mnas �ver dit om det inregistrerades i tingsr�tten ef-
ter utg�ngen av 1996. �tg�rder som har vidtagits under handl�ggningen i
tingsr�tten skall f�r de m�l och �renden som �verl�mnas anses ha vidtagits i
Marknadsdomstolen.

4. I fr�ga om r�tteg�ngskostnader g�ller regeln i 64 � tredje stycket m�l

och �renden som inregistrerats i Marknadsdomstolen efter ikrafttr�dandet
utom s�dana som �verl�mnats enligt punkt 3.

P� regeringens v�gnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Erik Lindeberg
(N�rings- och handelsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.